Wetenschappen


Scheikunde, natuurkunde, wiskunde etc.

Zie ook onder rubrieken als:
Biologie
Medisch
Dissertaties

en er zijn ook Tijdschriften op verschillende wetenschappelijke gebieden.
Ga voor informatie en bestellingen naar Contact.

of,voor de startpagina (andere rubrieken): Klik hier


Versie 15 juli 2011      
           
Auteur titel uitgever opmerkingen: druk, illustraties,kwaliteit prijs ( ) nr
Aart, P.J.M. van der Oecologisch perspectief RU Utrecht 1985 inaug 2,00 36638
Adler, I. Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek Aula 295 1,75 10541
Adler, I. Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek Aula 295 2,10 10535
Akasofu, S. Polar and magnetospheric substorms Reidel Astrophysics and space science library 52,50 4930
Albarda, E. Chips in ons dagelijks leven Prisma   1,75 14165
Alger, P.L. Mathematics for science and engineering McGraw-Hill   5,00 35889
Altner, G. Die Uberlebenskrise in der Gegenwart Wissenschaftliche Buchgesellschaft   4,55 26001
Amesz, J. De motor van het leven Universitaire Pers leiden 1968 inaug. 1,50 36624
Asimov, I. Kansspel in de natuur Prisma 84. Rug wat slijtage 0,50 28046
Asimow, I. De moderne natuurwetenschappen Prisma 913 en 914 2,80 22358
Atherton, M. / Namasaka, P. / Sloan, D. beginning physical science Murray An introductiory course for secundary schools. leerlinegboek + teacher's guide 2,00 35895
Baarda, D.B. / Goede, M.P.M. de Basisboek methoden en technieken Stenfert Kroese   4,50 7669
Baart, W.K. e.a. Natuurkunde voor hogere technische scholen. Elektriciteit Stam   1,00 35894
Bacon, J.S.D. Scheikunde van het leven Kluqwer   2,45 27094
Basford, L. De wereld der natuurkunde De rusteloze materie) Foundations of science library Wereld der wetenschap 1,50 27187
Basford, L. / Pick, J. De bliksem aan banden Nationale Uitgeverij "Wereld der Wetenschap" 1,50 27825
Basford, L. / Pick, J. De bliksem aan banden Nationale Uitgeverij "Wereld der Wetenschap" 3,85 1968
Beals, R. Topics in operator theory University of Chicago Press scheur in schutblad 12,00 31919
Beering / Kwee / Mooij / Van peursen Inleiding tot de wetenschapsleer Bijleveld   1,75 2989
Bekkum, D.W. van Avonturen met de chimere Universitaire Pers leiden 1967 inaug 1,50 36627
Benischke, G. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Elektrotechnik (1914) Springer   30,00 775
Berg, C.J. van den e.a. Gestoord gedrag Cahiers Biowetenschappen en Maatschappij   2,10 22003
Bergier, J. / Latil, P. de Uitvindingen van morgen Prisma 519 2,50 39546
Bergman / Schoo Zo ver is de wetenschap Aula 710 2,00 2324
Bertels, K. / Nauta, D. Het modelbegrip in de wetenschappen WU   1,20 2990
Bettex, A. De ontdekking der natuur Icob omslag gescheurd 9,45 29282
Beukel, A. van den de dingen hebben hun geheim Ten Have gedachten over natuurkunde, mens en God 10,00 6827
Bitter, F. Geheimen van het magnetisme Elsevier pocket U101 2,10 18603
Bokhorst, S.C. Leerboek der scheikunde. 1A Wolters Inleiding tot de scheikunde. 1966 3,00 39326
Bokhorst, S.C. / Lange, W. de Leerboek der scheikunde. deel 2A Wolters Algemene en toegepaste scheikunde. 12e druk 1963 6,00 39327
Bokma, F.T. / Kraay, G.M. Rubber en latex Delftse Uitgevers Maatschappij Bereiding, verwerking en toepassing. 1949 12,00 33116
Booster, P. / Kampen, E.J. van Het verwerken van waarnemingsresultaten Heron   2,80 30001
Brink, O.G. / Flink, R.J. Algemene instrumentenkennis Wolters 2e dr. 4,20 20992
Brinkgreve, C. De belasting van de bevrijding Sun 1988 inaug 1,50 36615
Brown, G.G. e.o. Unit operations Wiley   18,00 33125
Brown, H. Rubber it's sources, cultivation, and preparation Murray 1914 40,00 33596
Bunte, E.H. Leven met chemie ver. van de nederlandse Chemische Industrie   3,00 39510
Calder, N. Einstein en het heelal Sesam   12,00 39376
Callett Logarithmes Didot   42,00 321
Casimir, H.B.G. Haphazard reality , Half a century of science Harper & Row   28,00 14866
Castle, F. Practical mathematics Br.Inst.Eng.techn.   2,10 5645
Clarke, A.C. Tasten in de toekomst Prisma 1015 1,00 25193
Comtet, L. Advanced combinatorics Reidel 1974 110,00 4832
Costa Andrade, da Grondberippen van de moderne fysica Aula 76 1,50 2326
Daudel, R. Quantum theory of the chemical bond Reidel   35,00 4869
Davis, M.D. Inleiding tot de speltheorie Aula 495 2,40 33135
Dekker, J.B. Systeem in de studie Tjeenk   1,75 6333
Dullemeijer. P. De harmonie der delen Universitaire Pers leiden 1964 inaug 2,00 36623
Duncan / Starling Text book of physics Br.Inst.Eng.techn.   2,80 5647
Dutton, W.S. Du Pont, One hundred and forty years Scribner 1949 35,00 13629
Duursma, A. / Zijlmans, J.A. Natuurkunde Ykema 1937. voor lager land- en tuinbouwonderwijs 2,00 15559
Dwarswaard, M. Praktische statistiek 1 Delwel   1,75 30745
Eijk, Dick van Slide rule for beginners Bataan National School of Arts and Trades, Balanga, Bataan stencil 2,00 33262
Emmet, E.R. Logisch denken Aula 73 2,80 33133
Ende, H.W. van den Beschrijvende statistiek voor gedragswetenschappen Agon Elsevier 2e druk 20,00 1280
Ende, H.W. van den / verhoef, M. Inductieve statistiek voor gedragswetenschappen Agon Elsevier 1973 21,00 1296
fearnside, W.W. / Holther, W.B. Drogreden of argument Aula 141 kaft slecht 1,00 33211
Fieser, L.F. & M. Organic chemistry reinhold 3rd ed. 21,00 26140
Fillmore, P.A. Notes on operator theory Nostrand Reinhold   16,00 31920
Flanagan, J. / Shanner, W.M. / Mager, R.F. Mathematics behavioral objectives westinghouse   1,20 4851
Forbes, R.J. Wetenschap en techniek in de oudheid Servire wat potlood markeringen etc 2,80 24143
Forbes, red. Wetenschap en techniek in de oudheid Servire 1945 4,20 7772
Friedman, N.A. Introduction to ergodic theory Nostrand Reinhold   40,00 31921
Friend, J.N. Rekenkronkels prisma 1169 1,50 28047
Galjaard, H. Alle mensen zijn ongelijk Balans De verschillen en overeenkomsten tussen mensen: hun erfelijke aanleg, gezondheid, gedrag en prestaties 7,50 36659
Gardener, M. Relativiteitstheorie voor iedereen Prisma 1197 2,10 30187
Gauquelin, M. The cosmic clocks Paladin   5,25 29088
Gibbs, F.W. Moderne organische chemie Aula 143 2,00 21673
Gmelin, L. Handbuch der Chemie karl Winter 1844, 5 Teile 500,00 33350
Goodstein Grondbegrippen van de wiskunde Aula 271 1,75 2857
Greidanus, J.H. / Nieveen, J. / Dekker, A.J. / Sluyser, M. / Langevoort, H.L. Vijf voordrachten over Regeling en Ontregeling in de natuur- en geneeskundige wetenschappen   Inleiding F.H.L van Os 10,00 36639
Groth, P. Physikalische Krystallographie Engelmann 1895, 3e aufl. 75,00 1539
Haan, J. de Instructie voor het practicum in de natuur- en scheikunde Stam   1,00 35902
Hammer, A. & K. Vademecum van de natuurkunde Prisma 1147 2,10 3029
Harrison, K. Biochemie Prisma Compendia 9 2,00 669
Harsanyi, Z. v. Een hemelbestormer. het romantische leven van Galilei Strengholt 2e druk. vert. A.M. de Jong 10,00 2557
Harwood, J. introduction to mechanics Newnes   1,00 35903
Havelock, R.G. red. Planning for innovation through dissemination and utolization of knowledge Inst. Social research Michigan   4,55 12633
Hawking, S. Het universum Bakker   20,00 21901
Heil, J.W. Leerboek der natuurkunde   derde deel, technische warmteleer 3,50 8716
Heindrikx / Zandstra Fysica 1 Prisma-Compendia 12 1,50 3042
Hempel, Dr. Walther Gasanalytische Methoden Vieweg 1900, 3e aufl. goed, hoeken kaft wat slijtage 45,00 1540
Herland, L. Dictionary of mathematical sciences Vol.I german - English Ungar   9,45 4848
Hill, A.B. Principles of medical statistics Lancet   6,65 16216
Hoedt, G.E. / Jansen, G. Landmeten en waterpassen in ned. Indie Versluys 5e druk 28,00 34153
Hoek, C. van den Basis wiskunde Academic Service 2e ed. 4,00 30568
Hoffmann, B. The strange story of the quantum Pelican A587 1,75 22355
Hofsteede, J.G.C. / Kramer, P.J. Technische mechanica / Theoretische mechanica Stam 6 dln. Ca 1938. Kaften matig. 4,20 20570
Hofstra, S. De sociale aspecten van kennis en wetenschap Scheltens 1937 5,00 39339
Houk Law, F. Bouwmeesters der beschaving. Thomas A Edison Flamingo-reeks 6 2,50 39509
Houtsma, M. Telematica strategisch ingezet Cramwinckel   3,85 5304
Huizing, E.H. Betekenis en functies van de neus Universitaire Pers leiden 1965 inaug 1,50 36634
Huxley, J. red. Toegepaste wetenschap Spectrum Inforama 10,00 39393
Jacoby, O. / benson, W.H. Wiskunde voor je plezier prisma 1256. scheurtje kaft 1,00 34750
Jaeger, F.M. Historische studien Wolters geen omslag, rug verschoten 27,30 1512
Janssens, J.M.A.M. "-ogen" doen onderzoek Swets 1983 5,95 14567
Jaspars, E.M.J. Infectieuze moleculen Universitaire Pers leiden 1966 inaug. 1,50 36622
Jhoutman, K. James Watt, de uitvinder van de stoommachine WestFriesland Klimopreeks 35 5,00 2556
Jones, G.O. / Rotblat, J. / Whitrow, G.J. Van atoom tot heelal Prisma 262. kaft niet mooi 2,00 31064
Jones, G.O. / Rotblat, J. / Whitrow, G.J. Van atoom tot heelal Prisma 262 2,00 39552
Karlson, P. Biochemie Thieme   14,00 16215
Karrer, P. / Jucker, E. Carotinoide Birkhauser 1948, geplastificeerd 12,00 9690
Karrer, Paul Lehrbuch der organischen Chemie Thieme Verlag   14,00 1513
Keesing, F.M. Inleiding tot de culturele antropologie Aula   4,50 38868
Kerlinger, F.N. Foundations of behavioral research Holt / Rinehart / Winston 1970 85,00 1393
Kerlinger, F.N. Foundations of behavioral research Holt 2nd ed. 14,00 31317
Kogan, P. De wereld der natuurkunde (De oerkracht in het atoom) Foundations of science library Wereld der wetenschap 2,10 27186
Koppeschaar, W.F. Leerboek der chemie en van eenige harer toepassingen Sijthoff 3 delen in één band. 1889 - 1891. met opdracht van de schrijver en ex-libris. hier en daar licht vochteffect , wat lichte vlekken, band kleine beschadigingen 250,00 33119
Kramer Wiskunde Aula 177 1,50 2762
Kramer, E.E. Wiskunde Aula 177. Kaft geplast.2,5 2,00 21677
Kruseman Van alchemie tot industrie Nelissen   8,75 5110
Kruseman, J.P. 27 simpele tekeningen met eenvoudige toelichting over atomen en reactoren     2,40 23761
Kuyp, E. van der Eradicatie Universitaire Pers leiden 1968 inaug. 1,50 36635
Lambert, K. Phylosophical problems in logic Reidel   14,00 4917
Langhaar, H.L. Dimensional analysis and theory of models Wiley   8,40 16790
Lassar-Cohn Arbeitsmethoden fur organisch-chemische Laboratorien Leopold Voss 1903. band wat gebruikssporen maar goed 72,00 33128
Laver, F.J.M. Elektriciteit & elektronica Prisma 509 1,75 21351
Lehninger, A.L. Biochemistry Worth 1972 5,60 30515
Lehninger, A.L. Bioenergetics Benjamin 2 ed. 3,15 1902
Levine, J. / Suzuki, D. De geheimen van het DNA Teleac   12,50 36660
Linden, C. van der Analytische meetkunde Prisma Compendia 7 2,40 31866
Lippitt, R. / Watson, J. / westley, B. The dynamics of planned change Harcourt, Brace & World   27,50 1445
Ludolph, G.L. / Potma, A.P. / Montagne, H. Coordinatieleer Wolters met antwoordenboekje 2,00 35896
Lunge / Berl Untersuchungsmethoden Springer ca 1910. 4 dln. Met voor elk deel bijbehorende Anhang. kaft banden 3 en 4 beschadigd 85,00 10045
Man, J.C.H. de de betekenis voor de pathologie van de studie van de morphologische aspecten van de celregulatie Universitaire Pers leiden 1966 inaug. 1,50 36629
Manson, N. Handboek informatica Samson 7 delen losbladig in speciale ordners 7,00 11608
Marfeld, A.F. Mens, Aarde en kosmos prisma 710 + 711 (2 delen) 4,50 34802
Mazure / Harrow Biochemistry: a brief course Saunders 1968 9,45 16198
McGaugh, J.L. a.o. Psychobiology. The biological bases of behavior Freeman Readings from Scientific American 10,50 21934
Mead, M. Natuurvolk en westerse beschaving Aula 171 2,50 38866
Melsen, A.G.M. van Natuurwetenschap en techniek Aula 37, kaft wat slijtage 1,50 30935
Merkies, L. / Sanders, K. Wegwijzer in de elementaire meetkunde   1317 3,00 34088
Meulenbeld, B. / Baart, W.K. Analyse dln 1 & 2 Stam   3,85 4909
Mitrinovic, D.S. Elementary inequalities Noordhoff   3,50 4907
Moerkerk, J.J. Radar WYT een populair wetenschappelijke beschouwing 4,20 30049
Moll, A. Stimme und Sprache im Bilde Quelle Wissenschaft und Bildung 244. Oud-duits 3,50 21922
Moor, J.C. de Op weg met de wetenschap Kok Over methode en techniek van studie en wetenschapsbeoefening 4,00 2097
Moore, G.E. Algebra Barnes & Noble handbook   4,00 35905
Moroney, M.J. Facts from figures Pelican   2,00 33134
Moroney, M.J. Facts from figures Pelican A 236, paar onderstr. 2,45 17254
Moroney, M.J. Feiten uit cijfers Marka 71 2,80 21001
Mulder, W.G. e.a. Verslaving Cahiers Biowetenschappen en Maatschappij   2,10 22018
Muller, H. Chemie verovert de wereld Phoenix-pockets 20 6,00 39500
Muntendam, P. Het wereldbevolkingsvraagstuk en de rechten van de mens Universitaire Pers leiden 1968 inaug. 1,50 36625
Nielsen, K.L. Logarithmic and trigonometric tables Barnes & Noble handbook   4,00 35900
Nielsen, K.L. Mathematics for practical use Barnes & Noble handbook   4,00 35890
Nielsen, K.L. Modern trigonometry College Oulline Series   5,00 35885
Nieuwendijk, G. Jaarboek 1986 / Wetenschap & samenleving Volkskrant   1,61 8261
Os, C.H. van Getal en kosmos Meulenhoff   14,00 4873
Parsons, C. / Dover, C. De fundamentele bouwstenen Foundations of Science Library Wereld der Wetenschap 3,50 31091
Parsons, C. / Dover, C. De wereld der scheikunde (De fundamentele bouwstenen) Foundations of science library Wereld der wetenschap 2,10 27178
Parsons, C. / Dover, C. De wereld der scheikunde (De reuzenmoleculen) Foundations of science library Wereld der wetenschap 2,10 27179
Perry, J.H. Chemical engineers' handbook McGraw-Hill 3td ed. 40,00 33130
Ploeg, J.D. van der Stress bij jeugdigen samson 1980, inaugurele rede 1,50 36614
Praag, H.M. van ed. Biochemical and pharmacological aspects of dependence and Reports on marihuana reaearch Bohn 1972. paar markeringen 6,40 33105
Ranshaw, G.S. Daadwerkelijke oorlogswinst Smit   7,50 36704
Rees, G.P. van Specialisatie in de farmacologie Universitaire Pers leiden 1966 inaug. 1,50 36628
Reichmann, W.J. Spelen met cijfers Prisma 440. kaft slecht 1,00 33209
Riemersma, J.C. Biologische membranen Universitaire Pers leiden 1968 inaug. 1,50 36621
Rijken van Olst, H. Inleiding tot de statistiek deel 2 Gorcum   3,50 4514
Rip, A. Wetenschap als mensenwerk Ambo ex bibl. Paar onderstr. 3,50 30710
Roest, J.F. Algemene scheikunde Aula 128 1,50 2551
Rompp, H. Atom-lexikon Franckh'sche verl   1,75 13159
Rompp, H. Chemie der dagelijkse dingen Roskam   9,50 13053
Rood, J.J. van Immuno-haematologie: contradictie of symbiose? Universitaire Pers leiden 1966 inaug. 2,00 36633
Rooseboom, M. Microscopium RijksmuseumGeschiedenisWetensch. 1956 17,50 15199
Rothuizen, E.J. Perspectiefleer Oosterbaan &   7,00 10701
Rousseau, P. Moderne uitvindingen prisma 431 2,80 32198
Rutgers, J.G. Inl. Tot de analytische meetkunde deel 1 Noordhoff   2,45 4913
Ruth, W.G.J. van Stereometrie Prisma Compendia 14 1,50 23118
Sawyer, W.W. Aanschouwelijk algebra prisma 1352 4,00 34739
Sawyer, W.W. Wiskunde zonder omslag Prisma 203 2,00 29975
Sawyer, W/.W. Wiskunde zonder omslag prisma 203. kaft slecht 0,50 33210
Sax, N.I. Dangerous properties of industrial materials Nostrand 1979. 5th ed. 24,00 33126
Schellekens, H. e.a. De DNA-makers, architecten van het leven Natuur & Techniek Wetenschappelijke Bibliotheek 39 11,50 36658
Schenzinger, K.A. Metaal Oceanus half los in kaft 12,60 21444
Schierbeek, A. Goethe als natuuronderzoeker Meulenhoff   10,50 5675
Schilling, G. Wat was er voor de oerknal? Aramith   6,00 37237
Schmid, E. v. Ins Innere von Kunststoffen Kunstharzen und Kautschuken Birkhauser   31,50 5370
Schouten, A.E. / vegt, A.K. van der Plastics Prisma-Compendia 36. wat aant/markeringen 1,50 33309
Schute, J.B. Farmaceutische analyse Universitaire Pers leiden 1965 inaug 1,50 36626
Shaeshaft, J.R. ed. The formation and dynamics of galaxies IAU Int.Astronomical Union symposium no 58 54,25 4919
Silverstein, A. De overwinning op de dood Meulenhoff Zijn wij de eerste onsterfelijke generatie? 4,50 31022
Sirag, M. perspectief mantgem Polytechnische Bibliotheek no 79 4,55 16778
Slotta, R. Einfuhrung in die Industriearchaologie Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1982   10,00 33118
Smeenk, D. De invloed van hormonen op bot Universitaire Pers leiden 1967 inaug 1,50 36631
Smyth, H.D. De atoombom, uitvinding, ontwikkeling en toepassing Scheltens 1946 24,50 30528
Soest, J. van Elementaire statistiek Delftse Uitg. Mij   1,75 17849
Stutvoet, H.J. Leerboek der theoretische mechanica Ahrend deel 1, krachtenleer 2,00 13142
Stuur, A. Internet en e-,ail voor senioren met Windows XP Visual Steps   6,00 12858
Stuur, A. Windows XP voor senioren deel 2 Visual Steps geen cd-rom 6,00 12759
Stuur, A. Windows XP voor senioren deel 3 Visual Steps geen cd-rom 6,00 12853
Suurmond, D. Nieuwe wegen in de dermatologie Universitaire Pers leiden 1966 inaug. 1,50 36632
Teller, E. / Latter, A.L. Onze toekomst en de kernenergie Prisma 457, kaft lelijk 0,50 31576
Teller, O. Vademecum van de wiskunde Prisma 1033 2,00 3097
Tinnell, R.W. Experiments in electricity McGraw-Hill   2,00 32900
Verheus, J. Destillatie handleiding Paris C.I.P.C. 2e dr. 28,00 33117
Verschuren, P.J.M. De probleemstelling voor een onderzoek Aula   1,75 7668
Versteeg, J. De mens als gastheer Universitaire Pers leiden 1968 inaug. 1,50 36620
Vries, L. de Dank u meneer Edison Gooise Uitg   5,25 15165
Vries, L. de De bliksem getemd Gooise Uitg   7,70 8011
Waard, A. de In het kielzog van de "Beagle", natuurlijke selectie op moleculair niveau Universitaire Pers leiden 1967 inaug 1,50 36630
Waismann, F. Introduction to mathematical thinking Ungar   17,50 4931
Wasscher Leerboek der vlakke driehoeksmeting wolters   2,10 5646
Wasscher, E.J. Trigonometrie voor de technische vakken Wolters 3e druk 1918. 2,00 35884
Water, H.J. de Edison, zijn leven en loopbaan WestFriesland Klimop-Reeks 1 4,55 29917
Wertwijn, G. Doel en werking van apparaten voor de chemische industrie Stam mmv F.H.C. Barkhuijsen 7,60 33115
Wester, D.H. Wondere wereld van nu en morgen Buijten   2,00 39405
Westerouen van Meeteren, J.G. / Koning, F. Vitaminen en hormonen Strengholt 3e herz. dr. 4,55 18930
White / Handler / Smith Principles of biochemistry McGraw-Hill 3 ed. 7,00 16195
Wijvekate, M.L. Methoden van onderzoek Aula 399 2,40 33136
Wijvekate, M.L. verklarende statistiek Aula 39. rug geplakt 2,00 33137
Wijvekate, M.L. Verklarende statistiek Aula 39. 14e druk 2,10 30827
Wijvekate, M.L. Verklarende statistiek Aula 39 2,80 29496
Wijvekate, M.L. Verklarende statistiek Aula 39 3,00 35800
Wood, J.P. / Knobelsdorf, M.J. Student guide to introductory algebra Merrill 3rd ed. 1,50 33470
Zwikker, N.P. Richtlijnen voor de berekeningen in laboratorium-verslagen Versluys   1,00 32159
  Aardrijkskunde - Geologie Elsevier Repertoria 9 2,00 37327
  Beeldende kunst / Godsdienst Elsevier Repertoria 5 2,00 37323
  Biochemical Pathways Boehringer Mannheim poster met samenhang biochemische reacties 20,00 1977
  Circular of the bureau of stanards (no 79) Gov.Print off.   3,50 1511
  Curriculum Vitae of Prof. Dr. J.H.G. Jonkman. Pharma Bio-research publcations Pharma Bio-Research   5,00 29446
  De revue der uitvindingen en ontdekkingen   ca 1910. 1e artikel: "De terugkeer van Halley's komeet". Laatste artikel: "Het aanpassingsvermogen van sommige dieren". Ca 490 pgs. Ingebonden, redelijk goed. 175,00 1467
  Die Untersuchung von Wasser Merck   4,20 1980
  Erkenntnis Reidel Vol 9, no 1 (Int. journ. anal. philosophy) 10,50 5566
  Grosser Ratgeber. Mathematik Buch und Zeit   8,00 31807
  Het meten van geluid Bruel & kjaer   1,75 2273
  Hilfstabellen fur das chemische Laboratorium Merck   4,80 33214
  Janssen Chimica catalogus '88-'90 Janssen ca 1300 pgs 3,50 16285
  Journal of Chinese philosophy Reidel Vol 1, nos 3/4 14,00 5728
  Journal of Indian philosophy Reidel Vol 2, nos 3/4 14,00 5742
  Journal of philosophical logic Reidel Vol 2, no 3 10,50 5541
  Journal of raman spectroscopy Reidel Vol 3, nos 2/3 15,75 5814
  Meerdere proeven op natuurkundig gebied met eenvoudige hulpmiddelen Hepkema "Boeken voor jongens en meisjes" 4,55 8282
  Natuurkunde Elsevier Repertoria 4 2,00 37322
  Polders of the world, final report   International symposium the Netherlands 1983 28,00 13630
  PolyMarketing zakboekje PBNA 1991 7,00 21967
  Populair wetensch. Maandbl. 6 delen Wereld Bibliotheek   14,00 3230
  Repertoria, Biologie / scheikunde Elsevier Repertoria 2 2,00 34093
  Repertoria, Wiskunde Elsevier   1,75 14166
  Repertoria, Wiskunde Elsevier Repertoria 4 2,00 34094
  Sigma Chemie catalogus 1994 Sigma ca 2300 pgs 3,50 14750
  Tabellen en formules. exacte vakken voor het m.t.o. Educaboek wisk. natuurk. scheikunde 1,50 21224
  Tabellenboekje voor onderwijs in de natuur- en scheikunde Wolters 2e dr. 2,80 14350
  Tafel van de tweedemachten en derdemachten en van de tweedewortels en derdewortels in zeven decimalen der getallen 1 tot en met 1000 Thieme 31 pgs 2,45 31160
  The big dream, Nederlandse onderzoekers overzee Univ. Utrecht 355 jaar universiteit 1,75 230
  Theory and decision Reidel Vol 6, no 2. (int. journ. methodology soc. sc.) 10,50 5503
  Wiskunde Elsevier Repertoria 6 2,00 37324
  Wiskundige tafels Prisma 1267 2,00 CE-939
  Woordenboek automatisering PBNA 3e dr. 3,50 21964

Terug naar de categorie-index
of, voor de startpagina: Klik hier