talen


woordenboeken


literatuurstudie


Ga voor informatie en bestellingen naar Contact.

of,voor de startpagina (andere rubrieken): Klik hier
Versie 15 juli 2011      
           
Auteur titel uitgever opmerkingen: druk, illustraties,kwaliteit prijs ( ) nr
Aalders, G.J.D. Korte Latijnse vormleer Noordhoff   1,00 12039
Adagiarius Latijnse citaten Thieme 1952 18,50 36858
Agerskov, M. / Norregard, T. Svensk Laesebog Hagerups slechte staat 1,00 33157
Aínsa Fernando ed. Nuevos rebeldes de colombia. Cuentos Ed. Alfa (Montevideo) Colección libros populares 23. pocket 2,50 18155
Aken, P. van Letterwijs, letterwijzer Manteau Een overzicht van de nederlandse literatuur 5,00 1673
Akhmanova, O.S. Russian - English / English - Rusian Sov.Enc.Publ.House 1972. 2 dln, elk 20 - 25 duizend woorden 17,50 6519
Allende, I. Cuentos de Eva Luna Plaza Janés geb. omslag 27,50 33433
Altena, E. van Rijmwoordenboek Boek en Plaat   0,75 16393
Anbeek, T. / Fontijn, J. Ik heb al een boek Wolters Het analyseren van jeugdboeken, lectuur en literatuur. 1975 1,00 25615
Anbeek, T. / Kloek, J.J. Literatuur in verandering Nijhoff Voorbeelden van de vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887 2,50 24848
Antin van Rooten, L. d' Mots d'heures: gousses, rames Viking   25,00 4792
Appel, R. Hubers, G. / Meijer, G. Sociolinguistiek Aula 575 2,00 22995
Arcais, F. de / Levelt, W.J.M. Advances in psycholinguistics North Holland Publ   6,00 2966
Aurel, M. Selbstbetrachtungen kroner verlag   5,00 20120
Ayer, A.J. Language, truth and logic Pelican   2,00 10907
Beckum, H.J.A. van Vijftalig correspondentieboek Goor   1,25 15985
Beckum, J.H. van Duits schoolwoordenboek Wolters 4e dr. 2,50 16124
Bellen, E.C. van Franse spraakkunst voor iedereen Prisma 488 1,00 35515
Bellen, E.C. van Franse spraakkunst voor iedereen Prisma 488 1,25 21631
Berg, B. van den Foniek van het Nederlands Goor   2,00 24914
Berg, B. van den Foniek van het Nederlands Goor   2,00 31171
Berg, B. van den Inleiding tot de middelnederlandse syntaxis Wolters 1971. Wat onderstr. 2,00 23089
Bergen, J. van / Poolland, H.A. Literama modern Walraven 2e dr. 1,75 14060
Besamusca, B. / Gerritsen, W.P. / Hogetorn, C. / Lie, O.S.H. Cyclification North Holland The development of narrative cycles in the chansons de geste and the Anthurian romances 5,00 23238
Birrell, T.A. Geschiedenis van de Engelse literatuur Prisma 663 3,00 35502
Birrell, T.A. Shakespeare stuk voor stuk Aula 716 2,50 31901
Bittremieux, C. e.a. De onbeslagen spiegel Bakker 1956. Problemen der letterkundige critiek. 10,00 36184
Bjorseth, B. e.a. Svenska Bergvalls Zweeds schoolboekje 2,75 3114
Boer-den Hoed, P.M. Zweeds handwoordenboek. Deel 1, Zweeds - Nederlands Goor 1946, kaft wat slijtage 5,00 15386
Boltendal, R. Boek makers, portretten van uitgevers Moussault   4,00 8002
Booij, G.E. / Kerstens, J.G. / verkuyl, H.J. Lexicon van de taalwetenschap Aula 549 2,50 24898
Botha, R.P. Inleiding tot generatief taalonderzoek Wolters - Noordhoff   6,00 2949
Braak-Huizinga, ter e.a. Het groeiende leven / Bloemlezing 1928 Gorcum   1,25 8620
Bradbury, M. Schrijvers van de nieuwe tijd Teleac van Ibsen tot Kafka 8,25 30273
Brandt, W. Keurschrift Bussy   1,50 8788
Brinke, J.S. ten Onafhankelijke en afhankelijke grootheden in het taalgebruik Wolters - Noordhoff   6,00 2952
Brondsted, M. / Moller Kristensen, S. Danmarks litteratur fra oldtidn til 1870 Gyldendals ugleboger   1,50 33084
Bruggencate, K. ten Engels - Nederlands woordenboek Wolters 2 delen. 18e druk 3,00 26821
Brugmans, H. Zoekend Frankrijk Amsterdamsche Boek- en Courant Maatschappij 1947. De Franse literatuur tussen twee wereldoorlogen 2,00 20367
Bruijn, J.C. / Spoelder, C. ed. Homerus. Ilias. Odyssee Tjeenk 1964. Wat potlood markeringen 3,00 17667
Bruin, S. de Help u zelf op reis met Deensch - Noorsch Muller 5e druk 3,00 16769
Buddingh', C. Prisma citatenboek Prisma 95 1,00 7172
Bunge, M. Politiek woordenboek Contact de taal van ambtenaren en politici in het Nederlands vertaald 1,50 25043
Caesar, G.Julius der Burgerkrieg Steffen-verlag   10,00 39713
Calis, P. Onze literatuur Meulenhoff   10,00 37491
Calis, P. Onze literatuur Meulenhoff 2 delen, tot 1916 en vanaf 1916 12,00 37493
Calis, P. Onze literatuur tot 1916 Meulenhoff   6,00 37492
Calis, P. / Huygens, F.P. / Veurman, B.W.E. Kernboek 1 + 2 Meulenhoff 2e dr. Wat onderstr. 2,00 CE-711
Campen, M.H. van Over literatuur Mij goede en goedkoope lectuur   4,00 4938
Campen, S.G. van Perspectief NIB 5e dr. 1,50 2980
Casimir, R. e.a. De gouden poort Wolters   8,25 8209
Cecco, J.P. de The psychology of language, thought, and instruction Holt   3,00 3107
Ceulaer, Jose de Jose de Ceulaer te gast bij Nederlandse schrijvers Nijgh & Van Ditmar   1,25 2956
Charivarius Een ander woord Goor   4,00 37020
Cheraskowa, J.P. De Russische taal pegasus leerboek voor beginners 7,00 33682
Chomsky, N. Reflections on language Fontana   6,25 29211
Chomsky, N. Syntactic structures Mouton   3,00 1285
Closset, F. Inleiding tot de didactiek van de levende talen Meulenhoff   5,50 1403
Commelin et Rittier Petit dictionaire francais Garnier dundruk 2,50 28099
Corder, S.Pit Introducing aplied linguistics Penguin   2,00 2954
Cornets de Groot, R.A. De zevensprong Bezige Bij Literaire documenten serie 8 2,00 25258
Costa, I. da Hagar Thieme "Klassiek letterkundig pantheon". toegelicht door C. Stapelkamp. Wat aant. 1,75 19581
Coster, D. Nieuwe geluiden 2edr Loghum Slaterus   2,30 10884
Dam, C.F.A. van Spaansch handwoordenboek Goor 1936. 2dln. (Sp-Hed en Ned-Sp) dl 2 voor wat los van rug 35,00 36108
Dam, C.F.A. van Spaanse spraakkunst Thieme 1953 4,25 28068
Delft, D. van De wijde wereeld van de Kleine Talen. 25 portretten Bulaaq   9,38 35119
Diercks, G.F. Het Griekse treurspel ( Aeschylus, Sophocles, Euripides) Spaarnestad Klassieke Bibliotheek. Een keuze uit de vertalingen van hun werken 3,75 22891
Dietsch, R. / Kallenberg, H. ed. Herodoti. Historiarum libri iX Teubneri Vol. 1. 1937. Enkele potlood onderstr. 1,50 17440
Dik, S,C. / Kooij, J.G. Algemene taalwetenschap Aula 632 2,50 30200
Dillon, M. / Croinin, D. o Irish Teach Yourself Books   7,50 26933
Dinse, H. / Liptzin, S. Einfuhrung in die jiddische Literatur Sammlung Metzler 165 2,00 23693
Dooren, W. van Dialektiek Gorcum enkele potloodonderstr. 2,00 10152
Driessen, F.W. Multatuli aanklager strijder realist Pegasus 1960 14,00 14327
Drop, W. / Vries, J.H.L. de Taalbeheersing Tjeenk W   4,00 16812
Droste, F.G. Het taaldier mens Ambo   1,50 8611
Duinen, P. van Campagne's Fransch woordenboek Malmberg 1930, 9e druk 15,00 644
Duinkerken, A. van Beeldenspel van Nederlandse dichters prisma 295 2,50 36840
Duinkerken, A. van Beeldenspel van Nederlandse dichters Prisma 295 3,00 36266
Eijk, I. van / Wester, R. Honderd helden uit de Nederlandse literatuur Bijenkorf   12,00 35777
Eisma, C.D. Lees boeken Ten Brink   1,00 16494
Eliasson, H. / Jonsson, I. Gagn og gaman Rikisutgafa Namsboka reykjavik lesbok fyrir byrjendur. Sidara hefti 10,00 33082
Elwert, W.T. Italienische metrik Steiner   2,50 30217
Engelman, J. / Nijhoff, M. / Roland Holst, A. Over Martinus Nijhoff Bakker Maatstafdeeltje nr. 2 1,50 28834
Fleischer, L. Funny Lady Grijalbo foto's 1,50 15023
Francis, T. / Frost, M. The Macmillan Arabic Course, Book 1, Write to left MacMillan   10,00 14813
Fraser, E.J.M. Wilde Malva Nasionale Pers Beperk, Kaapstad 1946, Zuid-Afrikaans 15,00 39954
Fromkin, V. / Rodman, R. / Neijt, A. Universele taalkunde Foris enkele aant. 2,00 34489
Fry, A.J. e.a. Joods Amerikaanse literatuur VU Uitg. ex bibl. 1,25 CE-639
Fuchs, J.W. Niet-alfabetische woordenlijst op Livius Paris 2e herz druk. 1959 4,00 39623
Fuentes, C. Aura Alianza pocket 1,50 18150
Gardiner, A.H. Egyptian grammar Griffith Inst. 3e dr. 22,50 12828
Gelderen, I. van Duits woordenboek 1. Duits - Nederlands Wolters 14e druk 2,00 2829
Gelderen, I. van Nederlands - Duits / Duits - Nederlands woordenboek Wolters 2 delen, 13e/14e druk 3,00 22020
Gessel, H. van e.a. red. De Volkskrant Stijlboek   8e opl., gebonden 2,50 24293
Gier, J. de Geerten Gossaert Kok Cahiers voor Christelijke literatuur 1,50 23290
Gironella, José Maria Los cipreses creen en Dios Editorial Planeta   18,50 36095
Goedegebuure, J. Over Rituelen van Cees Nooteboom Arbeiders Pers Synthese 3,25 24906
Goedegebuure, J. / Heynders, O. Literatuurwetenschap in Nederland Amsterdam Boek Een vakgeschiedenis 2,25 26550
Goedegebuure, J. / Musschoot, A.M. Hedendaagse Nederlandstalige prozaschrijvers Stichting Ons Erfdeel 1991 1,25 22886
Goedegebuure, J. e.a samenst. Een uitgelezen hartstocht Libris De geschiedenis van 50 cultboeken in de 20ste eeuw 5,00 30519
Gomperts, H.A. Intenties 1. Kritieken en over kritiek Meulenhoff   1,50 24918
Gonda, J. verz. Letterkunde van de Indische Archipel Elsevier 1947. deuk in kaftrand 7,50 34160
Graves, R. The white goddess Faber   8,75 29234
Groot, A.W. de Inleiding tot de algemene taalwetenschap Wolters 1962 6,25 12077
Groot, A.W. de Spelenderwijs Latijn Becht ills, Fip Westendorp 19,00 28276
Grootes, E.K. Het literaire leven in de zeventiende eeuw Nijhoff   2,25 24837
Growney, E. O' Simple lessons in Irish Maere ni raghallaigh Gaelic League Series. deel 1 (1948), deel 2 (1936. beide geniet, ca 80 pgs elk. kaften wat gevlekt 10,00 11794
Grypdonck, A. Nederlandse als taal van de wetenschap Aula   2,00 2975
Grypdonck, A. Taal en de communicatie van kennis Heideland   3,25 2974
Hadderingh, H. / Veenstra, B. Drents woordenboek Interbook   15,00 27348
Haje, C.F. Taalschut Leidsche Uitgevers 1932 2,25 27049
Haje, C.F. Taalschut Leidsche Uitgeverij 1932. Schrijf weer nederlandsch 3,00 245
Hald, E. Lise og de to sma Liber 1957Cirkelbogerne. rug wat gesleten 2,00 33081
Hallema, A. Scheld- schimp- en spotnamen Rutgers   4,50 30034
Ham, J. van / Verkerk, J.C. Facetten en figuren Nijgh inleiding tot de Nederlandse letterkunde. 3e druk 5,00 36202
Hamel, A.G. van Geschiedenis der taalwetenschap Servire   1,50 628
Hamel, A.G. van Geschoedenis der taalwetenschap Servire   1,50 10606
Han Yun-hung / Hu Sho-si Ni Hao teleac 1985. cassette met 2 cursusmappen, 17 cassettes en het boek. , ongebruikt. 40,00 25452
Haring, J.M. Communicacion Educaboek elementaire Spaanse correspondentie voor het economisch onderwijs 2,00 26706
Hazeu, W. e.a. Auteursnamen / Pseudoniemen Harmonie   3,75 18847
Hederici, B. Graecum lexicon manuale   1810. voorkaft los, eerste pgs slecht. 12,50 801
Hendriks, P. samenst. Nederlandse synoniemen voor puzzelaars en voor alle anderen Strengholt   5,00 36715
Heule, C. van De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst Wolters Trivium. Nr. 1, delen 1 + 2 8,00 22977
Hocke, G.R. Manierismus in der Literatur Rowohlt   2,50 15027
Hoefnagels, P. Je zwam te grabbel gooien Fontein onbekende spreekwoorden en zegswijzen 3,75 34911
Hoefnagels, P. Je zwam te grabbel gooien Fontein onbekende spreekwoorden en zegswijzen 4,00 35953
Hoefnagels, P. Onbekende spreekwoorden en zegswijzen Gorcum   1,50 29887
Holt, M. ed. The modern Spanish stage: 4 plays Mermaid Vallejo, concert Saint Ovide / Sastre, Squad /Rubio, Blindfold /Casona, Boat without fisherman 1,00 13859
Homburger, L. The Negro-African languages Routledge   11,50 9001
Homerus Ilias Paris metrische vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman. 3e druk 15,00 36710
Homerus Ilias / odyssee Tjeenk wat aant., potlood 20,00 37680
Homerus Odyssee Paris metrische vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman. 2e druk 15,00 36711
Homerus Odyssee Tjeenk 1957 24,50 36712
Hooft, P.C. P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien Servire   2,00 24916
Horatius Carmina Teubner 1931 (F. Vollmer) , wat onderstrepingen 7,50 15477
Horst, P.J. van der Rtaal en tekst van A tot Z Thieme Practische handleiding voor schriftelijk taalgebruik. Ex bibl. 2,25 28104
Hoven, P. van den Achter de keukendeur BZZToH zestien gesprekken over jeugdliteratuur 6,00 24874
Huggins, V. / Standard Allen, W. Walter & Connie reporting 1 Intertaal lessons 1 - 13. uitgezonden door de nederlandse televisie Stichting 1,00 14449
Huijgen, M. / Verburg, M. Van Dale, Basis woordenboek Nederlands Ruiter 1987 6,25 27380
Huizinga, A. Vraagbaak voor denksport Strengholt   2,00 8243
Huizinga, A. Woorden en gedachten, elfduizend uitdrukkingen, spreekwoorden en citaten Thieme 1950 13,50 36726
Huygens, F.P. e.a. Spectrum. Letterkundige geschiedenis en bloemlezing voor het voortgezet onderwijs Meulenhoff deel 2, 1961 3,00 39632
IJzeren, J. van Latijnse varia Spaarnestad Klassieke Bibliotheek. Bloemlezing uit de werken van een tiental Latijnse dichters en prozaschrijvers 3,75 22890
Ingram, F.I. / Mooijman, J.P. Enjoying ameriocan stories Noorduijn   1,00 34690
Jago, R.P. Harrap's concise french and english dictionary     1,00 36076
Jansonius Nederlands-Engels woordenboek, 2 delen Ned.Uitg.Mij 1950 25,00 921
Janssens, J.D. Hoofsheid en devotie in de middeleeuwse maatschappij   Handelingen van het wetenschappelijk colloquium te Brussel 21 - 24 oktober 1981 4,50 24901
Janssens, M. Tachtig jaar na Tachtig Sijthoff onderstr. 2,00 15193
Jevins, K. Dveselu regi zvaigznu kalna latvju Gramata sign 5,00 13546
Jong, M. J. G. de Het nederlandse gedicht na 1880 Sijthoff 1969, 2e druk 2,00 1576
Jong, M.J.G. de Het Nederlands gedicht na 1880 Sijthoff ex bibliotheek 0,50 34003
Kageling, M. Slauerhoff tussen mare en mythe Nijgh   5,00 1664
Kagie, R. samenst. Ooitgebeurd CPNB   4,00 33528
Kamp, R. van der De klok, de klepel, de wal en de sloot Boomker   1,25 13374
Karlsen, H.Horlych Skriften, spejlet og hammeren Borgen   1,50 33085
Karsemeijer, J. / Kazemier, G. Nederlands na 1600 Wolters 7e dr. 1,25 14061
Karsemeijer, J. / Kazemier, G. Nederlands na 1600 Wolters 19e druk 2,00 26371
Karsemeijer, J. / Teipe, M.B. Nederlandse letterkunde IIb, de twintigste eeuw Thieme   2,00 6484
Kavanagh, J.F. / Mattingly, I.G. Language by ear and by eye Mit   6,25 2977
Kazemier, G. Literatuurbeschouwing in meervoud Brill   10,00 4742
Kemp, D.W.A. van der Portugees (N-P / P-N) Cleef   2,00 14667
Ketterij, C. van de Grammaticale interpretatie van middelnederlandse teksten Wolters Werkboek + Instructiegrammatica + Vertaalboek. 1977 - 1981 5,00 22976
Keuken, G.J. van der Fact and fun Dishoeck A reader for emigrants. (Australie, Canada) spiraalband 1,50 8588
Keuken, G.J. van der / Kramer, K. Eenvoudig Engels voor emigranten Dishoeck   1,50 15717
Kiadas, H. Reiseworterbuch. Deutsch - Ungarisch / Ungarisch - Deutsch Terra   5,00 25460
Klingen, A. Kawaler pokutnego krzyza Wydawnicrwo Lodzkie Pools 1,25 3121
Kneller, G. F. Logic & language of education Wiley   4,25 2962
Knuvelder, G. Nederlandse letterkunde / Schets van de geschiedenis Malmberg 27e druk 3,00 29057
Knuvelder, G.P.M. Compendium geschiedenis nederlandse letterkunde Malmberg   1,00 39586
Koenen Verklarend zakwoordenboek Tjeenk Willink   1,00 12067
Koenen, m.J. / Anrooy, J.F.P. van Klassiek handwoordenboekje Wolters 1909 5,00 15478
Koenen, M.J. / Anrooy, J.F.P. van Klassiek handwoordenboekje Wolters 3e druk 1916. mooi 14,00 39631
Kooiman, W.J. Jacobus Revius zijn leven zijn lied Bosch Libellen-serie 195. Kaft wat besch. 2,50 24917
Korner, J. Einfuhrung in die Poetik Schulte   1,50 15207
Kroes, H.W.J. Kramer's Duits woordenboek Goor 19e dr. 1952 3,00 11967
Kropotkin, P. Idealen en werkelijkheid in de Russische Literatuur (1907) Looy 1907 45,00 9804
Kuiper, W.E.J. Griekse varia Spaarnestad Klassieke Bibliotheek. Bloemlezing uit de werken van een vijftiental Griekse dichters en prozaschrijvers 3,75 22892
Kuitenbrouwer, J. hedenlands Prometheus   2,63 27459
Kuitenbrouwer, J. Oubotaal Taalfonds de taal van de kromme tenen 3,00 35441
Kuurman, J. An A - Z of English grammar     2,00 11628
Kwant, R.C. Fenomenologie van de taal Aula 131. Een enkele onderstr. 2,00 23035
Laan, K. ter Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams belgie Goor 1949 20,00 36857
Laan, K. ter Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen Goor 5e druk 6,75 1818
Laan, K. ter Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen Goor 1951 10,00 36860
Landmann, S. Jiddisch. Das Abenteuer einer Sprache Limes   11,75 23339
Lange, D. de Het verschijnsel Charles Dockens Spectrum   3,00 14886
Lankhout, A. / bas backer, J.E. Italiaans woordenboek Thieme 2 delen. 2e herz/verm druk 10,00 37478
Lankhout, A. / Bas Backer, J.E. Italiaans woordenboek 2 delen Thieme   3,75 2539
Larsen, O. Vanskelige ord i dansk Kommission HOS   1,00 33156
leeman, A.D. Practische handleiding ter beoefening van de Spaanse Taal Cleef 1948 2,50 28042
Leeuwen, J. van / Mendes da Costa, M.B. Het taaleigen der gedichten van Homerus Sijthoff 1923, opnieuw gebonden 2,00 28142
Leeuwen, J. van / Mendes da Costa, M.B. ed. Homeri Carmina. Odyssea. Sijthoff 1934. Paar potlood markeringen 7,50 17666
Leeuwen, W.L.M.E. van Drift en bezinning Wereld Bibliotheek   5,00 12078
Leeuwen, W.L.M.E. van nederlandse auteurs van vijf generaties Haan   4,50 36422
Leeuwen, W.M.L.E. van / Stemvers, F.G.A. Poezie en proza II wolters   2,00 6508
Leeuwen, W.M.L.E. van / Stemvers, M.G.A. Poézie en proza II Wolters 1954. met hulpboek 10,00 36198
Leffertstra, G. Leesboek Noordhoff deel 2, 12e druk 2,00 16622
Lehning, A. Marsman en het expressionisme Reflex ruk beetje beschadigd 22,50 8057
Leidse Werkgroep Moedertaaldidactiek Moedertaaldidactiek Coutinho 2e dr. Paar onderstr. 5,00 CE-211
Leonard, R. Swahili phrasebook Lonely Planet   2,25 16803
Leopardi, G. Canti Garzanti Introduzione, commenti, note e indice grammaticale-retorico di Fernando Bandini 2,50 21722
Leopold, L. Nederlandse schrijvers en schrijfsters Wolters deel 2. 15e druk 5,00 36222
Leopold, L. Pik, W. Nederlandsche schrijvers en schrijfsters. Proeven uit hun werken, met beknopte biographieen en portretten Wolters 1915, 7e zeer uitgebreide druk. papieren kaft los en mist stukjes, nogal losse binding 6,00 39636
leraren Praedinius-Gymnasium groningen Overzicht der nederlandse, Franse, Duitse en Engelse literatuurgeschiedenis Wolters 10e druk. overzicht in tabelvorm. wat markeringen/aant. 2,00 1201
Lettinga, J.P. Grammatica van het bijbels hebreeuws Brill wat onderstr. 3,00 38175
Lettinga, J.P. Hulpboek bij de grammatica van het Bijbels Hebreeuws Brill 1962 3,00 38219
Livius, Titus Romische geschichte Steffen-verlag   10,00 39712
Lodewick, H.J.M.F. Literatuur grsschiedenis en bloemlezing Malmberg deel 2, omstreeks 1880 tot heden. 25e druk 1,00 25868
Lodewick, H.J.M.F. Literatuur grsschiedenis en bloemlezing Malmberg deel 2, omstreeks 1880 tot heden. 33e druk 1,50 25875
Lorén, Santiago Una casa con goteras Editorial Planeta niet mooi 2,00 36094
Loyson, S.M. / Uden, J. van Praktische handleiding voor puzzelaars Strengholt   1,00 12082
Lubbe, H.F.A. van der Woordvolgorde in het Nederlands Gorecum paar potlood markeringen 1,50 24893
Luik, G. Stolpersteine Haacke   2,25 12051
Luxemburg, J. van / Bal, M. / Weststeijn, W. Inleiding in de literatuurwetenschap Coutinho   2,00 1992
Malingrey, A.M. / Fontaine De Oud-Christelijke literatuur Aula 476 1,75 30124
Malmberg, B. La Phonétique Presses Universitaires de France Que sais-je? 637 2,50 17429
Malmquist, E. / Forsberg, B. Vad var det jag laste? Gleerups Zweeds, kinderboek, geill. 3,25 3103
Manguel, A. A history of reading Flamingo   12,50 36057
Marcu, F. / Manega, C. Dictionar de neologisme Ed. Ac. Rep. Soc. Romania   2,50 26957
Marias, Javier Corazón tan blanco Compactos Anagrama   6,00 36088
Marion, B. Ontmoetingen malmberg tweede bundel. 14e druk 1,50 33987
Matthee, D. Kringe in 'n bos Tafelberg   4,00 26798
McClean, R.J. Swedish Teach Yourself   4,00 6488
Meertens, P.J. samenst. De lof van den boer Amerongen De boer in de noord- en zuidnederlandse letterkunde van de middeleeuwen tot 1880. Ills. J. C. Daan 8,25 6759
Meijer Drees, N.C. Stromingen en hoofdpersonen in de Nederlandse literatuur Noordhoff wat lichte potlood aantekeningen 4,00 29098
meijers, J.A. Kies uw woord Moussault tienduizend woorden en uitdrukkingen alfabetisch gerangschikt in synoniemen en verwante begrippen 3,00 37019
Meijers, J.A. Mens en taal Bussy   1,25 2972
Mihaescu-Cirsteanu, S. Dictionar francez - roman / roman - francez Editura Orizonturi   1,50 26633
Mironov, C.A. Nederlands - Russisch woordenboek   1958. Ca 1200 pgs, 45.000 woorden. Goed 13,75 5125
Mirsky, D.S. A history of Russian literature, from the beginnings to 1900 Vintage   2,25 13854
Montanus, P. De spreeckonst Wolters Trivium nr. V. uigegeven en ingeleid door dr. W.J.H. Caron 3,00 6085
Moravia, A. Gli indifferenti Bompiani   1,50 21720
Morris, W. ed. The American Heritage Dictionary of the English language American heritage Publ. 1969 15,00 25148
Muller, F. - Renkema, E.H. beknopt Latijns / Nederlands woordenboek Wolters 5e dru. rug mist 5,00 38376
Muller, F. - Thiel, J.H. Beknopt Grieks / Nederlands woordenboek Wolters 3e druk, rug achter wat doorgesleten 5,00 38377
Muller, F. / Renkema, E.H. Beknopt Latijns - Nederlands woordenboek Wolters 6e druk. Kaft bijna los 2,50 28064
Muller, F. / Thiel, J.H. Beknopt Grieks - Nederlands woordenboek Wolters 2e druk 3,75 20899
Munters, C.J. Learn english efficiently Meulenhoff de 3000 meest voorkomende engelse woorden in logisch verband 4,00 3878
Muscatine, C. / Griffith, M. The Borzoi college reader Knopf shorter ed. 0,50 13746
Nadeau, M. The French novel since the war Evergreen   1,00 13867
neruda, P. Selected poems of Pablo Neruda Grove Press 2 talig, spaans / engels. niet mooi 3,00 4343
Nijmeegse werkgroep taal didactiek Taaldidactiek aan de basis WN onderstr. 2,00 5240
Noble, H.M. Natural language processing Blackwell   7,50 2950
Noel Dictionair Latin - Francais Brussel 1860, kaft wat gesleten 27,50 327
Nordentoft, A.M. Hovedtraek af dansk grammatik Gyldendal   2,00 33080
Oberman, H.T. Keur uit de letterkundige nalatenschap van Dr. H.T. Oberma Bredée   10,00 37612
Okpaku, J. ed. New African literature and the arts 2 Apollo   2,00 13864
Oomes, P. Ontmoetingen: Antoon Coolen Desclee   2,00 17631
Opperdoes, A. van samenst. Encyclopdie voor puzzelaars Strengholt 2 delen 1,50 12050
Ornée, W.A. / Wijngaards, N.C.H. Letterkundig kontakt Thieme   6,50 39149
Overbeke, M. van Chomsky Wereldvenster   1,75 24896
Overdiep, G.S. Vormleer van het Middelnederlandsch der XIIIe eeuw Standaard boekhandel 1946. kaft niet fraai, wat aant. 2,00 26344
Ovidius Het boek der liefdeszangen Strengholt oorspronkelijke titel "Amores". Bewerkt door J. Meihuizen. Ill. F. Lammers. Kaft wat verkleurd 7,50 27075
Paardekooper, P.C. ABN en dialekt Malmberg onderstr. 1,50 30891
Pei, M. The story of language Mentor Book   1,50 26513
Pel, H. Italiaanse werkwoorden, vorming en gebruik Intertaal   2,00 15684
Perrott, D.V. Teach yourself Swahili Hodder &   3,50 16804
Phythian, B.A. A concise dictionary of correct english Hodder   3,00 37258
Pichois, C. / Rousseau, A.M. vergelijkende literatuurwetenschap Aula 479 1,50 30125
Pierot Russisch - Nederlands woordenboek en Nederlands - Russisch woordenboek Staatsuitg. Moskou prima, geen omslag, 1961, ca 1200 pgs, 37.000 woorden 19,50 5124
Pijffers, W. Traditionele grammatica en taalbeschouwing Wolters   1,50 12136
Piprek, J. Ippoldt, J. Groszworterbuch deutsch - polnisch Wiedze p goed, omslag licht gescheurd, 2 delen 12,50 11039
Plato The last days of Socrates Penguin Classics transl. Hugh Tredennick 8,00 39669
Pluizer, J. samenst. De Puzzelvriend. Een groot aantal trefwoorden DEKO 4 delen. 7,50 6808
Poelhekke, M.A.P.C. Woordkunst Wolters 7e druk. 1918kaft wat hol 3,00 36991
Poelhekke, M.A.P.C. / Gielen, J.J. Woordkunst Wolters 15e druk. mniet mooi 1,00 36008
Poelhekke, M.A.P.C. / Vooys, C.G.N. de / Brom, G. Platenstlas bij de Nederlansche litertuurgeschiedenis Wolters 4e druk, 1933. erg veel los, niet mopoi 5,00 36434
Prick van Wely, F. Duits zakwoordenboek (D - N / N / D) Goor 1952 1,75 14669
Prick van Wely, F.W.H. Kramers Frans woordenboek Goor een band 1,75 12069
Pritchett, V.S. The living novel & later appreciations Vintage   2,25 13855
Pulkina, I. / Zakhava-nekrasova, E. Russian Russky Yazyk   7,00 8567
Raaf, K.H. de / Griss, J.J. Een nieuwe bundel Brusse deel 5, 1963 2,00 16613
Raaf, K.H. de / Griss, J.J. Een nieuwe bundel. letterkundig leesboek voor de hoogere klassen van gymnasia en hoogere burgerscholen Brusse 4e deel. 1915 5,00 19584
Raap, R. Vreemde woorden gebruikt in zinnen Dijkstra 6e druk. markeerstreepjes 2,00 23780
Reinsma, R. Neologismen Prisma PW14 2,25 34649
Reinsma, R. Signalement van nieuwe woorden Elsevier W.P. woordenboek van 2000 neologismen 3,75 34832
Reinsma, R. red. Signalement van nieuwe woorden Elsevier W.P. woordenboek van 2000 neologismen 1,50 24900
Renkema, J. Schrijfwijzer Staatsuitg.   1,75 18837
Renkema, J. Schrijfwijzer Staatsuitgeverij   2,00 29005
Rice, A. Interviu cu un vampir RAO horror 1,75 13996
Rice, A. Vampir Lestat Mozaik horror 2,50 14009
Richards, I.A. / Weinstein,D. / Gibson, C. Hebrew through pictues Cardinal niet mooi 5,00 37650
Riewald, F.G. Engels idioom woordenboek Brand   2,00 33479
Rijpma, E. Bloemlezing uit de nederlandse letteren Wolters 17e druk 1,00 36603
Rijpma, E. Bloemlezing uit de nederlandse letteren Wolters 11e druk 2,00 36587
Rijpma, E. Bloemlezing uit de nederlandse letteren Wolters 8e druk 3,00 34235
Rijpma, E. Jonge kracht Veen   1,75 3379
Rijpma, E. Kort overzicht der Nederlandse letteren wolters   1,00 6361
Rijpma, E. / Schuringa, F.G. Nederlandse spraakkunst Wolters 24e druk. Rug verschoten 3,50 19579
Ringgaard, K. Danske dialekter en kortfattet oversigt Akademisk Forlag   12,50 16651
Robbins, R.H. Algemene linguistiek Aula 428 1,50 24895
Rombouts, H. Mooipraat Aramith taal als camouflagemiddel 1,50 30558
Romein-Verschoor, A P.C. Hooft Meulenhoff herdenking P.C. Hooft 21 mei 1947 5,00 36186
Sallustius Catilinae coniuratio en bellum iugurthinum Tjeenk Scriptores Graeci et Romani. 1935. Met aant. Van H. Vroom. Wat potlood aant. 2,50 17461
Salomons, A. Herinneringen uit den ouden tijd Ooievaar 51 4,00 35479
Salomons, A. Herinneringen uit den ouden tijd 2 Ooievaar 115 4,00 35480
Sanders, E. De taal van het jaar Taalfonds nieuwe woorden en uitdrukkingen. Editie 2001 2,00 26961
Sanders, M. het grote puzzelwoordenboek   inclusief Bargoens 2,50 25663
Sanders, M. samenst. 800000 puzzelwoorden   23e druk 4,50 34629
Santen, C. van Wie sagt man es auf deutsch? Duits Goor ned. spreekw. en uitdr. in het Duits 2,75 14673
Sapir, E. Wat is taal Noord Hollandsche Uitg.   6,75 23355
Scarlyn Wilson, N. Spanish. A complete course fot beginners Teach Yourself Books   1,50 30623
Schilleman, Jos / Uijtdewilligen, Loek Uit de kunst malmberg 2 dln. Grasduinen in verhalen, gedichten , toneel en strips 7,50 7575
Schothorst, W. van Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde Kemink 1922. 2 delen. Kaften wat slijtage. Enkele potloodaant. 8,25 CE-744
Schothorst, W. van Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 2 delen. Noordhoff 1932 12,50 4852
Schothorst, W. van Geschiedenis der Nederlandse letterkunde 1 Noordhoff 13e dr. 2,00 19748
Schrijvers, J. Maeterlinck, een studie Scheltema & Holkema's Boekhandel 1900. paar vlekjes op achterkaft 20,00 36197
Schuere, J. van der Nederduytsche Spellinge Wolters Trivium Nr. 2 3,75 22978
Sciarone, A.G. / Montens, F. Hoe leer je een taal Boom   1,25 11314
Seiler, Hansjakob Sprache und Sprachen Fink Structura 11 10,00 2933
Servaas de Bruin Help u zelf op reis met Deensch of Noorsch Veerman   1,50 14671
Slagter, P.J. Handwoordenboek Nederlands - Spaans en Spaans - nederlands Van Dale lexicografie 2 delen. 1994 60,00 40100
Smeets - Gottgens, I. Horeca-idioom Duits - nederlands     1,75 3837
Snelleman, W. Zo leer je Duits Prisma 900 1,00 35519
Snijder, J. / Dijkstra, R. Campagne's Duitsch woordenboek Malmberg 1929, 8e druk 15,00 1983
Sophocles Oedipus rex Noordhoff   8,75 1436
Sormani, P.V. bew, Herhalings-tabellen Noordhoff aanhangsel bij Kaegi's Grieksche grammatica. 4e druk 2,00 26671
Spears, R.A. American idioms dictionary Prisma NTC 3,00 28067
Sprey, K. Homerus Servire Cultuurhistorische Monografieen 4,00 38865
Spruyt-Spoelstra e.a. Literatuurgeschiedenis van West-Europa Tjeenk Willink   2,50 8110
Stannard Allen, W. Walter and Connie BBC tv dln 1, 2 en 3. televisie-cursus uitgezonden door de nederlandse televisie Stichting 2,00 14447
Stoks, F.C.M. Duitse spraakkunst Prisma 489 1,25 29908
Stokvis, Z. Inleiding tot de Russische literatuur geschiedenis Maas & van Suchtelen Bibliotheek van Russische lieteratuur. no 15-16. 1909. rug slecht 2,50 33665
Straaten, A.J.G. van Esperanto woordenboek. Esperanto - Nederlandsch Thieme 2e druk 7,50 28462
Studeo, C. Overzicht van den inhoud van lieraire werken (romans, drama;s en grote gedichten) ten dienste van candidaten voor de hoofdacte, eindexamens kweekschool etc Motor   1,00 31823
Studeo, C. Overzicht van literaire werken     1,00 9707
Swert, F. de Zes auteurs in beeld Spectrum   1,00 31123
Tacx, J.P{.M. Nederlandse spraakkunst voor iedereen Prisma 557 1,00 35517
Tacx, J.P{.M. Nederlandse spraakkunst voor iedereen Prisma 557 1,25 21446
Tauscher Grammatik der Russischen Sprache Brucken   15,00 4578
Tervoort, T. e.a. Psycholinguistiek Aula 481 1,50 24891
Thijs, J.G.A. Ontdek je woorden Prom   3,00 30265
Thucydides The Peloponnesian war Penguin Classics transl. Rex Warner 8,00 39698
Timmerman, H. De grote puzzelvraagbaak Rijnstroom 22e druk 4,50 34630
Toorn, M.C. van den Nederlandse grammatica Wolters 1981. Met "oefeningen bij de Nederlandse grammatica" 2,00 CE-866
Toorn, M.C. van den Nederlandse taalkunde Aula 499 1,50 6651
Tricht, H.W. van Louis Couperus, een verkenning Bakker / Daamen   3,75 22898
Tweney, C.F. ed. Chambers's technical dictionary Chambers Rev. Ed. with suppl. 7,50 22026
Uhlenbeck, E.M. Taalwetenschap Smits een eerste inleiding 1,50 25966
Uitterdijk, D. Woordenboek nederlandsch - Esperanto / Esperanto - Nederlandsch Honig 1909 5,00 22469
Uris, L.M. QB VII Bruguera kaft vouw 1,50 9425
Valk, J. van der Onze letterkunde 2 delen Bredée   10,00 8989
Vargas Llosa, Mario Pantaleón y las visitadoras Bibliotheca Breve 1973 40,00 36150
Veenstra, F. Ethiek en moraal bij P.C. Hooft Zwolse reeks van Taal- en Letterkundige studies 18 5,00 24919
Verdaguer, J. Antologia lirica Libreria fernando pocket 3,00 18152
Verdenius, A.A. In de Nederlandse taaltuin Elsevier   2,50 2887
Verschuyl, 250.000 puzzel woorden Kosmos   3,00 33252
Verschuyl, H.J. 200.000 + 1 puzzelwoorden Luitingh   3,25 23936
Vooys, C.G.N. de Geschiedenis van de Nederlandse taal Wolters 1931 7,00 12079
Vooys, C.G.N. de Nederlandse spraakkunst Wolters 1957 6,25 CE-447
Vries, J. de Etymologisch woordenboek Aula voorkaft los 0,50 13417
Vriesland, V.E. van Spiegel van de Nederlandse poezie 1100 - 1900 Meulenhoff E30/31. Paperback 5,00 15693
Waddy, L. E. Tra la jaro Modern Language series Esperanta lernolibro. Aantal leuke uitklapbare platen 3,75 27233
Wageningen, J. van, e.a. Gids voor gymnasiasten Noordhoff 1958 10,00 39633
Walter Schwedische Konversations-Grammatik Groos 1909 6,25 15302
Weck Ward Ruyslinck Versluys   3,75 2935
Weijnen, A. Zeventiende-eeuwse taal Thieme 1952. Band slecht. Wat kleine aant. 2,50 CE-692
Weijnen, A. Zeventiende-eeuwse taal Thieme 4e dr. 5,00 22974
Whatmough, J. Language, a modern synthesis Mentor Book   2,00 10775
Wijburger / Wrekend Woordenboek der nederlandsche taal SDU 26e deel. 1993. rechterbovenhoek van de pags wat bobbelig. 5,00 17753
Winkler, J. red Oogst der tijden Arbeiders Pers stukje uit schutbled, rug boven stukje los 1,25 1816
Woeller, W. / Cassiday, B. The literature of crime and detection Edition Leipzig An illustrated history from antiquity to the present 15,00 38890
Woestijne, K. v. d. Homero's Ilias Wereld Bibliotheek rug geplakt, markeringen 2,00 17563
Wood, F.T. Current English usage Macmillan   2,00 25665
Wytzes, A.L.J. / Moet, J.P. Uit onze letteren Wolters 1930 1,00 27502
Xenophon Anabasis Dekker & van de Vegt A.M. Bent. kaft los 2,00 34020
Xenophon The persian expedition Penguin Classics transl. Rex Warner 8,00 39664
Xénophon Morceau choisis Hachette met inl, aant. Van F. de Parnajon 2,50 17582
Xitu, U. The world of "Mestre" Tamoda Readers Int.   2,25 13914
Ysebaert, Y. Woordenlijst Schenk grieks 1,00 12019
Zantema, J,W, Frysk Wurdboek Osinga 2 delen. frysk - nederlansk en nederlansk - frysk. 5e druk 1987 45,00 40099
Zutphen, J.P.W.M. van Engelse spraakkunst voor iedereen Prisma 490 1,00 35516
  (boek schoolgaande kinderen op voorzijde)   1957 2,25 12491
  1.000.000 puzzelwoorden Rebo   3,75 3331
  12 talengids Univerb   1,50 26868
  A guide to mexican poetry, ancient and modern Minutiae mexicana   3,00 17948
  Arabic for travellers Berlitz   1,75 16132
  Arabisch, Midden-Oosten Kosmos Wat & Hoe 4,88 28864
  Beknopte Nederlands-Russische tolk Uitg.Litt.Moskou   3,25 5130
  Boeket voor Betje en Aagje Wereld Bibliotheek van en over de schrijfsters Wolff en Deken 6,25 4428
  Buongiorno, Italiaans voor volwassenen, 1 Intertaal Communicatieve methode voor beginners 2,00 26200
  Chinese - English - Tagalog - Spanish. Business converstaion and social contact with amoy pronunciation PocBon Book   40,00 35898
  Conversational Spanish in 20 lessons Barnes & Noble   3,00 28902
  De nieuwe dr. Verschuyl grote puzzel encyclopedie Kosmos 2 delen. 12,50 37485
  De Volkskrant Stijlboek SDU 10e opl 1,00 1848
  Deutsch - Niederlandisch Langenscheidt Lilliput woordenboek 244 4,75 18813
  Diccionario Lilliput Langenscheidt, Espanol-Neerlandes Langenscheidt Lilliput woordenboek 279 4,75 15730
  Dictionnaire de l'académie francaise.Tome second Firmin Didot 1835. sixieme ed. 100,00 35495
  Dictionnaire Francais / Anglais - Anglais / Francais Larousse plus de 30 000 traductions 1,00 26252
  Folkskolans lasebok Svenska Bokforlaget tredje klassen 5,00 15409
  German - English / English - German Hugo   1,50 18445
  Geschichte der russischen Sowjetliteratur, 2 delen Akademie Verlag goed, met omslag, 2 delen 27,50 6019
  Greek for travellers Berlitz   1,25 17719
  Grieks onderweg ANWB   2,00 25158
  Groot citaten boek Kosmos reisgidsen 12000 citaten, spreuken en gezegden 5,00 27572
  Groot woordenboek der Nederlandse taal Van Dale Lexicografie 12e druk. Coplete uitgave in 3 delen. In cassette 75,00 15508
  Grote Winkler prins woordenboek Elsevier 1985 1,50 25115
  Help u zelf op reis met Frans Becht   1,25 1040
  Het beste engels. een boeiende methode tot verbetering van uw Engels Readers Digest Box. ongebruikt, 4 lesboeken, 1 woordenboek 9eng - ned) en 8 audio-cassettes, waarvan 7 nog in folie 15,00 34971
  Het cultureel woordenboek Anthos   10,00 5000
  Het nieuwe stijlboek Volkskrant   2,25 31438
  Het zal koud zijn in 't water als 't vriest Nijhoff zestiende-eeuwse parodieen op gedrukte jaarvoorspellingen 2,50 24907
  Hoe moet ik het zeggen in Zuid-Afrikaans en Engels   uitdrukkingen en woorden in het Zuid-Afrikaans en Engels voor Nederlandse immigranten 4,00 39642
  Hongaars op reis Rebo   1,50 7054
  Indringend lezen 2 Wolters Variaties op een thema 1,50 26702
  Ingles - Portugues / Portugues - Ingles Langenscheidt   2,00 14672
  Irish - English dictionary Comhlacht slecht 2,00 26953
  Italian - English / English - Italian Collins   2,00 14678
  J. Greshoff Nederlands Letterkundig Museum Schrijvers prentenboek 3 3,00 19602
  Joegoslavisch op reis Goor   1,50 12268
  Kijk, S. Carmiggelt Singel 262 De schrijver in beeld. ex bibl. geplast. 2,00 33816
  Klein Engels woordenboek (N - E / E - N) Goor 20e dr. 1,75 14668
  Klein Italiaans woordenboek (It - ned en Ned - it) Goor 11e druk 1,50 25292
  Klein Spaans woordenboek (N - S / S - N) Goor   2,50 14675
  Klein Turks woordenboek Goor   3,00 28413
  Klein woordenboek der Vlaamse taal Asjoburo Rhoon   7,50 36619
  Klein Zweeds woordenboek (N - Z / Z / N) Goor 10e druk. Wat plakbandresten op scutblad en binnenzijde kaften 2,50 14676
  Klein Zweeds woordenboek (N - Z / Z / N) Goor 9e druk 3,00 14674
  Koken en stomen Readers Digest   2,00 14821
  Kramers' Duits woordenboek N - D Goor 29e dr. 1,25 12049
  Kramers' Frans woordenboek Elsevier 2 delen. 1982/84. Mooie set 2,50 27191
  Kramer's Nederlands woordenboek Elsevier 1980, 19e druk 5e oplage 4,00 18801
  Kramers woordenboek Ned. - Eng Elsevier   1,25 7852
  Kramers'nederlands Goor 19e geheel herz druk 3,75 9430
  Kritiek moment, tien jaar boekbesprekingen in NRC Handelsblad Prometheus / NRC   2,50 39560
  Kritisch akkoord 1967 Paris-Manteau   1,50 24867
  Kritisch akkoord 1968 Paris-Manteau   1,50 24868
  Kritisch akkoord 1973 Paris-Manteau   1,50 24869
  Lasebok for folkskolan Norstedt   23,00 4367
  Lekturama woordenboek, set Lekturama 3 delen: Engels, Duits, Frans (allen 2 richtingen) 3,00 16867
  Libro Espanol Berlitz aantekeningen 1,50 13094
  Lingua latina 1. grammatica Zomer & Keuning 4e druk. rug mist, onderstr 3,00 38222
  Mythologie DEKO 2220 mythologische figuren 3,00 6794
  Narradores Espanoles fuera de espana / Spanische Erzahler im Exil DTV spaans + duitse vert. 5,00 36087
  Nederlands - Engels Langenscheidt Lilliput woordenboek 276 4,75 18815
  Nederlands woordenboek Duwaer   1,50 16621
  Nederlands woordenboek & Vreemde woordenboek Elsevier   2,00 12065
  Nepal phrasebook Lonely Planet 1984, stuk uit titelblad. 3,00 37509
  Nieuwe geluiden Lochum Slaterus 3e druk 2,25 3490
  Paperbound books in print, spring 1981, 2 vols Bowker Company index op auteur, titel, onderwerp, uitgever 15,00 13958
  Pierre Kemp Nederlands Letterkundig Museum Schrijvers prentenboek 7 3,00 19603
  Portugees Kosmos Wat & Hoe 2,00 6841
  Prisma pocket gids 1980 Prisma   1,00 39563
  Prisma van de taal prisma 2655. 2000 taalkundige begrippen van a tot z verklaard 2,63 34650
  Proza en poezie (5 delen, van 1200 tot heden) Salamander pockets 25 t/m 29. (Dat was gezelschap / Ziet de dag komt aan / De wereld heeft twee aangezichten / Toen bliezen de poortwachters / Voor wie dit leest) 5,00 7542
  Retskrivnings ordbog Dansk Sprognaevn 1980 2,50 33078
  Short stories by A Chekhov Foreign Lang.Moscow Russian readers for beginners 4,00 1149
  Singel 262 Amsterdamsche Boek- en Courant Maatschappij   1,50 24903
  Survey Walraven 60 discussions of English and american works of literature. enkele onderstr 2,00 8894
  Taschenworterbuch deutsch - Polnisch Langenscheidt   3,00 14670
  Teach yourself Indonesian Teach Yourself Books   2,00 30218
  The Merriam-Webster dictionary Pocket Books   1,00 29064
  The Penguin Russian course Penguin   1,50 11862
  Toneeldicht jokt somtijds. Blijspelen na 1700 Prisma Spectrum van de Nederlandse letterkunde 14 1,50 11262
  Vademecum Praktisch Nederlands - Chinees taalgidsje     1,50 33481
  Van tweeerlei minne Tjeenk   1,25 24897
  Vreemde-woordenboek Univ. zelfst.   2,00 13105
  Vriendelijk geleide, een bundel proza en poezie Hilarius 2e goedkoope uitgaaf. Titelplaat Wilm Steelink. Pgs 110 en 111 overplakt met papier! Wel leesbaar 7,50 7545
  Wat en hoe, Duits Kosmos   1,25 322
  Wat Jantje niet leert zal Jantje niet weten Profiel Spreekwoorden, spreuken & gezegden 1,75 29897
  Webster's New Collegiate Dictionary Merriam 1976 10,00 26688
  Winkler Prins woordenboek 2 delen Elsevier 1959 4,00 6090
  Winkler Prins woordenboek met encyclopedische informatie Elsevier 1959. 2 delen 2,25 27105
  Wolters Kleine woordenboeken Duits Wolters 2 delen 1,25 12062
  Wolters Kleine woordenboeken Frans Wolters 2 delen 1,25 12063
  Wolters ster woordenboeken ned - Eng Wolters   2,00 12064
  Woordenlijks nederlandse taal Staatsdrukkerij Groene boekje. ongewijzigde herdruk 1988 2,00 31940
  Woordenlijst Nederlandse taal (1954) Staatsdrukkerij   1,00 1952
  Woordenlijst van de Nederlandse taal SDU ongewijzigde druk 1988 1,25 29720
  Woordenlijst van de Nederlandse taal SDU ongewijzigde druk 1997 2,25 29740
  Woordenlijst van de Nederlandse taal SDU ongewijzigde druk 1990 2,50 29758
  x   leesboek Russisch (kaft : twee honden) 3,25 14342
  x   leesboek Russisch (kaft: paard en wagen) 3,25 14343
  Zakwoordenboekje voor de Maleische taal Stoomvaartmaatschappij Nederland markeringen 4,00 36551

Terug naar de categorie-index
of, voor de startpagina: Klik hier