Sociologie


Zie eventueel ook:
Psychologie
of
PedagogieGa voor informatie en bestellingen naar Contact.

of,voor de startpagina (andere rubrieken): Klik hier
Versie 15 juli 2011      
           
Auteur titel uitgever opmerkingen: druk, illustraties,kwaliteit prijs ( € ) nr
Akker, G. vd e.a. Vormingswerk, theorie en praktijk Wolters   2,25 12700
Albertsen, E. De derde Fontein   2,00 33863
Albinski, M. Survey-research Aula 345 2,00 2276
Ald, R. Sex off campus Grosset   2,50 20072
Amsberg, Ariana Wat vinden vrouwen zelf van seks Bakker   2,00 30572
Amsberg, K. / Steenhuis, A. Denken over liefde en macht gennep   1,50 33297
Ancona, H. d' e.a red. Vrouwen lexicon Scala tweehonderd jaar emancipatie van A tot Z 5,00 29941
Anderson, M. ed. Sociology of the family Penguin Penguin modern sociology readings 2,00 20977
Arnau, F. Drugs Nijgh ex bibl. Kaft wat beschadigd, plaatje op pg uitgeknipt 2,50 14110
Ast, G. / Harten, H.J. van Voor de liefde voor de lol voor de lust Novella   1,00 24044
Bader e.a. 8 lezingen over de verhouding Marxisme - sociologie SUA   1,50 3441
Badinter, E. De een is de ander Contact De relaties tussen mannen en vrouwen 10,00 35123
Badinter, E. De mythe van de moederliefde rainbowpocket 64 4,50 35599
Baechler, J. Vormen van revolutie Aula 487. 1,50 5623
Baena, H. de Het raadsel Nederlander Boucher   2,00 25099
Bakker, B. / Karel, M. red Zelfhulp en welzijnswerk Samson Sociale en culturele reeks.1979. Eerste pgs wat vochteffect hoek rechtsonder 1,50 10350
Bakker-Engelsman Etiquette Luitingh   2,50 5708
Balen, B. van Alleen is niet alleen Aramith   1,50 24041
Bambang Oetomo, R. Van asyl tot revalidatiecentrum Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde / Wolters   1,25 25812
Ban, A.W. van den Inleiding tot de voorlichtingskunde Boom onderstr. 1,50 30741
Banning, W. Hedendaagse sociale bewegingen Loghum Slaterus   1,50 5838
Banning, W. Moderne maatschappij problemen Bohn eerste bundel 1,00 31186
Banning, W. Moderne maatschappij problemen Bohn 1955 3,00 38230
Banning, W. Moderne maatschappij problemen Bohn 2 delen 4,25 2660
Banning, W. Moderne maatschappij problemen Bohn eerste bundel 5,50 14490
Barker, J. Rural communities under stress Cambridge Africab Society Today. Wat lichte potloodonderstr. 1,25 31384
Barley, N. Dansend rond het graf BZZToH   5,00 21862
Barnes, B. ed. Sociology of science Penguin enkele onderstr. 1,50 17253
Barnes, B. ed. Sociology of science Penguin   1,50 33335
Baud, F. De menselijke verhoudingen Spectrum   2,00 CE-505
Bay, C. The structure of freedom Stanford University Press wat markeringen 2,50 29164
Becker, H.A. red. Simulatie in de sociale wetenschappen samson 1976 2,00 25328
Becker, H.S. Outsiders Free Press een paar onderstr 3,00 2864
Beckman, J. Kinderen zijn toch anders KooykerReeks markeringen, nioet fraai 1,00 34029
Beemer e.a. Het gezin als speelbal Kok   5,00 7790
Beets, N. De grote jongen Bijleveld 5e druk wat onderstrepingen en opm. 5,00 2732
Beets, N. Volwassen worden, identificatieproblemen in de puberteit Bijleveld 1968, 4e druk. 8,00 2687
Bell, N.W. / Vogel, E.F. A modern introduction to the family Free Press de eerste pgs onderstr./ aant. 15,00 1641
Bennink, E. samenst. Plaag- of pleegkind? Ervaringen van en met pleegkinderen Helmond   4,00 2368
Berg, H. van den Sociologie van de hulpverlening Boom 1963 6,75 32861
berg, H. van den Welzijn in vierstromenland Loghum   2,00 CE-147
Berg, T. van den Preventieve psychosociale dienstverlening Nelissen   2,00 CE-680
Berger, P.L. Invitation to sociology: a humanistic perspective Doubleday Anchor   1,50 29323
Berger, P.L. Sociologisch denken SWU/UPR   3,00 2350
Berger, P.L. Sociologisch denken UPR potloodonderstr. 3,00 35615
Berger, P.L. en B. Sociologie een biografische opzet Ambo   1,25 14308
berger, P.L. en B. Sociologie, een biografische opzet Ambo / Novib aant./ markeringen 2,00 33342
Bernstein, R.J. The restructuring of social and political theory Methuen   6,50 29543
Beugen, M. van Sociale technologie Gorcum   1,20 3839
Beugen, M. van Sociale technologie Gorcum een enkele markering 4,00 1814
Bie, P. de / Witteman, P. De zaak Stinissen Haan   3,50 39035
Bierens de Haan, J.D. Gemeenschap en maatschappij Tjeenk   8,75 28165
Blaauw, J. Mens, kultuur en maatschappij Callenbach   1,50 22796
Blum, J. Indvandrere og minoriteter Gad 1982 1,50 33083
Blumer, H. Symbolisch interaktionisme. Perspektief en methode Boom   2,25 29159
Boer, T. de / Kobben, J.F. Waarden en wetenschap Ambo   1,50 21877
Boorstin, D.J. The image Vintage Books A guide to pseudo-events in America 8,50 29249
Boot / Knapen De Nederlandse gezondheidszorg Aula 712 1,50 2917
Booy, T. En dan zijn er nog de generaties Kok   2,00 7799
Boston Collectief Wij ouders Sara   1,00 22162
Boswinkel-Hummel, R. De anatomie van liefde Toorts   2,00 15707
Boulhalhoul, R. / Jong, M. de Vechten tegen de witte wind     3,75 23997
Bouman, P.J. Fundamentele sociologie Standaard Boekhandel   2,25 CE-481
Bouman, Y. e.a. Verslaafden in beeld MSO   1,00 12708
Bourman, P.J. Fundamentele sociologie Standaard   2,25 3784
Bouwkamp, R. Agogisch werkboek Nelissen   4,50 29545
Bouwkamp, R. Gespreksvormen PMI ex bibl. 1,75 CE-857
Bovenkerk, F. Omdat zij anders zijn Boom   2,50 3445
Bovet, T. Het geheim van een gelukkig huwelijk Voorhoeve   1,00 30580
Box, L. / Papousek, D.A. Van theorie tot toepassing in de ontwikkelingssociologie Loghum Slaterus   1,75 3131
Braak, H.J. van de. Red, Rationatiliet in beeld Academisch Boeken Centrum Hoofdstukken uit de Rotterdamse sociologie 10,00 29212
Brake, N. van de / Tielens, D. / Bruijn, L. de / Thiadens, A. Sterven bij het leven Oekomene krisisverwerking als stervensbegeleiding 2,00 19268
Brammer, L.M. Het helpende contact. Vormen en functie Toorts 7e druk 5,00 31003
Breaslow Rubin, L. Pijn en moeite Ambo Hoe arbeidersgezinnen leven 3,50 35585
Breslow Rubin, L. Pijn en moeite. Hoe arbeidersgezinnen leven Ambo enkele onderstr. 2,00 36466
Breslow Rubin, L. Stille woede Ambo   3,00 36467
Brinkgreve, C. e.a. Relaties. Over de gevolgen van een nieuwe moraal INTRO   2,50 29566
Brocher, T. Gruppendynamik und Erwachsenenbildung Westermann taschenbuch   1,50 25374
Broekman, J.M. red. Maatschappelijk werk. Krachten, terreinen, methoden Gorcum 1965. Deel 2 (terreinen van maatschappelijk werk) 2,00 25316
Broekmeyer, M.J. De Russische landbouw Aula paperback 75 2,00 15722
Brown, H. Gay handbook Turnbull   2,00 13956
Bruckner, P. Uber die Gewalt Wagenbach   2,00 33370
Brugmans, I.J. De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw Aula 13 2,00 6595
Brugmans, I.J. De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 1813 - 1870 Aula 13 1,25 22238
Brugmans, I.J. De arbeidersklasse in Nederland in de 19e eeuw (1813 - 1870) Aula 13 2,50 39573
Brunt, E. Je zal je zuster bedoelen Synopsis eigentijds feminisme 2,00 20904
Brunt, L. red. Anders bekeken Boom Wet en werkelijkheid in sociaal onderzoek 2,00 29073
Burke, G.L. The making of Dutch towns Cleaver-Hume   27,50 15663
Burmeister, E. Onder en dak Loghum Slaterus   1,50 12738
Button, L. Groepswerk met adolescenten Callenbach   2,75 12698
Buuren, H. van Vrouwen, die van vrouwen houden Anthos   1,50 4391
Buytendijk, F.J.J. / Kriekemans, A. / Ringel, E. De invloed van de paedagogische situatie op de geestelijkevolksgezondheid Spectrum   2,50 26605
Calder, N. De mensheid: een komplot Sesam   4,00 35511
Calder, N. Technopolis Sijthoff   2,00 16206
Carton, M. Nog niet gelukkig..? Zwart Beertje 2002 2,00 27283
Chesler, P. Moeder met kind Synopsis   2,00 33864
Claassen, J. Vrijen met een dikke buik H&W   2,00 18483
Claessens, D. / Milhoffer, P. heraug. Familiensoziologie. Ein Reader als Einfuhrung Fischer Athenaum taschenbucher   1,50 25370
Clark, P.A. Actie-onderzoek en organisatieverandering samson   2,00 25339
Clemens Schroner, B.L.F. Gezinsvoogdij en levensloop Instituut voor praeventieve geneeskunde   5,00 24994
Collins, R. / Makowsky, M. The discovery of society Random House enkele markeringen 3,00 29239
Coole, R.L. de / Jansma, J.B.M. Dagbehandeling voor kind en gezin Loghum 1986 2,00 10537
Coppoolse, P. Teamvorming Nelissen   2,50 16229
Cotgrove, S. The science of society Allen & Unwin in begin wat onderstr. 3,50 2486
Coward, R. Vrouwenverlangens Sara   1,50 33498
Crul, H. De mannen komen morgen Hollandia   1,75 19253
Daalen, P. van Wij Nederlamders Aula 349. Vouw voorkaft 2,00 26343
Daudt, H. e.a. Het conflict als maatschappelijk verschijnsel Spectrum Mens en medemens 1,50 14299
deinse, A.M.J. van Etiquette Elsevier Pocket Boeken A109 1,00 34573
Dekker, J. / Senstius, B. Dit is mijn huis Mets verhalen over tien jaar opvang van asielzoekers 1,00 25392
Dekker, R. / Pol, L. van der Vrouwen in mannenkleren Rainbow de geschiedenis van de vrouwelijke travestie 1,75 18078
Derksen, N. / Zuiker, J. Gaandeweg Kok   2,00 6854
Diepen, G. van (red.) De individuele ontwikkeling in maatschappelijk-historisch perspektief Konstapel literatuurstudie & diskussiebijdrage 1,50 33000
Dijk, K. van Wij en de anderen Roelofs van Goor de mens in zijn kleine wereld 1,25 26634
Dijk, R. van / Kuiper, G. Gestalten en getijden in de sociale werkelijkheid Roelofs van Goor 4e druk 2,00 21180
Dijkstra, T. / Kempen, G. Taal in uitvoerng Wolters inleiding tot de psycholinguistiek 1,00 34487
Dijkum, C. van / Tombe, D. de Gamma chaos, onzekerheid en orde in de menswetenschappen Aramith   3,75 855
Dittmar, N. Handboek van de sociolinguistiek Aula   20,00 2995
Dittmar, N. Handboek van de sociolinguistiek Aula   4,00 2963
Dodeweerd, M. van Dossier Armoede in nederland E.V.A.   1,00 34566
Dongen, N. van / Heijmans, T. / lems, O. Heel het lichaam een achillespees Populier Turkse kunst in de migratie 1,50 19818
Doorn, J.A.A. Organisatie en maatschappij Stenfert 1971. Wat markeringen/aant 1,50 29145
Doorn, J.A.A. VAN - Lammers, C.J. Moderne sociologie, systematiek en analyse Aula 29 2,00 2249
Doorn, J.A.A. van / Lammers, C.J. Moderne sociologie Aula 29. paar streepjes in kantlijn 1,00 18929
Doorn, J.A.A. van / Lammers, C.J. Moderne sociologie Aula 29 1,50 18589
Doorn, J.A.A. van / Schuyt, C.J.M. red. De stagnerende verzorgingsstaat Boom   2,50 29076
Douglas, M. Wereldbeelden Aula 578 1,25 2603
Dowling, C. Midlife meiden Forum   5,00 36147
Dreikurs, R. / Blumenthal, E. Ouders en kinderen vrienden of vijanden? Contact   10,00 CE-783
Dresen-Coenders, L. Vrouwenemancipatie & gezinsemancipatie Ambo   2,00 20905
Driem, G. van In haar recht Contact   1,50 14615
Drift, N. van der, verz Daar zit ik mee Sijthoff mensen van 13 jaar en ouder schrijven aan Achterwerk. ex bibl. 3,00 35559
Drucker, P.F. Kengetal voor morgen Ruys   1,50 12734
Duijvelaar, L. / geluk, A. Alles wordt anders Bakker handboek voor jongeren 2,50 CE-933
Duitemeijer, G. Encyclopedie van sociale arbeid Vuga 3e geheel herz. druk. afgeschr. bibl. geplastificeerd. goede staat 2,00 33575
Duitemeijer, G. Encyclopedie van sociale arbeid Vuga 3e geheel herz. druk. 3,00 33915
Duncan, D. Hier is mijn hand Ark Boeken het verhaal van Luitenant-Kolonel Alida Bosshardt van de "Rosse Buurt" in Amsterdam 8,00 15806
Dupuis, P.J.F. / Mast, R. van der met open ogen het huwelijk in Boekencentrum   5,00 38405
Eerelman, J. / Euwema, J. Aspecten van de jeugdgezondheidszorg Wolters enkele potlood onderstr. 2,00 9564
Egmond, G. van Bodemloos bestaan Ambo / Novib Problemen met adoptiekinderen 1,25 33384
Ejlersen, M. Orgasme bij de vrouw Alpha-Boek   2,00 20906
Elias, N. The civilizing process Urizen Books The history of manners 17,50 29052
Ellemers, J.E. De februari-ramp Gorcum Sociologie van een samenleving in nood 20,00 39479
Engstrom, T.W. De kunst van vriendschap Gideon   2,00 30903
Eppink, A. Cultuurverschillen en communicatie samson 2e druk. wat lichte potloodonderstr. 10,00 31415
Eppink, A.A. Kind-zijn in twee culturen Loghum Jonge Marokkaanse en Turkse kinderen in Nederland 2,00 35582
Eppink, A.A. red. Kind zijn in twee culturen Loghum Jonge Marokkaanse en Turkse kinderen in Nederland 1,75 31235
Erikson, E.H. Het kind en de samenleving Aula 181 4,00 35592
Ewijk, H. van Methodiek in het jeugdwerk Samson 2e herz dr. wat onderstr. 1,25 CE-715
Ewijk, T. van / Brantjes, C. / Janssen, J.M. Zo was het niet bedoeld   Een benadering van het woonwagenprobleem voor belangstellenden 2,00 26573
Feigen Fasteau, M. De mannen molen Zwart Beertje 1951. Over discriminatie en emancipatie van de man 1,50 18382
Feldbrugge, J.T.T.M. / Werdmuller von Elgg, Y.A. ed. Involuntary institutionalization. Changing concepts in the treatment of delinquency Exerpta Medica International Congress series 562 2,50 26606
Feldman, G. / Gartenberg, M. ed. The Beat generation and the Angry Young Men Dell   2,00 29132
Forceville - van Rossum, J. Een eiland kan niet huilen Ambo   2,25 35215
Forceville-van Rossum, J. Alleen en alleen is twee Anthos relaties binnen het celibaat 1,50 35589
Fortmann, H. Wat is er met de mens gebeurd Ambo   2,00 13487
Fortmann, H.M.M. e.a. red. Groepswerk Wolters   2,00 2809
Franck, B. Als ik in de spiegel kijk, zie ik mijn moeder Ambo   2,00 14298
Franks, H. Goodbye tarzan Anthos Mannen na het feminisme 2,00 22582
Freedman, R. a.o. Principles of sociology, a text with readings Holt / Rinehart / Winston 1966. met name in begin wat aant./ opm 7,50 1799
Freire, P. Culturele actie voor vrijheid Anthos   2,00 CE-091
Friday, N. Schoonheid en begeerte Bruna   14,50 5307
Friedan, B. De mystieke vrouw Rainbow pocket 16 2,50 19302
Friedrichs, J. Methoden empirischer Sozialforschung Rowohlt   1,50 25383
Frinsel, J.J. Schapen over de dam Gideon   1,50 17751
Fryer, P. Mrs Grundy, studies in English prudery Corge   7,00 32150
Funk-Kolleg Wissenschaft und Gesellschaft Fischer   1,25 25236
Geluk, H. Waarden en ethiek in de hulpverlening Gamma   2,00 34028
Gemert, G.H. van / Noorda, W.K. / Euwema, J. / Feijen, H. red. Leerboek zwakzinnigenzorg Gorcum 1985. Hoek schutblad mist 2,00 26301
Gerth / Mills From Max Weber: essays in sociology     10,00 29166
Gluckman, M. Politics, law and ritual in tribal society Mentor Book   3,75 32146
Goddijn, H & W Sociologie van kerk en godsdienst Aula 249 1,25 2996
Goddijn, W. & H.P.M. Godsdienstsociologie Spectrum Mens en medemens 2,00 14301
Gordon, T. Luisteren naar kinderen Tirion de nieuwe methode voor overleg in het gezin 9,00 35929
Gordon, T. Luisteren naar kinderen Elsevier de nieuwe methode voor overleg in het gezin 1,50 30747
Gouldner, A.W. The coming crisis of western sociology Equinox   7,50 29157
Gregorius, P. Sociologie van de niet-Westerse volken Prisma-Compendia 25 1,25 2402
Groen, P. / Kersten, A. / Zeeuw, G. de Beter sociaal veranderen. een onderzoeks-aanpak Coputinho wat onderstr 3,00 35581
Groenman, Sj. Methoden der sociografie Gorcum   10,00 39155
Guggenbuhl-Craig, A. Macht als gevaar in de gezondheidszorg en welzijnswerk lemniscaat   2,00 CE-241
Gurvitch, G. Handboek van de sociologie 1 Aula 361 2,00 33225
Haag, F. / Kruger, H. / Schwarzel, W. / Wildt, J. Aktionsforschung Forschungsstrategien, Forschungsfelder und Forschungsplane Juventa Paperback   1,50 25376
Haasse, H.S. e.a. Orientatie na emancipatuie Servire   2,50 36297
Hacker, F. Dossier agressie DNB   1,50 33383
Haeften, w.L. van Homofilie in de praktijk Orion   1,50 12706
Hagendoorn, L> Cuktuurconflict en vooroordeel samson markeringen 4,50 31416
Hall, D.K. Van people, the great American Rainbow Boogie Crowell   2,10 13764
Hamelink, C.J. Informatie en macht Anthos over de samenhang tussen de toegang tot informatie en de uitoefening van maatschappelijke macht 6,00 33741
Hammen-Poldermans, R. Paulo Freire - Oskar Negt. Methoden voor bewustwording Nelissen   2,00 29529
Hansen, J.V. / Kjeldbaek, E. / Maurer, B. Indutrisabotagen Arsskrift for Frihedsmuseets Venner 1984 2,00 33075
Harten, F. van Organisatie en leidinggeven in de maatschappelijke dienstverlening Samson 2e druk. wat potlood onderstr. 2,00 31007
Hass, A. Tieners en seks Meulenhoff   2,25 35198
Have, T.T. ten Andragogie een terreinverkenning Wolters aant./ markeringen 2,00 33340
Have, T.T. ten Klein bestek van de agologie Wolters niet mooi maar bruikbaar 0,50 2489
Have, T.T. ten. Red. Vorming Wolters 1966 (2e dr.). Handboek voor sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen 2,50 25317
Haynes, J.M. Scheidingsbemiddeling Intro   2,25 35231
Heemstra, C.M. van Je zult maar vrouw zijn Have   1,25 10049
Heeren, H.J. / Praag, P. van Van nu tot nul Aula 531 3,00 39527
Heijes, C. Met andere ogen Belastingdienst Wonen en werken in multicultureel Nederland 2,50 36460
Heijnen, G. e.a. Handleiding voor projektgroepen en werkgroepen Wolters   2,50 18507
Helmich, B. Omgangskunde op zoek naar identiteit Nelissen PM reeks 3,50 11346
Hendriks, J. Emancipatie Samson   2,25 5867
Heslinga, K. e.a. Wij zijn niet van steen Stafleu seksuele problematiek van de gehandicapte mens 1,50 14960
Hessen, J.S. van e.a. Wegwijzer in de sociologie Bussy onderstr. 1,00 CE-499
Hobbs, L. Liefde en bevrijding Anthos De nieuwe vrouw in de nieuwe maatschappij 2,00 20902
Hoefnagels, G.P. ABC van het huwelijk Ambo een gids voor trouwen, scheiden en samenwonen 1,00 32791
Hoesel, A.F.G. van Zindelijk samenleven Nelissen   1,50 29614
Hoetink, H. Het patroon van de oude Curacaose samenleving. Wit Stores een sociologische studie 20,00 14545
Hoeven, P.J.A. ter Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam Stenfert Kroese geb. omslag gescheurd 10,00 31685
Hoffman, A Woodstock nation Pocket Books a talk-rock album 5,00 14210
Hogervorst, S. Staat en welzijn Gorcum Enkele reflecties over maatschappij en welzijn 1,50 28034
Hogervorst, S. Welzijn, arbeid en zekerheid Gorcum Enkele reflecties over maatschappij en welzijn 1,50 28033
Hogervorst, S. Welzijn, zeggenschap en eigendom Gorcum   1,00 28163
Holtrop, A. Huisvrouwen Sara   2,00 11601
Hoogenstraten, W. De Oosterse vrouw Graauw geen stofomslag 4,00 3918
Hooper, a. Kind tussen twee ouders Becht   2,50 12705
Horst, H. van den De ambitieze vrouw Elsevier   1,00 2903
Horst, J.R. ter Samen leven, zo of anders Vuga   1,00 21993
Hoymark, P.W. Modstandsbevaegelse og modbevaegelse Arsskrift for Froslevlejrens venner 1985 2,00 33074
Huffzky, K. Wat valt daar te lachen!? Anthos het vrouwenbeeld in de mannenmop 1,25 20903
Hutchinson, M. Het slagveld van sex en macht Zomer & Keuning   10,00 7187
Huyskens, P. / Mooij, T. de De gehavenden Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers   7,50 33051
Illich, I. Naar een nieuwe levensstijl Wereldvenster Anatomie van de toekomst. 2e druk 2,00 33009
Illich, I. Naar een nieuwe levensstijl Wereldvenster Anatomie van de toekomst. 5e druk 3,00 CE-993
Jacobs, E. red. Vraagbaak voor alleenstaande vaders Bigot ex bibl. 1,00 26474
Jager, H. de / Mok, A.L. Grondbeginselen der sociologie Stenfert Kroese   1,25 4390
Jagt, M. van der / Brent, K. 100 vragen over bijstand Spectrum Samen nr 47 1,00 26703
Jannberg, J. Ich bin ich Fischer   2,00 1813
Jannberg, J. Ik ben ik Veen opgetekend door Elisabeth Dessai 1,50 25171
Janse de Jonge, A.L. e.a. De homosexuele naaste Bosch   2,00 20984
Jehu, D. / Hardiker, P. / Yelloly, M. / Shaw, M. Gedragsverandering in het maatschappelijk werk Loghum Sociale bibliotheek 1973 1,50 25324
Jocano, F. Landa Slum as a way of life University of the Philippines Press A study of coping behavior in an urban environment 5,00 29608
Jonkergouw, A.J.M. Werk-en-de-jeugd Samson   1,88 34572
Jonkergouw, T. Een greep op het leven Nelissen aant./ markeringen 1,50 33354
Kadushin, A. Het gesprek in het maatschappelijk werk Loghum markeringen, wat aant 1,50 34026
Kamphuis, M. Wat is social casework? Samson Inleiding in dew hulpverlening aan personen en gezinnen. 11e herz. druk 3,00 39036
Katier, S. Zit je goed? Alpha-Boek feminisme als therapie 2,00 20910
Keers, C. / Wilke, H. Orientatie in de sociale psychologie Samson Het individu in de groep. 3e druk.markeringen 2,00 33341
Kellson-Lauritz, M. e.a. Homosexualiteit voor beginners Schorer   1,50 21856
Kemkes, K. / Leenstra, W. / Roggeveen, A. hoe kom je d'r vanaf? VU Boekhandel 1981. 2,00 30899
Kempe, G.T. Reclassering in onze samenleving Loghum Sociale Bibliotheek 2,00 25338
Keniston, K. All our children Harvest   2,00 13955
Kent Rush, A. Lichaamswerk, het groeiboek voor vrouwen Bakker   2,00 34908
Kersten, A. Meer dan vriendinnen     1,50 21957
Keun, I. Kinderen zonder land Lange   2,00 18327
Kingma, T. Zorg voor geestelijk gehandicapten Samson   4,00 18687
Kirson Weinberg, S. Boedschande     6,00 33570
Klap, B. e.a. red. Tachtigers, glimp van en generatie Anthos ex bibliotheek 1,50 33995
Klee, E. Behinderten-report Fischer   1,00 25373
Klee, E. Gehandicapten Intro over de onteigening van lichaam en bewustzijn 7,00 35579
Kloos, W.B. De stedebouwkundige ontwikkeling in Nederland Lange Heemschutserie 4,75 22403
Knijn, T. / Verheijen, C. Kiezen of delen Dekker veranderingen in de beleving van het moederschap 1,25 25641
Kobben, A.J.F. Van primitieven tot medeburgers Gorcum paar onderstr. 5,00 3138
Koch, T. ed. Jugend wohin Werk und Wir 1974 2,50 29660
Koffeman, A.R. Agogische methoden Vuga 3e druk, "scheefgelezen" 1,50 33963
Konig, R. Sociologische verkenningen Aula 404 1,50 2704
Konig, R. herausgeber Soziologie Fischer Lexikon FL10 1,25 25226
Konopka, G. Groepswerk Loghum onderstr. 1,50 CE-718
Konopka, G. Groepswerk Loghum 1979. ex bibl. 2,00 CE-674
Kooy, G.A. Het modern-Westers gezin Brand in begin wat potlood-markeringen 4,00 1564
Kooy, G.A. Seksualiteit, huwelijk en gezin in Nederland Sociologische Monografieen paar onderstr. 1,25 14741
Krech, D. / Crutchfield, R.S. / Ballachey, E.L. Individual in society McGraw-Hill 1962, int. Student ed. wat lichte potlood onderstr./opm 10,00 1532
Kristen, H.G.M. Wegwijzer in de hulpverlening, een orientatie in welzijnsland Vuga   1,00 14682
Kroon, L. Voetstukken en valkuilen Sara   2,00 11602
Kroonenberg, Y. Monogamie voor beginners Contact waarom we niet eens zo vaak vreemdgaan 5,00 35978
Kytle, R. Confrontation, issues of the 70s Random House   6,25 13900
Laan, B. van der Supervisie in de verpleging Tijdstroom   1,75 15012
Lafaille, R. Sociale problemen en afwijkijkend gedrag Vuga   3,25 3866
Lafeber, C.V. Oorlog en wetenschap. een polemologische inleiding Wolters schoolstempel 1,00 23904
Lagerlof, S. Het huisgezin en de staat   Rede gehouden te Stockholm op het Congres van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht den 13den juni 1911. Vert. E. van der Hoeven. 12 pgs 7,00 31227
Lake, Tony / Hills, Ann Vreemdgaan WU   2,25 2628
Lakerveld, A. van / Tijmes, I., red. Visies op supervisie Nelissen nieuw 9,00 CE-806
Lange, H.M. de De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij Have onderstr.niet fraai 2,00 32943
Lange, Peter de In m'n uppie Scriptum   1,50 2621
Laslett, P. The world we have lost Methuen 1973. Aant/mark. 1,50 29156
Leenders, A. Hulp aan jongeren Stip   2,00 CE-160
Leenen, H.J.J. Sociale grondrechten en gezondheidszorg Boer   1,50 15017
Lees, R. Politics and social work Routledge Library of Social Work 1,50 25300
Leeuw, G. van der Nationale cultuurtaak Daamen   2,00 21752
Libarle, M. / Seligson, T. ed. The highschool revolutionaries Vintage   2,00 14049
Lifton, R.J. Death in life: the survivors of Hiroshima Pelican   2,00 20659
Lijphart, A. Democracy in plural societies Yale Univ. Press markeringen 12,50 29014
Lind, J. Landschap in beton Bezige Bij   2,50 14779
Looijenga, L. Over de drempel   Euthanasie van taboe tot wet 4,00 21996
Lutte, G. e.a. ideaalbeelden van de Europese jeugd Malmberg onderzoek in zeven landen van Europa 5,00 2426
Macciocchi, Maria A. Vrouwen en fascisme Sara   1,50 2901
Magnane, G. Sociologie van de sport Aula 410 2,00 39534
Malthus, T.R. The principle of population. vol. 2 Dent Everyman's library 8,75 12857
Marcuse, H. De eendimensionale mens Brand 5e druk. Studies over de ideologie van de hoog-industriele samenleving. Wat aant. 2,00 25381
Marcuse, H. u.a. Kursbuch 9, 1967 Suhrkamp Vermutungen uber die Revolution Kontroversen uber den Protest 2,50 23383
Margadant-Bakker, A.P. Gespreksvoering bij welzijnswerk Samson   3,50 15014
Masry, Y. el Het seksuele drama van de Arabische vrouw Nijgh   2,75 CE-286
Matthijssen, M.A.J.M. Klasse-onderwijs Sociologische Monografieen Sociologie van het onderwijs. Onderstrepingen 1,50 7634
Matthijssen, M.A.J.M. Klasse-onderwijs, sociologie van het onderwijs Loghum Sociologische Monografieen. wat onderstr./aant. 2,50 35587
Mayntz, R. Soziologie der Organisation Rowohlt onderstr 1,50 25242
McLoughlin, J. Brian Urban and regional planning Faber and Faber   2,00 592
McLuhan, M. Understanding media: The extensions of man Sphere   2,50 29311
Mead, M. Man en vrouw Bijleveld   2,00 30560
Mead, M. Seksualiteit en temperament Aula 86 2,00 19358
Mead, M. Seksualiteit en temperament Aula 86 2,50 35598
Mead, M. Sex and temperament in three primitive societies Mentor Books M56 2,25 20981
Mead, M. Sex and temperament in three primitive societies Mentor Book (uitgave ca 1945 - 1955) 3,00 29617
Meertens, P.J. bew. De Nederlandse volkskarakters V&D bewerking van de gelijknamige uitgave van terpstra bij Kok in 1938. 6,50 39040
meijer - Wichmann, C. Vrouw en maatschappij SUN   2,00 22585
Meijer-Wichmann, C. Vrouw en maatschappij Sun reprint 30 2,50 18255
Meltzer, B.N. / Petras, J.W. / reynolds, L.T. Symbolic interactionism. Genesis, varieties and criticism Routledge   10,00 29250
Meulenbelt, A. De schaamte voorbij Gennep een persoonlijke geschiedenis. rug wat slijtage 1,00 18196
Meulenbelt, Anja Feminisme en socialisme Gennep   1,00 2893
Meynboom, F. Behandeling en verzorging van geestelijk gestoorden Nijgh   1,50 33974
Michielse, H.C.M. De burger als andragoog Boom   2,75 3319
Miles, M.B. Werken met groepen Samson 1973 2,50 30971
Milikowski, H. Sociologie als verzet. Over kz-sybdroom, gezinsproblemen, sociale en seksuele relaties en agressie Gennep een enkele onderstr. 6,50 2502
Milikowski, Herman Sociologie als verzet Gennep   2,25 2510
Miller, C. / Swift, K. Words and women Gollancz   2,00 19906
Mitchell, J. Vrouw en vrijheid Boom   1,50 19265
Moir, A. / Jessel, D. Het grote verschil tussen man en vrouw Zomer   1,75 10762
Mol, T. red. Jeugdhulpverlening in bedrijf SWP   2,00 28164
Mollenhauer, K. Einfuhrung in die Sozialpadagogik Julius Beltz   3,00 1585
Molyneux, M. Vrouwen in het socialisme Werkgroep o.Eur.Projekten   2,00 18481
Money, J. / Tucker, P. Adam en Eva in de maak Alpha-Boek over man en vrouw zijn 2,00 22613
Monnich, H. ed. Liebe Werk und Wir 1979 2,50 29656
Montijn, I. Leven op stand, 1890 - 1940 Rap   8,00 37008
Mooij, T. de Wilskracht na de pijn Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers   7,50 33730
Moore, W.E. Sociale verandering Prisma-Compendia 24 1,25 2430
Moore, W.E. Sociale verandering Prisma-Compendia 24 3,50 39554
Mortimer, J.F. Doodstraf Helmond   5,00 5764
Mulder, M. Omgaan met macht Elsevier   2,00 CE-001
Mulder, M. red. mensen groepen organisaties, speurwerk in de sociale psychologie Gorcum 2 delen. Dl 1 een paar (zeer weinig) onderstr. Deel 2 ongebruikt 35,00 2000
Musgrove, F. The family education & society Routledge   6,00 2886
Naafs, J. Leven in teheuizen: een leven waard? Loghum   2,00 10702
Napier, R.W. / Gershenfeld, M.K. Theorie en praktijk van het werken met groepen Samson 1e dr, 2e opl. 1,50 CE-609
Negt, O. Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen Europaische verlagsanstalt   2,00 25366
Neij, R. / Jueting, E. De opbouw van een sociaal-agogische beroepsopleiding, 1899 - 1989 Walburg Pers   1,50 27225
Neil, N. O' & G. Open marriage Avon a new lifestyle for couples 1,25 25254
Neill, N. & G. O' Die offene Ehe Rowohlt   1,00 1205
Nelissen, N.J. Sociale ecologie Aula 473 2,00 2683
Nijkerk, K.J. / Praag, P.H. van Groepswerk begrippen, velden methoden Samson   3,75 12699
Nijkerk, K.J. / Praag, P.H. van Groepswerk, begrippen, velden, methoden Samson een enkele markering 3,00 2776
Niramand, B. / negt, O. / Enzenberger, H.M. Kursbuch 13, 1968 Suhrkamp Die Studenten und die Macht 2,50 23384
Nisbet, R.A. The social bond Knopf An introduction to the study of society. Onderstr. 2,50 29243
Northcote Parkinson, C. De wet van mevrouw Parkinson. beminnen en gezinnen Scheltema   2,00 CE-977
Northen, H. Maatschappelijk werk met groepen Loghum Sociale bibliotheek 1975. 1,50 25320
Nuy, M. Zorgcoordinatie, casemanagement en bemoeizorg SWP   2,00 CE-865
O'Dea, T.F. Godsdienstsociologie Prisma-Compendia 57 2,00 34751
O'Donnell, M. A new introduction to sociology Harrap   7,25 14566
Ogburn, W.F. / Nimkoff, M.F. A handbook of sociology Routledge & Kegan 1950. potlood opm. en markeringen 25,00 39112
Oldendorff, A. Mensen onder elkaar Spectrum onderstrepingen 1,00 CE-966
O'Neill, N. & G. Open huwelijk Meulenhoff   1,50 26624
Oswin, M. The empty hours Pelican   2,00 20579
Ott, M. Assepoesters en kroonprinsen SUA een onderzoek naar de minderheidspositie van agentes en verplegers 1,50 33376
Outshoorn, J. Vrouwenemancipatie en socialisme Sunschrift 67. Een onderzoek naar de verhouding van de SDAP t.o.v. het "vrouwenvraagstuk" tussen 1894 en 1919 2,00 20911
Overeem, E. van / Lubbers, E. & R. samenstellers Vrouwenschemer Ambo verhalen over ervaringen met ongewenste zwangerschap 1,50 33866
Packard, V. The pyramid climbers Pelican A718 1,25 24982
Pannebakker, C. Singles Kern editie 1997 - 1998 1,88 12726
Parsons, T. The social system Routledge a few underlinings 8,75 20952
Pas, A. van der red. Handboek methodische ouderbegeleiding 9 Donker Ouderbegeleiding in optima forma 6,00 25628
Pen, J. Harmony and conflict in modern sociery Mc-Graw Hill   1,25 11749
Peper, B. Vorming van welzijnsbeleid Boom enkele aant. 1,50 25325
Perlman, H.H. Social casework Loghum wat onderstr/markeringen 1,50 33303
Perquin, N. De pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving Romen wat onderstr. 1,25 CE-716
Perquin, N. De pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving Romen wat markeringen/opmerkingen 4,00 1619
Peschar e.a. Sociale stratificatie Loghum Slaterus   1,00 3443
Peters, J.P.M. Mensen leven met mensen Loghum   2,00 29525
Pijffers, W. nederland in 20 seconden Aramith dubbele bodems in de Hollandse moraal 3,75 34335
Pincus, A. / Minahan, A. Social work practice: model and method Peacock 1973 2,50 25335
Poll, K.L. De beklemde elite Meulenhoff   2,63 35263
Polstra, L. / Baart, P. Zorg coordinatie Wolters   1,50 CE-771
Prinssen, M. Nieuwe moeders Nijgh 15 vrouwen en hun veranderende kijk op het moederschap. Ex bibl. 1,50 23443
Prokop, U. Sociologie van de Olympische Spelen Nelissen   2,00 5920
Rademaker e.a. Sociologie in Nederland Loghum Slaterus   1,50 3448
Rademaker, L. red. Sociologische encyclopedie Spectrum 1978. 2 delen 12,50 29134
Radical Therapist Collectief Niet aanpassen: veranderen! Bakker   1,50 19244
Rainwater, L. Behind ghetto walls Pelican Black families in a federal slum 2,50 20734
Reeuwijk, D.P.J. van Damsterdamse extremisten BB 1965. niet erg mooi 7,00 7368
Rehmann, R. ed. Eltern und Kinder Werk und Wir 1980 2,50 29662
Reich, C. Die Welt wird jung Rowohlt Der gewaltlose Aufstand der neuen generation 1,88 34472
Reich, W. Sexualiteit en nieuwe cultuur vereniging Anarchistische Uitgeverij 1939 10,00 30597
Remmerswaal, J. Groepsdynamika I, inleiding Nelissen 1975 1,50 22009
Remmerswaal, J. Groepsdynamika III, Groepsontwikkeling Nelissen ex bibl 2,00 CE-176
Riesman, D. De welvaart voor wie? Aula 387 1,50 29069
Riesman, D. Individualism reconsidered Anchor   1,25 29324
Riesman, D. / Glazer, N. / Denny, R. The lonely crowd Anchor   2,00 29322
Riet, N. van Groepswerk in het maatschappelijk werk Dekker & vd vegt   4,00 18269
Rijsdijk, M. van Twintig rode rozen en één roze Kok gesigneerd. over ouders van homosexuele kinderen 15,00 29485
Rijswijk-Clerkx, L. E. van Kind en milieu Gorcum   3,50 1572
Rink, J.E. Teambegeleiding Nelissen enkele onderstr. 1,50 20951
Rinser, L. De vrouw een ontwikkelingsgebied Leopold   1,00 20909
Ripley, T.M. / Loughary, J.W. Helpen kunnen we allemaal Infopers methoden en technieken om anderen effektief te helpen 6,50 25617
Rivers, C. / Barnett, R. / Baruch, G. Eva's dochters Kern hoe vrouwen zich ontwikkelen in een veranderende tijd 3,25 27264
Roeck, B.P. de De harde kern van een zachte sector Toorts   2,25 35254
Roeck, B.P. De De harde kern van een zachte sector Toorts   10,00 CE-442
Roels, R. Discussieren en vergaderen Wolters   2,00 2923
Rogers, C. Leren in vrijheid Toorts kaft geplast. 5,00 CE-097
Roon, J. van Leren leven levenslang Nedelands Centrum voor Volksointwikkeling 1970 1,00 2058
Roos, A. de. E.a. De sociale positie van de kunstenaar en andere problemen     1,50 21751
Roos, S. de Diagnostiek en planning in de hulpverlening: een dynamische cyclus Coutinho   1,50 30744
Roszak, T. Opkomst van een tegencultuur Meulenhoff   2,00 15117
Roth, W. Kommunalpolitik - fur wen? Fischer Arbeitsprogramm der Jungsoxzialisten 1,50 25229
Rottier, H. / Ramakers, J.A. Metropolis (Paris,london,Randstad Holland,Rhein-Ruhr-Gebiet,newYork,Atlanta) Wilma   5,00 1873
Roza, R. Bejaardenzorg is meer.. Tijdstroom   1,50 12434
Rubin, L. Vrouwen, mannen & intimiteit Rainbow 9 1,25 30529
Rubin, L.B. Intieme vreemden Ambo   4,50 35584
Rubin, L.B. Pijn en moeite Ambo Hoe arbeidersgezinnen leven 6,00 29357
Rubinstein, Renate Hedendaags feminisme     1,00 2905
Saage, R. Politische Utopien der Neuzeit Wissenschaftliche Buchgesellschaft   5,00 26005
Schapera, I. Married life in an African tribe Pelican   2,50 20655
Scheffer, W. Je bent nooit te oud Anthos praktijkboek met leermethoden en technieken voor groepswerk 2,00 CE-888
Schelsky Der selbstandige und der betreute Mensch Seewald   3,50 3044
Schenk, H. Vrouwen en oorlog Anthos   7,00 18290
Schmitz, E. Zelf doen! Callenbach Leidraad voor zelfredzaamheid van verstandelijk gehandicapten 3,00 31075
Schonberger, M. Nood aan de man Bigot een gids voor de vrouw die zelfstandig is en toch de man niet wil missen 2,25 25838
Schumacher, E.F. Hoe kleiner hoe beter Ambo   1,75 19842
Schwarzer Der "kleine Unterschied" und seine grossen Folgen Fischer   2,00 1375
Schwendter, R. Visies op subcultuur Boom enkele onderstr. 4,00 CE-364
Sellitz, C. / Jahoda, M. / Deutsch, M./ Cook, S.W. Research methods in social relations Methuen rev. Ed. some marks/underlining 3,25 25308
Siegers, F. / Haan, D. Handboek supervisie Bohn 2e druk 6,75 CE-930
Sinke, J.F. Agologisch denken en sociale context Loghum   5,00 29546
Sinke, J.F. Agologisch denken en sociale context. Wie het grote niet eert Loghum 1974 5,00 25354
Sleeuwenhoek, H. Voor stiefouder kun je niet leren… NCRV Rondom tien 2,00 25943
Smelser, N.J. Sociologie van het economische leven Prisma-Compendia 20 1,25 2439
Smits, P. / Lulofs, F. / Smeets, J.R. e.a. Non-conformisten Servire lezingen 1970 - 1971 3,00 2167
Sprott, W.J.H. De mens in groepsverband Aula 34 1,25 31380
Stamperius, H. samenst. Zie je wel Bakker Verhalen over vrouwen door vrouwen 2,00 33865
Stassinopoulos, A. De vrouw als vrouw Sijthoff   1,50 19267
Steehouder, M. e.a. Leren communiceren Wolters 2e geheel herz. druk 5,00 34491
Stegeren, W.F. van Groepswerk: een Nederlandse orientering Loghum   2,00 25418
Stemerding, A.H.S. Groepstraining. Leermethoden voor sociale vaardigheid Samson   2,50 33349
Stemerding, A.H.S. Vorming voorlichting beinvloeding in de moderne maatschappij Aula 339 2,00 2484
Stenbergen, B. van red. Afscheid van de twintigste eeuw Nederlands Gesprek Centrum   2,50 29080
Ster - Bouwmeester, L. van der Samen alleen Groen & Zoon ex bibl. 1,50 36478
Stevens, L. Nooit te oud voor liefde Contact   12,00 14226
Stevense, H. Sociaal-kultureel werk, een verkenning Nelissen   1,25 CE-681
Stevense, H. Sociaal-kultureel werk. een verkenning Nelissen   1,50 34565
Stilma, L. Taxi's van God Callenbach schetsen uit de kinderbescherming 1,50 28160
Stilma, L. Waarover praten wij? Kok Lyra woorden en begrippen uit de wereld van de verstandelijk gehandicapte 1,75 CE-774
Stoffels, W. / Zeldenrust-Noordanus, M. / Woorts, A. Jeugdwerkloosheid in Nederland Instituut voor psychologisch marktonderzoek 1978 2,00 29275
Stoop, C. de Haal de was maar binnen Bezige Bij Aziza of een verhaal van deportatie in Europa 8,50 30199
Strayhorn, J.M. Je kunt het beter uitpraten Intro oefenboek voor doeltreffend kommuniceren 4,00 31298
Stuurwold, B. Maatschappij-analyse. Doet u mee?   1983 1,00 34563
Sullerot, E. De vrouw van morgen Brand   2,00 20908
Talese, G. Gij zult niet begeren Zwart Beertje 2025 5,00 8634
Tannen, D. Omdat ik het zeg Aula   2,00 30244
Thooft, L. / Molen, E. van der Werk en moederschap Bigot   1,25 16230
Tilly, C. Big structures, large processes, huge comparisons Russell Sage Foundation wat lichte potloodonderstr. 2,25 31406
Toffler, A. Toekomstshock Holkema   1,75 8292
Tonnies, F. Community & society (gemeinschaft und Gesellschaft) Harper in engels. perforatiegaatjes eerste pgs, geen effect op tekst 1,50 29314
Traas, M. Welzijn in welvaart Callenbach   3,00 2560
Tripodi, T. Sociaal onderzoek in de praktijk Soc.Bibl.   1,50 3437
Turck, B. de Politiserende hulpverlening Link enkele onderstr. 7,50 20288
Veen, H.N. ter Van aardrijkskunde tot sociale wetenschap Paris   15,00 39272
Veeneklaas, G.M.H. e,a red. Perspectieven in de psychosociale zorg voor het zieke kind Loghum   1,00 26705
Veenhoven, R. / Wolk, E. van der red. Kiezen voor kinderen? Intermediair   3,00 26650
Veer, G. van der Mischien valt het mee Ambo   1,50 23826
Velden, K. van der red. Directieve therapie 1 Loghum 1982 5,00 CE-060
Ven, A.H.G.S. van der Inleiding in de schaaltheorie 2 delen Loghum Slaterus   2,50 3111
Ven, F.J.H.M. van der Sociale grondrechten Spectrum Mens en medemens 2,00 14300
Vendrik, M.H. / Straver, C.J. Weduwen Brand   5,00 1560
Venema, A. Handboek voor de nieuwe illegalen Bakker   12,50 21768
Verbiest, Agnes Het gewicht van de directrice Contact   1,00 2909
Verdoorn, J.A. Volksgezondheid en sociale ontwikkeling Aula 199 1,50 2718
Verhoeven, B. Cultuur en overheid   een bundel cultuurpolitieke geschriften 5,00 21753
Verhoogt, J.P. Moderne maatschappijkritiek Boom C Wright als criticus: tussen probleem en totaliteit 6,00 25994
Vierkandt, A. Kleine Gesellschaftslehre Enke   3,00 39440
Vilar, E. 2002, een toekomstbeel;d Nieuwe Wieken   2,00 12261
Vilar, E. Oud Centaur   2,00 27655
Villar, E. Het einde van de dressuur Centaur   2,00 26628
Viorst, J. Noodzakelijk verlies Anthos   5,00 5382
Visser, H. Op drift Balans   1,50 24780
Vlijtig Liesje Van binnen uit Sara   2,00 18429
Vogelaar, J.F. Konfrontaties kritieken en kommentaren Sunschrift 88   3,75 21705
Vries, G. de Nederland verandert Spinhuis   1,25 28038
Vrolijk, A. / Dijkema, M.F. / Timmeman, G. Gespreksmodellenn Samson   8,00 37616
Wanning, E. Culture shock! USA Times   4,00 696
Weber, M. The methodology of the social sciences Free Press   22,50 29015
Weeda, I. Eigentijdse liefde Anthos   2,50 25829
Weeda, I. Over liefde gesproken Haan   1,00 2918
Weeda, I. Voor en na de echtscheiding Spectrum gesprekken met 167 mensen over hun ervaringen 6,00 20240
Westerhoek, C. Vrouwen en maatschappelijk werk Sara   1,00 3228
Wiegman, O. / Seydel, E. Agressie en helpen Nederlandse Boekhandel   9,00 CE-087
Wierda, S. Op zoek naar een partner Z&K   1,50 28240
Wilkerson, D. Ouders voor het gerecht Gideon   1,50 14979
Willemsen, F. Doelgericht communiceren Prisma Kennis   3,00 10978
Wilson, B. Charismatisch leiderschap Aula 623 1,50 29520
Wintermans, G.A.M. gezin en maatschappij Spectrum aant./ markeringen 2,00 33347
Witterstatter, K. Sociologie van het bejaardenwerk Dekker   2,00 10986
Wittig, M. / Zeig, S. Lesbian people, material for a dictionary Avon   2,00 13912
Wolff, S. Kinderen in de verdrukking Brand 1971 4,00 35586
Wolters, W.H.G. red. Adoptie van buitenlandse kinderen callenbach 2e druk 1,25 25377
Wolters, W.H.G. red. Seksueel misbruik van kinderen en jonge adolescenten Intro wat markeringen 2,00 25624
Wong, F. Abortus voor het kind Contact   1,50 3458
Wright Mills, C. The sociological imagination pelican enkele aant/onderstr. 2,00 25241
Zahn, E. Meningsvorming in een probleemrijke samenleving Ned.ver Nijverh. En handel   1,25 16475
Zijderveld, A.C. De theorie van het symbolisch interactionisme Boom wat markeringen 1,75 29079
Zonneveld, R.J. van red. Sociale geneeskunde Academic Paperbacks   4,25 13668
Zwart, C. Samen leven met het oog op morgen Lemniscaat onderstr. 1,25 30706
  100 vragen over adoptie Libelle Samen reeks 23 2,00 25253
  100 vragen over huwelijks- en relatieproblemen Samen 43 1,00 26458
  Allochtonen in Nederland Min.CRM   2,25 16647
  Andere vrouwen andere woorden SUA   1,25 2894
  Baanbreeksters Ned. Vrouwenbeweging tgv 50e Int. Vrouwendag, 1960 2,25 18258
  De stad / Van Ur tot Brasilia Int.Lib. / Gaade   3,25 8586
  Deugd en ondeugd Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 13 20,00 39744
  Doen we mee of blijven we aan de kant staan? Anthos opstellen aangeboden aan Sienie Strikwerda 2,00 20901
  En ze leefden nog lang en gelukkig Bonte Was   1,00 23845
  Feminisme 1   Te elfder ure 20 2,00 18581
  Feminisme en verbeelding Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 14 20,00 39745
  Gaan & staan Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 21 20,00 39737
  Garden suburbs / Town planning and modern architecture Unwin 1910 120,00 15120
  Geld en goed Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 17 20,00 39734
  Gemengde gevoelens Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 27 20,00 39749
  Gender & gekte Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 30 20,00 39739
  Geschiedenis van de vrouwentoekomst De Bonte Was   4,25 18337
  Gezondheidszorg in Nederland SUN 1973 5,00 25330
  Helft euch selbst! Rowohlt Der Release-Report gegen die Sucht 1,00 25367
  Helpen als ambacht Bosch studies over maatschappelijk werk 1,50 21538
  Het beste uit Moer 69 - 73 VON   2,00 1936
  Het boek vrouw Meijer   2,00 16566
  Het kind ook een mens Unicef voorwoord Peter ustinov 3,00 2610
  Het raadsel vrouwengeschiedenis Sun Jaarboek 10 20,00 39748
  Het zaad der middeleeuwen Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 16 20,00 39742
  Hulpverlenen en veranderen Loghum Handboek voor psychisch gezondheids- en welzijnswerk. Losbladig in 3 mappen, 1975/80 33,50 2250
  Idealen en illusies Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 26 20,00 39731
  Is het werk gedaan? Scala De Vrouwenbeweging in 2001 2,00 25621
  Jij en ik Margriet over liefhebben, samenleven en gelukkig zijn 2,00 26636
  Kruisraketten ongewenst. Voor en na 29 oktober 1983 Horstink / Mets   2,25 35187
  Lijf en leden Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 28 20,00 39733
  Linda Becht het verhaal van een ter beschikking gestelde 1,50 28241
  Maatschappelijk debat integratie Min. Van Binnenlandse Zaken 1992 1,00 30588
  Moordmeiden en schone slaapsters Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 24 20,00 39730
  Muzen aan het werk Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 23 20,00 39741
  Nederland verzorgingsland Volkskrant   2,00 8301
  Parallelle levens Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 18 20,00 39743
  Relatie en relatievormen   DIC 3,50 20518
  Sekse en de city Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 22 20,00 39736
  Sekse en oorlog Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 15 20,00 39746
  Sex in Nederland Prisma 1400 1,25 15586
  Socialisme en religie Kok   1,25 15318
  Socialisties-Feministiese teksetn Sara deel 5, Feminisme en antropologie 1,25 18526
  Socialisties-Feministiese teksetn Sara deel 2 2,00 18518
  Socialisties-Feministiese teksetn Sara deel 3 2,00 18525
  Sociologie Gaade   4,75 4836
  Sociologie van het afwijkend gedrag Prisma-Compendia 65 1,50 33307
  Spelen met rollen Min. van Cultuur recreatie en Maatschappelijk werk   0,50 34486
  Spiegelbeeld Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 25 20,00 39740
  Strijd om seksualiteit Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 20 20,00 39747
  The negro American - 2 Daedalus Journal of the American Academy of Arts and Science. Winter 1966 2,50 26617
  The sugar workers of Negros Association of Major Religious Superiors in the Philippines   10,00 15325
  Tolerantie in het gezin   Gezinsweekcommissie Driebergen 1971 0,50 34485
  Twee dominees , ook wij zijn homofiel Bosch & Keuning   2,00 14855
  Voeden en opvoeden Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 19 20,00 39738
  Vrije tijd, blije tijd? Stichting Overijssel tgv 40 jarig bestaan 1,50 28035
  Vrouwen domein, woongeschiedenis van vrouwen in Nederland SUA met onderwijskatern 18,00 39735
  Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen Sara   2,00 2268
  Vrouwen over sexualiteit Bonte was   1,00 2904
  Vrouwen tegen de verdrukking in Bonte was   1,25 2891
  Vrouwen tussen 40 en 50 Amsterdam Boek   1,50 11600
  Wie is er bang voor de naoorlogse wijk? Stichting van na de oorlog   1,50 21525
  Zenobia, Khadija en Dolle Amina's Aksant Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 29 20,00 39732

Terug naar de categorie-index
of, voor de startpagina: Klik hier