Rechten en Staatsinrichtingzie ook onder misdaad & politie.

Ga voor informatie en bestellingen naar Contact.

of,voor de startpagina (andere rubrieken): Klik hier
Versie november 2011      
           
auteur / samensteller titel uitgever opmerkingen: druk, illustraties,kwaliteit prijs ( € ) nr
Algra, N.E. Recht voor de Sociale Academie Tjeenk 4e druk 1,00 3074
Asser, C. Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch burgerlijk recht. Tjeenk 3e deel - verbintenissenrecht; 3e stuk = bijzondere overeenkomsten. Bewerking P.W. Kamphuisen. 1948 3,38 25122
Bakels, H.L. / Opheikens, L. Nederlands arbeidsrecht Kluwer 4e dr. 2,48 14810
Bakels, H.L. / Opheikens, L. Schets van het Nederlands arbeidsrecht Kluwer 3e druk. Matige staat 1,00 22788
Bakels, H.L. samenst. Arbeidsrechtelijke geschriften 1962 - 1977 Kluwer   5,40 16816
Bakels, H.L. samenst. Arbeidsrechtspraak Kluwer 4e druk 1,35 16819
Bartlema, S. / Huizer, M. Burgers en besluitvorming Tjeenk 6e geheel herz. Druk 2,00 31599
Bartlema, S. / Huizer, M. Burgers en besluitvorming Stam/Robijns   2,00 36343
Bemmelen, J.M. van Ons strafrecht Tjeenk W 4, het formele strafrecht 1,80 18497
Bemmelen, J.M. van Ons strafrecht 1, alg. deel . Het materiele strafrecht Tjeenk wat onderstr. 1,58 2319
Bemmelen, J.M. van Ons strafrecht 4, Het formele strafrecht Tjeenk wat onderstr. 1,58 2440
Bemmelen, Mr. J.M. van Criminologie Tjeenk Willink   9,45 523
Beumer, E.J. / Diepenhorst, P.A. Onze staatsinrichting Ruys   4,50 5557
Bie, H. de Kinderrecht. Eerste stuk (Civielrechtelijk deel) Tjeenk Publiek- en Privaatrecht no 1. 1958, 4e druk 5,63 25124
Bijloos, A.W.M. / Lindner, T.J.M. De algemene wet bestuursrecht Tjeenk Willink onderstrepingen 1,50 14925
Boukema, P.J. / Meuwissen, D.H.M. samenst. Reader uit Grondwet en Grondwetsherziening. Tekstenverzameling 1 Tjeenk W 1976 3,38 16793
Bowett, D.W. The law of international institutions Stevens 3e dr. 4,50 14770
Briet, L.A.E. e.a. Het ontslagrecht in de praktijk Kluwer 2e druk. Enkele onderstr. 2,00 22790
Brinkhorst, L.J. Grondlijnen van Europees recht Tjeenk onderstr 1,13 2210
Brownlie, I. Principles of public international law Oxford 3e ed. softcover 6,75 15158
Brownlie, I. ed. Basic documents in international law Clarendon   2,03 14739
Buriks Inleiding tot het gemeenterecht deel II, 1 en 2 Samsom 2 delen 13,50 1879
Commissie Oud Rapport van de involge de wet autovervoer personen...     1,13 15522
Couvee, F. ik heb de eer te requireren… Loghum Belevenissen van een officier van justitie 4,50 15554
Crawford, J. The creation of states in international law Clarendon 1979 13,50 15079
Derks, W. Zo waarlijk helpe mij Freud almachtig Balans de invloed van de psychoanalyse op het strafrecht 3,60 22405
Diederiks-Verschoor, I.H.P. Inleiding tot het luchtrecht Kluwer onderstrepingen 1,35 14736
Dougherty, J.E. / Pfaltzgraff, R.L. Contending theories of international relations Lippincott onderstr 1,80 2262
Drion, H. / Kakebeeke-Van der Put, M.A. Compendium van het Nederlands vermogensrecht Kluwer 5e druk 1,13 14791
Duuren, van / Megens / Algra Inleiding tot het Nederlands recht Wolters   1,50 14809
Duynstee, f.J.F.M. / Boeren, J.A. Staatsrechtelijke beslissingen Tjeenk Willink wat onderstrepingen 2,93 15097
Elzinga, D.J. Politieke kontrole in de lokale demokratie Kluwer   2,00 1880
Emmering, E. De advocatuur, een gids voor de praktijk Kluwer   6,00 27734
Enquetecommissie opsporingsmethoden Inzake opsporing Sdu   6,75 29195
Fortanier, G.F. / Veraart, J.J.M. Arbeidsrecht Vuga 12e herz druk. Wat lichte potlood onderstrepingen/aant 2,00 5803
Friedlander, K. De jeugdige delinquent Tjeenk Willink Psychoanalytische beschouwingen over karaktervorming, criminaliteit en heropvoeding 12,50 38660
Fruin, J.A. Nederlandsche wetboeken 1952 Nijhoff   9,00 3309
Gerven, W. van Het beleid van de rechter Tjeenk onderstr 1,13 2055
Gifis, S.H. Law dictionary Barron's   2,00 1549
Green, L.C. International law through the cases Carswell 4th ed. wat onderstrepingen 29,25 15094
Grinten, W.C.L. van der Asser serie. Vertegenwoordiging en rechtspersoon Tjeenk 5e dr 1978/80.2 delen. onderstrepingen markeringen en onderstrepingen 9,00 15169
Haarman, J.W. Geschiedenis en inrichting der politie in Nederland Samson 1922 22,50 38661
Harrison, R. Scotland Yard Sloos   5,40 8835
Havermans, F.M. Vijfduizend verdachten KP 12 1,35 32750
Heuvel, J. van den Recht in de ogen van Mr. Abraham Moszkoowics BZZToH Openbaringen van een van Nederlands meest prominente strafpleiters 5,00 29935
Hoefnagels, G.P. (niet) trouwen en (niet) scheiden Donker   2,10 35229
Hofstra, H.J. Inleiding tot het Nederlands belastingrecht Kluwer 1986, 6e druk. markeringen 1,35 23210
Horst, C.G. van der Aspecten van arbeidsrecht Lemma 1989 2,00 14892
Jansen, Hans Langstlevende echtgenoot Kluwer   2,00 1942
Kakebeeke-van der Put, m.A./ neleman, P. Compendium van het personen- en familierecht Kluwer 2e druk. onderstrepingen 2,00 14811
Kapteyn, P.J.G. / VerLoren van Themaat, P. Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen Kluwer onderstrepingen 1,58 15188
Kelk, C. e.a. red. Recht, macht en manipulatie Aula 572 1,13 1522
Klomp, C.G. Kleine gids bij arbeidsrecht Bekking   1,00 18509
Knol, H.D.M. Beginselen van het privaatrecht Delwel   2,03 1875
Komen, A. red. Nederlands recht in kort bestek Kluwer wat markeringen 2,70 29050
Kortmann, C.A.J.M. / Moll, L.O.A. Bundel uitspraken strafrecht Vuga 1978 5,40 16792
Kranenburg, R. Het Nederlandsch staatsrecht Tjeenk 2 delen. 1938 6,53 25121
Krul-Steketee, J. De psychiatrische patient en het recht Loghum / Tjeenk potlood aant. 1,00 31188
Kunkel, W. Romische rechtsgeschichte Bohlau onderstr 5,40 2263
Ledden Hulsebosch, C.J. van Veertig jaren speurderswerk. Losse schetsen Kemink 1945. Kriminalist en ex-politiedeskundige te Amsterdam 35,00 38662
Lindsey, B.B. Een leven vol gevaren Meulenhoff   2,93 26625
Maeijer, J.M.M. verz./uitg. Nederlandse wetgeving Kluwer studenteneditie (aanv. t/m 1972) 5,25 12259
Meijknecht, P.A.M. Kennismaking met het Burgerlijk Procesrecht Tjeenk Willink onderstrepingen 1,50 14911
Mostar, H. Beroemde gevallen van gerechtelijke dwaling prisma 272 1,50 23113
Pitlo, A. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, deel 2 Het zakenrecht GoudaQuint 7e dr. onderstrepingen 4,28 15171
Pitlo, A. Het verbintenissenrecht naar het Nederlands burgerlijk wetboek, Algemeen deel Tjeenk enkele onderstr 2,93 2480
Pitlo, A. Het verbintenissenrecht naar het Nederlands burgerlijk wetboek, Bijzonder deel Tjeenk   4,28 2468
Poelje, G.A. van e.a. Nederlands bestuursrecht Samson 2 delen. 1962 6,75 25119
Pompe. W.P.J. Handboek van het Nederlandsche strafrecht Tjeenk Publiek- en Privaatrecht 19. 1935 5,40 25123
Pompe. W.P.J. Het nieuwe tijdperk en het recht Vrij Nederland 1945 6,53 25125
Pot, C.W. van der Handboek van het Nederlandsche staatsrecht Tjeenk 2e druk. 1946 3,60 25118
Pot, C.W. van der Handboek van het Nederlandse staatsrecht Tjeenk 9e dr, ondersrepingen 5,18 15167
Prins, P.G. / Werk, M.B. van de / Zeylstra-van Loghem, J.G. Inleiding in jeugdrecht en enige vormen van zorg voor jeugdigen Samson aant./ markeringen 2,00 33353
Prins, P.G. e.a. Inleiding in het kinderrecht en de kinderbescherming Samson   1,00 3843
Prinsen, C.A. De burgemeester Bergmans 1946 5,40 14788
Raap, R. Bestuur en inrichting van onze staat Dijkstra   1,00 3078
Rengelink, J.W. / Mug, I. Burgerschap en burgerzin Mubro   1,13 11942
Rood, M.G. Procesrecht in arbeidszaken Quint   1,80 2226
Rood-Pijpers, E. Openbare mening en misdaad Goud Quint &   2,00 6398
Ruter, C.F. / Aler, G.P.A. samenst. Arresten strafrecht/strafprocesrecht met annotaties Tjeenk W 2e druk 1980 3,83 16765
Rutherford, A. Criminal justice and the pursuit of decency Oxford University Press   1,35 22367
Rutten, L.E.H. Verbintenissenrecht Tjeenk 4e/5e dr. 1975/78. 3 delen. een paar onderstrepingen 13,50 15170
Schilthuis, A. De zeeongevallenwet 1919, herzn 1946 Samsom   4,95 3312
Schreuder, W.H. Eerste optreden op de plaats eens misdrijfs   herdr. 1,80 24137
Schussler, F.J. Wetteksten hulpofficier 2005 Kluwer Politie Zakboek 2,10 35319
Slagter, W.J. Compendium van het ondernemingsrecht Kluwer 3e dr. onderstrepingen 1,35 14735
Slagter, W.J. Compendium van het ondernemingsrecht Kluwer 3e druk 3,60 29549
Sordam, M. / Vliet, P. van de Van bewaker tot bewaarder Anthos 20 jaar gevangeniswezen in Nederland 1,58 24209
Sprenger, W. Op een kwade dag knapte Piet af Kluwer   2,00 31263
Spruit, J.E. Enchiridium Kluwer overzicht van de geschiedenis van het Romeins privaatrecht. Ex bibl. 5,63 28166
Struycken, A.A.H. De gemeenten en haar gebied Quint kaftloos, compleet met bijlagen 2,25 12513
Stuberger, U.BG. / Frielinghaus, V. Die ausgeschlossenen Eingeschlossenen DVA Straffaligkeit und Strafvollzug 4,50 25353
Thiriet, F. Regestes des deliberations du Senat de Venise concernant La Romanie. Dln 2 en 3) Mouton   9,00 9530
Tieman, W.A. Lachen en huilen in het hoofdbureau Minerva Utr. recherche en zedenpol. 2,70 8497
Tieman, W.A. Mijn vriendinnen, de lichte meisjes Westfriesland herinneringen van een hoofdinspecteur van de zedenpolitie 2,25 22371
Tndewey Gerlings-Huurman, T. Het Leeuwarder euthanasie proces. Feiten en commentaren Callenbach   2,00 31216
Tunley, R. Jeugd misdaad chaos Prisma 1085 1,50 26630
Uiterhoeve, W. een juridische wegwijzer in tien hoofdstukken Sun   2,00 12221
Verheij, N. Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht Ars Aequi Libri deel 4 Staats en bestuursrecht 1,50 14786
Verpaalen, O.A.C. Hart en nieren van de Nederlandse burgerlijke rechter Tjeenk markerlijnen 1,35 1649
Versteden, C.J.N. Inleiding algemeen bestuursrecht Samson ex bibl. 2,00 31194
Verzijl, J.H.W. The jurisprudence of the world court Sijthoff potlood onderstr. 2,70 2768
Wijngaarden, M.A. van / Zeben, C.J. van Compendium bijzondere overeenkomsten Kluwer 1976 1,80 14734
Wijngaarden, M.A. van / Zeben, C.J. van Compendium bijzondere overeenkomsten   2e druk 2,70 14738
Zeben, C.J. van / Sterk, T.A.W. samenst. Arresten burgerlijk recht met annotaties Tjeenk W 4e herz. Dr. 5,40 16772
  Arbeidswetgeving Kluwers   2,00 14934
  Bundessozialhilfegesetz Goldmann aant. 1,00 25232
  Collegevorming in Nederlandse gemeenten VNG   1,00 1874
  de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden noordhoff   1,00 26905
  De meest gestelde vragen aan de notaristelefoon Bruna 10 jaar notaristelefoon 1,75 35248
  De pachtwet Kluwer 1976. 2 delen 10,00 30837
  Een beeld van recht Ars Aequi Libri 1979 1,13 14806
  Grondwet en statuten. Wet algemene bepalingen St. Opl. Sociale Verz.   1,00 19332
  Grondwet en statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden Samson   2,00 13552
  Handbook of the Geneva Conventions, essential rules     2,00 17703
  Hedendaags arbeidsrecht Samson opstellen aangeboden aan Prof. Mr. M.G. levenbach tgv aftreden als hoogleraar 9,00 16551
  Jaarboek OR 1993 Samson   2,00 14924
  Modellen voor de rechtspraktijk Kluwer 1973 5,00 30832
  Modellen voor de rechtspraktijk Kluwer 1969 5,00 30853
  Na gedane arbeid VNG   2,00 1881
  NAVO-zakboekje   1984 2,00 13620
  Nederlandse wetgeving Kluwer Studenten editie. In cassette. Bijlagen t/m 1978 9,00 28171
  Nederlandse wetgeving Kluwer studenteneditie. 3 ordners ca 1985 13,50 12717
  Pornography and the law Ballantine Books   2,00 29067
  Praktische rechtshulp Spectrum   2,00 11978
  rechten van de mens , in verdragen, verklaringen, resoluties Ars Aequi Libri   1,58 2638
  t is een vreemdeling zeker Ars Aequi Libri Nov. 1981. De rechtspositie van etnische minderheden 1,00 16808
  U en de wet Readers Digest   1,00 11910
  UAR 2001 met toelichting AVBB   1,00 29626
  Uw recht van A tot Z Atrium gebaseerd op het Nieuw Burgerlijk Wetboek. 1993 1,80 13414
  Wet op de ruimtelijke ordening Tjeenk Willink 1991 1,58 14929
  Wetboek Napoleon 1811 Allart 1811 165,00 9957
  Wetgeving grond en pachtzaken Kluwer Juridische Bibliotheek IV. 1959 5,00 30888
  Wetgeving grond en pachtzaken Kluwer Juridische Bibliotheek IV. 1960 5,00 30941
  Wettenbundel MEAO, Privaatrecht, 1991/92 Vermande   2,00 1234
  Zakboek arbeidsrecht Kluwer losbl. Samengesteld op 12/10/83 1,35 29008

Terug naar de categorie-index
of, voor de startpagina: Klik hier