Politiek

en

partijen
Ga voor informatie en bestellingen naar Contact.

of,voor de startpagina (andere rubrieken): Klik hier
Versie 15 juli 2011      
           
Auteur titel uitgever opmerkingen: druk, illustraties,kwaliteit prijs ( € ) nr
Agt, van Sapristi Elsevier   0,50 1867
Ammerlaan, R. Het verschijnsel Schmelzer Sijthoff   2,00 433
Barkey Wolf, A.G. Dr. H. Colijn in een rouwdienst herdacht Voorhoeve   8,75 5877
Bergengruen, W. De ouderdom van Josias van Karp prisma 154 5,00 36900
Bleigh, A. Een partij in de tijd Arbeiders Pers Veertig jaar Partij van de Arbeid 1946 - 1986 20,00 8173
Boersma, J. Wat ik nog zeggen wilde Sijthoff   2,00 28693
Bolkestein, F. / Hirsch ballin, E. / Woltgens, T. Poldergeest Prometheus   7,00 27439
Breedveld, W. / Jansen van Galen, J. Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman Scheffers   2,50 28697
Broertjes, P. / Joustra, A. Ambtenaren in actie. reportage van een Hollandse herfst gennep   5,00 36487
Burke, J. Sporen uit het verleden Rainbow Crime 17 2,10 30687
Bymholt, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894) Gennep 2 delen. Herdruk van de ed. 1894. met nieuw register en biografische schets 5,60 17221
Deth, J.W. van / Vis, J.C.P.M. Regeren in Nederland Gorcum 1995 7,00 21117
Feenstra, A. De gronden der staatsinrichting van Nederland Noorduijn 1938. 23e dr. 2,00 5714
Franssen, C.J. / Zwijndregt, J. van Staatsinrichting van Nederland Wolters 28e dr. 6,50 19331
Fuchs, J.M. Colijn Ten Have   3,08 9760
Hoogendijk, F.A. Partijpropaganda in nederland Agon Elsevier   1,50 11134
Hoorn, H. van / Planken, T. / verbakel, F. Politiek, mensen, macht en mogelijkheden Bakker 1982 1,00 15201
Ingwersen, A. Open brief aan Zijne Excellentie den Minister-President prof. Ir. W. Schermerhorn Have october 1945. 31 pgs, geniet. zeer goede staat 70,00 16389
Kloos, A.H. Het achterste van de tong Brand onderstr. 2,00 30700
Kwant, A. de Anekdotes over Joseph Luns Unieboek   1,75 25264
Kwant, A. de De Kamer te kijk Gooise Uitgeverij   2,00 28106
Luns Ik herinner mij Sijthoff neigt naar losraken 1,00 25464
Oud, P.J. Honderd jaren Gorcum Hoofdzaken der Nederlandsche staatkundige geschiedenis 8,75 15647
Plas, M. van der Luns: "ik herinner mij…" Sijthoff   2,00 920
reckman, P. Riet. Het verhaal van de suiker Anthos Boek   1,00 5077
Robijns, R. Dit is toch een hobby van jullie? Wiardi beckman   1,00 11143
Rouvoet, A. e.a. Haagse tegenstrijdigheden een jaar verder Salomé   2,00 28581
Schakel, M. De laatste der mannenbroeders Haan boekblok in midden "gebroken", pgs weer ingeplakt 1,00 18149
Schaper, J.H. De politieke strijd Brochurenhandel der S.D.A.P. Sociaaldemokratisch handboekje voor de verkiezingen van 1913. 25,00 36898
Schutte, G.J. Nationaal gereformeerde gemeentepolitiek Vuurbaak   5,60 1871
Smit Het dagboek van Schermerhorn 2 delen Wolters ex bibliotheekboek 13,30 1061
Thijn, E. van Retour Den Haag Gennep   0,50 4542
Troelstra, J. Mijn vader Pieter Jelles Arbeiders Pers 3e dr. 5,25 17434
Troelstra, P.J. Gedenkschriften Arbeiders Pers 1950. 4 dln. In 2 boeken. 2e boek achter kaft wat los 31,50 17435
Voss, V. Beeld van een partij Haan doc. geschiedenis van D'66 3,50 15486
Wijnen, H.A. van Willem Drees democraat H&W   13,00 28608
Witlox, J. Schaepman als staatsman Urbi et Orbi dln 1 en 3 24,50 13593
  Adieu Dries Holkema & Warendorf   0,50 1861
  Adieu Dries Holkema & Warendorf   0,50 11139
  D66 presenteertconcept programma 94 - 98 D66 Democraat nr 7. jaargang 26, nr 7 2,00 7631
  De 2e Kamer Staatsdrukkerij De werkwijze van de Tweede Kamer ( en de Eerste Kamer). geniet, 22 pgs 0,50 23818
  De 2e kamer     1,00 11144
  Een kleine eeuw kleine luyden ARP Grepen uit de geschiedenis van de ARP 2,10 31148
  Geschiedenis van de communistische Partij (Bolsjeviki) der Sovjet-Unie   geen omslag, rug wat beschadigd 16,10 8061
  Herinneringen aan Marga Klompe Arbo   1,75 21125
  Na tien jaar (SDAP) Soep   8,40 2635
  Onrust in de binnenscheepvaart Quint Het Granaria conflict 2,10 24764
  Tien jaar PVDA 1956 Mndbl. PVDA   8,75 3779
  Vrouwen en het Binnenhof Staatsuitg.   1,50 11599
  Wie is er bang voor Joop den Uyl? Vara intervieuws 2,10 28580

Terug naar de categorie-index
of, voor de startpagina: Klik hier

Terug naar de categorie-index