Pedagogie & Didactiek
Ga voor informatie en bestellingen naar Contact.

(Voor de startpagina van deze website: Klik: hier)
Versie 15 juli 2011      
           
Auteur titel uitgever opmerkingen: druk, illustraties,kwaliteit prijs ( ) nr
Aarle, E.J.M. van Carlier, E. e.a. (red.) Diagnostiek in beweging: weging van context of door context bewogen Acco orthopedagogen in discussie 3,50 27454
Appel, R. / Hubers, G. / Meijer, G. Sociolinguistiek Aula 575 1,50 24892
Bauermeister, H. Spelend leren zwemmen Riviere rug wat slijtage 1,25 30937
Bauer-van Wechem / Krassenburg, P. Kinder- en jeugdliteratuur een longitudinale benadering Vermande   1,50 31062
Beard Doceren en studeren Aula 512 2,00 2522
Bennink, E. De complete gids voor ouders Zomer &   1,75 24020
Berg, R. van den Pep talk voor studenten Intro 135 tips voor de mooiste tijd van je leven 1,75 26965
Bevelander, C. e.a. Kernproblemen uit de algemene didactiek van het basisonderwijs Wolters   2,00 30978
Bezemer, P.J. / Hennepe, G. ter / Middeldorp, A.W. Kind, school en natuurkunde Elsevier   1,50 399
Bierens, C. / Rood, L. / Bruyn, R. de Drie lezingen, Kind en kunst 3   12 februari 1999. 3 bundels in map. Voorzijde met ill. 20,00 6588
Bladergroen, W.J. Wie is "stout" Callenbach ex bibl. 1,50 22829
Blankertz, H. Didactiek, theorien en modellen Aula 507. ex bibl. 1,00 3439
Block, A. de / Velema, E. red. Taxonomie. 1. Het cognitieve gebied Universitaire Pers R'dam 1971 1,50 10352
Boudewijn, B. Pret met toneel en improviseren Gottmer Pret 11 1,50 14585
Bouwkamp, R. / Mous, J. e.a. Opvoeden / vormen Nelissen   2,00 34555
Bouwkamp, R. / Mous, J. e.a. Opvoeden/vormen Nelissen   3,00 2564
Boyd, W. Geschiedenis van onderwijs en opvoeding Aula 397 2,00 2340
Boyd, W. Geschiedenis van onderwijs en opvoeding Aula 397 5,00 35593
Braam, F. / Luis, R. / Lukkes, H. Lichamelijke opvoeding op de basisschool   2 delen. Onderwijsleerstof / verantwoording en werkwijze (hierin wat onderstr/markeringen 1,00 30934
Braams, T. Dyslexie een complex taalprobleem Boom   1,50 21959
Brauner, A. / Cospen, M. / Brauner, F. Les bases d'une pédagogie de l'arriération mentale, de la musicalité S.A.B.R.I. 1959 2,00 14336
Brok, M. Wat moet ik met de mammoet Zwarte Beertjes 1129 1,50 32769
Brown, George Isaac, e.a. leven in de klas, Boom over de harmonische ontwikkeliong van verstand + gevoel 9,00 35578
Brussee, H.G. / Bonk, P. Pak an! Thieme 2 delen 3,25 14600
Buckman, P. red. Het onderwijs is ook niet alles Wereldvenster   2,00 25396
Buhler, K. Overzicht van de geestelijke ontwikkeling van het kind Bijleveld 1952 4,25 24175
Campbell, R. De kunst van ouderliefde Gideon   1,00 30582
Corte, E. de / Geerlings, C.T. e.a. Beknopte didaxologie Tjeenk 3e herz. Druk. wat lichte potloodonderstr/aant. 1,00 10371
Corte, E. de e.a. Didaxologie Tjeenk Willink   5,00 1865
Dasberg, L. Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel Boom   2,50 2219
Dennison, G. Een school is geen gebouw Paris/Manteau   2,50 CE-694
Dijkstra, P. red. Beeld in beeld uit Gottmer bouwstenen voor creatieve expressie en muzische vorming 6,00 CE-492
Doornbos, K. Opstaan tegen zittenblijven Staatsuitgeverij   1,00 37527
Douwes, B.J. Moderne paedagogiek Wolters eerste deel A. methodenkennis. 1929 1,00 3724
Dow, G. Teaching to teach RKP   3,75 4810
Dulk, C. den Goor,R. van Inleiding in de orthodidactiek Callenbach en in de remedial teaching van het dyslectische kind. Onderstrepingen met pen. 2,00 27450
Dumont, J.J. Leerstoornissen Lemniscaat Deel 2. Diagnostiek en behandeling. Onderstrepingen 2,00 30846
Eeusten, L. "Expressie" en "kreatie" als varianten van "vormgeving" St. Onnderwijskundige Brochure-reeks   1,50 15035
Egmond, J. / Poel, K. de Kreatief Noordhoff ex bibl. 1,00 5941
Egmond, J. / Poel, K. de Vormgeving 1. Kinderen tekenen Wolters 9e dr. 1,00 23442
Endres, N. Don Bosco Lannoo   1,50 3429
Evans, W. The creative teacher Bantam Books   1,25 7052
Faure, E. / e.a. Leren om te leven Aula paperback 22. De wereld van het onderwijs vandaag en morgen 3,00 39724
Fertig, L. (Hrsg.) Bildungsgang und Lebensplan Wissenschaftliche Buchgesellschaft Briefe uber Erziehung von 1750 bis 1900 6,25 26000
Flitner, W. Allgemeine Padagogik Klett   7,25 16203
Gagné, R.M. The condtions of learning Holt / Rinehart / Winston onderstr. / opm. 5,00 1742
Gallagher, M. Leer uw kind praten Heuff   2,00 CE-525
Geerlings, C.T. Zicht op het Nederlandse schoolwezen Brink geplast. 1,00 3167
Gelder, L. van Een orientatie in de orthopedagogiek Wolters   1,50 14589
Gelder,L. van Een orientatie in de orthopedagogiek wolters-noordhoff orthopedische geschriften VIII, onderstrepingen met pen en potlood 2,00 27501
Gerritse, A. Beknopte beginselen van de beeldende vorming Cantecleer wat potloodonderstr. 1,50 31079
Goffree, F. Wiskunde & didactiek. Wolters eerste deel 2,00 531
Goodman, P. School in, oor uit Alpha-Boek   2,00 25401
Goossen, A.A.F. / Veeneklaas, C. / Velema, E. Didactische verkenningen Nijgh & van Ditmar aant. 1,00 36989
Griend, P.C. van de leren doceren Wolters   2,00 33528
Haan, L. de Frobels plaats in de moderne onderwijssystemen Wolters   1,50 14093
Haas, H.M. de / Mekes, E.H. Nieuw handwerkonderwijs Wolters 1952. (naar een nieuwe didactiek in de lagere school nr 15) 1,00 34926
Hardenberg, W. Illustratief teekenen op het zwarte bord. handboekje ten dienste van het onderwijs op de lagere scholen en bewaarscholen Wolters 8e druk, pg los 12,50 37080
Hardenberg, W. Illustratief teekenen op het zwarte bord. Kinderleven Wolters 2e druk 15,00 37079
Haslam, D. Parentstress Futura   1,25 14870
Herbert, M. Onbezorgd opvoeden Bosch   2,50 24047
Hetzer. H. Spel en speelgoed Cantecleer wat lichte onderstr. 2,00 30868
Hilst, R. van der / Sep, S. Seksuele vorming Bakker   1,50 12971
Holvast, K. beknopte Nederlansche spraakkunst Noordhoff 1915 1,00 37164
Hoogeveen, M.B. Kort overzicht van Hoogeveen's leesmethode ten behoeve van kweekelingen en studeerende onderwijzers Wolters 8e druk, 1933 3,00 3738
Hoogwerf, P.A. De paedagogiek van Prof.Dr.Ph. Kohnstamm Wolters 1933 8,00 9880
Horst, W. ter Het herstel van het gewone leven Wolters-Noordhoff   2,00 2077
Huizing, E. De deur gaat open kok Negen geschreven kinderportretten 2,00 31228
Hulst, W.G. van de Het vertellen, inzonderheid van de Bijbelse geschiedenis Callenbach wat onderstr. 7,00 37635
Husén, T. Sociale factoren in het onderwijs Wolters wat onderstr. 2,00 30892
Illich, I. Ontscholing van de maatschappij Wereldvenster 6e druk. Enkele onderstr. 1,00 2847
Jacobs, M. Leerspelletjes in huis Zwijsen Spelletjesboek: leren met spelletjes 2,50 35963
Johnson, D.J. / Myklebust, H.R. learning disabilities. educational principles and practices Grune & Stratton enkele potloodonderstr. hoek eerste schutbladen afgeknipt 10,00 35602
Jolly, H. Kinderverzorging en opvoeding Spectrum baby kleuter schoolkind. 3e dr. 1982 5,00 32869
Jong, G. de Kind, school en geschiedenis Agon Elsevier 4e herz druk 2,50 28995
Kabos, W.J. / Leeuwen, T. van Didactiek en methodiek van het biologieonderwijs op de basisschool Versluys   1,50 31604
Kellerman, J. Het angstige kind Ambo ex bibl. 2,00 20284
Kephart, N.C. Hekkesluiters 1. Senso-motorische ontwikkeling van moeizaam lerende kinderen Lemniscaat   2,25 12098
Klaucke, H. Het korte en lange springtouw Jager   1,50 14641
Knoers, A.M.P. Algemene onderwijskunde voor het voortgezet onderwijs Gorcum scheefgelezen, wat potloodonderstr 1,00 6823
Knoers, A.M.P. Algemene onderwijskunde voor het voortgezet onderwijs Gorcum in begin wat markeringen/aantekeningen 4,00 1537
Knoop, M. Omgaan met kinderen prisma 571 1,50 23047
Knoop, M. Omgang met kinderen Prisma 571 1,25 29818
Knoop, M. Omgang met kinderen Prisma 571. een paar aant. 1,50 26464
Kopmels, D. Effektieve schoolontwikkeling RPCZ Het ondersteuningsprojekt kleine basisscholen Zeeland 2,50 27455
Krevelen, A. van / Westendorp, F. Pedagogisch prentenboek Muusses ill. F. Westendorp. Rug wat gesleten 9,50 31006
Kugel, J. Bewegeingsopvoeding voor vier- tot twaalfjarigen Dijkstra   2,25 5243
Landsheere, G. de Inleiding en vergelijkende onderwijskunde Universitaire Pers Rotterdam onderstr. 2,00 30751
Langeveld, M.J. Beknopte theoretische pedagogiek Wolters onderstr. Kaft geplst. 1,00 2217
Langeveld, M.J. Intelligentie leer je zelf Boom onderstr. 1,00 30733
Leach, P. Handboek voor ouders Kosmos   2,00 23947
Levin, J. Learner differencxes: diagnosis and prescription Holt wat potlood onderstr. 2,00 29011
Lewis, R.S. e.a. Het andere kind Ouders van Nu een enkele aant. 1,25 19436
Ligthart, J. In de lente des levens Wolters 1941 16,00 36400
Ligthart, J. Verspreide opstellen, eerste bundel Wolters uitgegeven voor het Ligthart-Comité. 1917 10,00 37087
Lodewijks-Frencken, E. Dag marietje, tot vanavond Nelissen over ouderschap, kinderopvang en pedagogische verantwoordelijkheid 3,00 35616
Luit, J.E.H. van / meijer, A. / Hoogeveen, T.G. Onderwijs aan kinderen die moeilijk leren Intro   2,25 27317
Matthijssen, M.A.J.M. De ware aard van balen Wolters   2,00 24841
Meijer, J.H. Rekenene en moderne wiskunde voor de pedagogische akademie Thieme 1972. Enkele aant. 2,00 519
Meijers, J.A. De taal van het kind Prisma 770. Beetje vocht effect 1,50 16815
Meulen, S. van der / Doets, B. / Metz, N.G. red. Taalontwikkelingsstoornissen: onderzoek en behandeling Swets Symposium gehouden 31 maart 1984 te Utrecht. 4,50 33516
Meuwese Onderwijsresearch Aula 439. 3e druk 1,00 2282
Michels-Scholten, J.A. Het klassegesprek in de lagere klassen Samson   1,50 31193
Moerkercken van der Meulen, A. / Spelbrink, H. red De wereld van het kinderboek Wolters kaft netjes geplastificeerd 5,00 27070
Moerkercken van der Meulen, A. / Spelbrink, H. red De wereld van het kinderboek Wolters ex bibl. wat potloodlijntjes 1,50 10363
Moerkercken van der Meulen, A.J. / Fossen, J.W. Kinderen en hun boeken Wolters Een orientatie voor onderwijzenden. wat onderstr. 1,00 16352
Moerkercken van der Meulen, A.J. / Fossen, J.W. Kinderen en hun boeken Wolters paar potloodonderstr. 1,50 8900
Molter, J. School aan de praat Intro   2,00 CE-630
Muller-Eckhard, H. Kinderen vragen begrip prisma 474 1,50 22969
Neill, A.S. Neill, Neill, Birnenstiel! Rowohlt Erinnerungen des grossen Erziehers A.S. Neill 2,00 25333
Nieuwenbroek, A. / Vries, J. de Omgaan met faalangst KPC / berkhout leerlingbegeleiding en Schoolontwikkeling 6,00 35603
Noordam, N.F. Inleiding in de historische pedagogiek Woters- Noordhoff potloodonderstrepingen 1,50 27438
Ohles, J.F. Principles and practice of teaching Random House   5,00 13830
Okma, W. e.a. Operante konditionering Tijdstroom   2,00 16236
Oosterlee, P. Alexandre Vinet als opvoeder Daamen   15,00 2994
Ott, E. Concentratie Intro   5,00 29372
Paardekooper, P.C. ABN en dialect Malmberg   1,00 14640
Perquin, N Pedagogiek J.J. Romen 9e dr. , bezinning op het opvoedingsverschijnsel, potlood onderstrepingen 1,50 27491
Perquin, N. Pedagogiek Romen   3,25 12973
Pino, R. Goed geschoold Bigot & van Rossum De schoolhulp voor leerlingen en ouders 2,50 24046
Praag, H. van De kunst van het opvoeden Phoenix wat onderstr 2,00 30982
Praag, H. van Pedagogiek in theorie en praktijk Phoenix pockets 29 1,50 26644
Read, H. De kunst in haar educatieve functie Aula 314. wat aant./markeringen 1,00 9742
Reijnders, P.A.M. e.a. red. De praktijk van schoolleiding Wolters deel 2 2,00 9764
Reimer, E. School is dood Boom alternatieven in opvoeding en onderwijs 1,25 25403
Remmers, P. / Corveleijn, R. Het eindexamen boek H&W   1,50 26704
Ritter, G.R. Jugend und eros Klett   2,75 12974
Ritter, P.H. verspreide fragmenten Tjeenk eerste bundel. 1914 3,75 29687
Roscoe, W. Waarom schreifd mijn zoon zo slegt Prisma 1332. kaft geplast. Geen afgschr. Bibl. Boek 2,00 24840
Russell. B. On education Unwin   1,25 8246
Rutten, A.J. van Onderwijzen blijft ook een kunst Wolters   2,00 CE-651
Santema, M. Onderwijsbeleid en regio L. Stafleu & zn. de kleine school als kapstok. Veel onderstrepingen met pen en potlood 2,00 27436
Schaik, S. van / Noot, A. Amsterdamse brieven Gorcum   1,00 12972
Scheepstra, H. Onderwijs en opvoeding Wolters Leerboek voor kweek- en normaalscholen. 10e dr. 1,00 37081
Schiet, M. / Sagasser, J. Kijk eens wat ik kan! Holkema   8,00 22755
Schlyter, B. Kinderen en speelgoed Kooyker   5,00 20237
Schmidbauer, W. Opvoeding zonder angst Wereldvenster paar potlood markeringen 1,50 34030
Schottelndreier, M. Monsters van kinderen, draken van ouders Balie ex bibl. 0,75 35514
Schoufour, R. Huiswerk voor ouders Swets   1,50 26559
Schoufour, R. Huiswerk, maak er wat van! Swets   1,00 26469
Schrijver, J. Kinderschrift Kosmos   2,00 3120
Schuthof, P. / Teyken, C. Reader beeldend onderwijs Wolters - Noordhoff   2,25 2880
Segers, R.T. red. Lezen en laten lezen Nijhoff   2,50 24849
Spiecker, B. Idealen en idolen van de opvoedingswetenschap Boom onderstr. 1,00 30742
Steinz, P.W.J. e.a. Moeilijke kinderen Boeket Reeks 17 1,50 32025
Stellwag Begane wegen en onbetreden paden Wolters   2,75 8116
Stellwag, H.W.F. Begane wegen en onbetreden paden Wolters 3e druk 7,50 39123
Strasser, S. Opvoedingswetenschap en opvoedingswijsheid Malmberg   6,00 2424
Taylor, J.L. / walford, R. Simulatie in de klas Kosmos   1,25 2885
Telders, J.M. vertaling Frobels opvoeding van den mensch Wereld Bibliotheek 1928 8,00 21099
Thole-Roodhuyzen de Vries, E.C. Kleuters oefenen thuis Dishoeck   1,50 16532
Toren, H. e.a. Niet alle kinderen gaan naar de basisschool deel A   onderstrepingen met pen en potlood 2,00 27451
Troelstra-Bokma de Boer, S. / Pollmann, J. Het spel van moeder en kind Toorts 275 liedjes, spelen en rijmen 3,75 9311
Valkenburg, P. Vierkante ogen. opgroeien met tv & pc rainbow ex bibl. 1,00 35463
Vervoort, C.E. Onderwijs en maatschappij Link   2,00 35580
Vos, H. de Leren lezen en schrijven Telenga   1,50 27452
Vos, J.F. Onderwijswetenschap en Marxisme Tjeenk de methodenstrijd in de Sovetonderwijswetenschap 6,00 31318
Wieringen, A.M.L. van, red. Management van onderwijsinstellingen Wolters   1,25 10756
Wilkeshuis, C. Daantje zou naar school toe gaan Zwarte beertjes 942. honderd jaar "volksonderwijs" 1,50 36842
Wissen, M. van Lezenderwijs Sardes een boekje over boekpromotie voor jonge kinderen 2,00 18516
Wit-Kipp, C. Grote kinderen grote zorgen? Ouders van Nu Schoolkinderen & pubers 1 1,50 26463
Zanden, N. van der De intern begeleider Kluwer   2,00 27024
Zischka, A. Licht voor 3/4 miljard analfabeten Nederlands Boekhuis   1,50 28124
  100 vragen over peuters Spectrum Samen reeks 12 1,50 18489
  APSA-kleurboek gennep   6,25 29092
  Die rotschool van u Bruna   2,00 12808
  Het onderwijs in Nederland, '44 / '46 2 delen Min. Onderwijs, Kunsten en wetenschappen   3,75 1961
  Introductie in de informatica stenfert kroese infon- serie 2,00 27505
  Kind + kunst 4   2002 20,00 5916
  Kind, omgeving en veiligheid veiligheidsinstituut   1,50 24195
  Kindenkunst II LOKV 1996. tgv tentoonstelling Kind en Kunst II 10,00 5590
  Meer mensen mondig maken, samenvatting discussienota "Contouren van een toekomstig onderwijsbestel" Staatsuitgeverij   2,00 39565
  Muisstil SSSS ill. Tom Eyzenbach, voorlezen in het voortgezet onderwijs, 1992 2,50 12862
  Pedagogiek voor de vrede R.U. Utrecht Opvoeden tegen de sroom in 1,50 31561
  Soms kun je ze wel achter het behang plakken ver. tegen kindermishandeling   1,00 27411
  Vaardigheids- en volksspelen Stichting spel en sport   2,00 20436
  Verduisterd perspectief Un.pers leiden   2,00 16237

Terug naar de categorie-index
of, voor de startpagina: Klik hier