landbouw
tuinbouw
&
veeteelt

Ga voor informatie en bestellingen naar Contact.

of,voor de startpagina (andere rubrieken): Klik hier
foto's van
Blaskander

expositie van
Ineke Reijntjes

Versie 10 februari 2012      
           
Auteur titel uitgever opmerkingen: druk, illustraties,kwaliteit prijs ( € ) nr
Barnes, E.H. Plant pathology Appleton   14,80 10870
Broekhuizen, R. van e.a red. Atlas van het vernieuwend platteland Misset 200 voorbeelden uit de praktijk 14,50 22229
Burger, A. Voor boerenvolk en vaderland Spinhuis vorming Eeg landbouwbeleid '59 - '66 1,75 12152
Claassen, C.H. / Hazeloop, J.G. Leerboek voor de groenteteelt Tjeenk 6e druk. 1920 27,00 34868
Dijk, A. van Van eigen bodem Staatsuitgeverij   2,50 8448
Fuller, T. ed. Farming and the rural community in Ontario. An introduction Foundation for Rural Living ex bibl. 21,00 14478
Heida, W.Y. / Nijenhuis, K. Veevoeding     7,50 CE-019
Hey, D. van der / peerlkamp, P.K. Kennis van grond en bodem Wolters - Noordhoff   8,00 10825
Jorritsma, J. De teelt van suikerbieten Terra Groene Reeks 4,55 30673
Kellner, O. Beginselen van de leer der veevoeding Wolters 2e duk 5,25 30694
Kleinpenning, J.M.G. Geografie van de landbouw Aula 373 2,50 39529
KoepfH.H. / Petterson, B.D. / Schaumann, W. Biologisch-dynamische land- en tuinbouw Vrij Geestesleven   7,50 32673
Krijger, P.D. / Maris, R. Cultuurtechniek Wolters   2,00 5074
Krijger, P.D. / Maris, R. Cultuurtechniek Wolters Nederlanse land- en tuinbouwbibliotheek 5,00 39442
Kuipers, S.F. Bodemkunde Tjeenk Willink   5,60 10832
Lohnis, M.P. Plantenvoeding Noorduijn   2,00 7829
Nobel, C. Bemesting Trapman 1905. Kaft slecht 2,00 30661
Olthoff, B.H. / Mulder, F. Handleiding voor zaadteelt op landbouwbedrijven Staatsdrukkerij 1053. Ex bibl. 5,25 30666
Otten, J.M.L. Bemestingsleer Wolters 5e dr. Niet fraai 1,50 12140
Platenburg, T.J. Nationaal landbouwbeleid KNBTB 1947. ex bibl. 4,55 31000
Sibma, L. Ontwikkeling en groei van Mais, Zea mays onder Nederlandse omstandigheden Pudoc gewassenreeks 1 4,20 16057
Urquhart, D.H. Cocoa Longmans Tropical Agriculture Series 25,00 34671
Warffemius, M.G. / vernooy, G. Bemestingsleer voor de tuinbouw Noordhoff Elto-serie 13 2,80 3404
  Aspekten van de nederlandse landbouw en visserij Ministerie van Landbouw en Visserij brochure, 1979, ca 60 pgs 1,00 11120
  Beknopte algemene cursus voor Amateur - tuinders Alg. verbond van Volkstuinders vereenigingen in Nederland   1,00 3104
  Bestrijding van ziekten en ongedierten in groente- bloem- en oofttuin Turkenburg's zaadhandel 2e druk 24,75 34867
  Bloemen…. grenzeloos   Internationale ontwikkelingen in de bloemisterij 9,60 33706
  Cursus Bloementeelt Alg. verbond van Volkstuinders vereenigingen in Nederland   1,00 3149
  Cursus tuinaanleg Alg. verbond van Volkstuinders vereenigingen in Nederland   1,00 2946
  De chemische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in landbouwgewassen op zand-, loss- en dalgronden Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst 1968, brochure (handleiding) 3,20 15577
  De functie van de landbouw in de maatschappij Wageningse Hogeschoolvereniging publ. no 8 15,00 39413
  de werking en goed onderhoud van CO2 apparatuur Shell   1,50 12153
  Door boerenhand een gezond veebestand Gezondheidsdienst voor Dieren 75 jaar diergezondheidszorg in Noord-Nederland 2,00 29395
  Guide agricole Philips Philips tome 20 6,65 15180
  Landbouwatlas van Nederland Tjeenk Willink   15,75 CE-153
  Landbouwgids 1970     2,00 8828
  Productinformatie gewasbescherming Bayer   1,50 16464
  Tuinbouwgids   1951 7,00 28425
  Tuinbouwgids Directie van landbouw 1958 10,00 35566
  Verkeersvoorschriften voor de landbouw landbouwschap 1969 2,10 11116
  Ziekten en plagen van land- en tuinbouwgewassen Wageningen Map met set losse bladen(ruim 60) met ziektebeelden, oorzaken en bestrijding 21,00 13230

Terug naar de categorie-index
of, voor de startpagina: Klik hier