FilosofieZie eventueel ook onder de categorie godsdiensten

Selecteer hieronder een boek en ga voor informatie en bestellingen naar Contact.

Versie 10 februari 2012      
           
Auteur titel uitgever opmerkingen: druk, illustraties,kwaliteit prijs ( ) nr
Aalders, W.J. Handboek der Ethiek Holland 1941. Paar onderstr 11,55 28153
Achterhuis, H. De markt van welzijn en geluk Ambo Ambo-herdruk. onderstrepingen 2,00 15868
Achterhuis, H. Filosofen van de derde wereld Ambo Fanon / Guevara / Freire / Illich / Mao 6,00 39728
Ackland, L. / McGuire, S. Assessing the nuclear age Ed. Found. Atomic Sc.   10,15 CE-497
Bachelard, G. La formation de l'esprit scientifique Librairie Philosophique J. Virin   12,95 21652
Badinter, E. De een is de ander Contact De relaties tussen mannen en vrouwen 4,50 2029
Bakker, R. De geschiedenis van fenomenologisch denken Aula 174 2,80 25895
Bakker, R. De geschiedenis van het fenomenologisch denken Aula 174 2,80 25251
Barincou, E. Machiavelli in zijn tijd Pintura 8, rug met scheurtje 3,00 36414
Barrett, W. Irrational man Doubleday A study in existential philosophy 2,10 CE-558
Battum, A. van Erasmus rebel tegen wil en dank Moussault   9,10 5684
Beekman, G. Filosofie filosofen filosoferen Ambo een eerste terreinverkenning. enkele onderstr. 3,00 36470
Benjamin, W. Illuminationen Suhrkamp   2,80 20722
Benthem, B.C. Goed en kwaad Romen Wijsgerige grondbegrippen 2,10 27243
Berger, H. Zo wijd als alle werkelijkheid     5,00 7781
Bezzenberger, G. Was ist der Mensch Steinkopf   2,10 18605
Bierens de Haan, J. Grondslagen der samenleving Tjeenk 3e druk. ondertsr. markeringen 2,00 39412
Bierens de Haan, J.D. Amor caritas en het altruisme Gorcum 1941 6,40 32974
Bierens de Haan, J.D. Hoofdfiguren der geschiedenis van het wijsgerig denken (tijdperk van Cartesius tot Kant) Bohn 1921 8,00 32938
Bierens de Haan, J.D. Schopenhauer Kruseman geb. Helden van de geest 8,00 32882
Bloch, E. Spuren Suhrkamp   10,00 20116
Bor, J. / Petersma, E. / Kingma, J. De verbeelding van het denken Contact geillustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie 26,50 23329
Brecht, B. Me-Ti boek der wendingen Sun   10,00 CE-895
Bruning, H. Voorlopige motieven Lannoo   8,75 14302
Brunschvigg Gedachten van Blaise Pascal Wereld Bibliotheek 1919. Zacht kaft, oranje 12,80 9962
Bulhof, I. N. red. Deugden in onze tijd Ambo   2,00 7773
Buytendijk, F.J.J. De moderne mens & zijn lectuur Spectrum 28 pgs. paar markeringen 3,50 26582
Buytendijk, F.J.J. Phenomenologie de la rencontre Desclee de Brouwer textes et etudes philosophiques. mooi, met doorschijnend heldere omslag om het kaft (origineel?) 30,00 26614
Casimir, R Alleen met uzelf Becht prima, geen omslag 7,00 8211
Casimir, R. Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte Wereld Bibliotheek 3e druk. Ongebruikt 3,50 26645
Chesterton, G.K. Orthodoxy John Lane the Bodley head potlood aant. 5,95 20934
Chesterton, G.K. St. Thomas Aquinas Hodder & Stoughton   18,00 32884
Clercq, B.J. e.a. Uitzicht van onze wereld Desclée De Brouwer wijsgerige essays 2,00 30926
Cornelis, A. Logica van het gevoel Essence Filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Opdracht en gesigneerd (weliswaar wat onduidelijk handschrift!) 65,00 3415
Cuenot, C. Teilhard de Chardin, leven - werk - visie prisma 1238 3,60 34810
Dagognet, F. Bachelard, sa vie, son oeuvre Presses Universitaire de France 1965. Enkele onderstr. 2,10 20786
Damme, mD. Van Erasmus Pictura   3,50 12467
Dawson, C. De schepping van Europa Prisma 280 3,00 39543
Dekeyser, M. 1984, Krijgen Orwell en Huxley gelijk? Lannoo   7,50 36477
Delfgaauw, B. Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte Wereldvenster 12e dr. 2,10 31373
Delfgaauw, B. Teilhard de Chardin Wereldvenster 9e dr. 2,80 31274
Delfgauw, B. Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte wereldvenster 3 delen. ca 1951. onderstrepingen, opm. potlood 5,00 38378
Delfgauw, B.M.I. e.a. De wijsgerige Thomas, terugblik op het neothomisme Ambo   5,00 12562
Delnoij, D. / Dalen, W. van red. Het socratisch gesprek Damon Meedenkers II 15,00 1839
Dennett, D.C. Consciousness explained Penguin   8,75 29186
Descartes Discourse on method and the meditations Penguin   2,80 29127
Doorman, F.J. Relativiteit Humanistisch Verbond Orientatie, serie Mens en zijn wereld 2,00 30484
Dresden, S. Het Humanistische denken. Italie - Frankrijk 1450 - 1600 Wereldakademie   7,00 39685
Durant, W. In de hof van wijsbegeerte Boucher   8,75 6048
Durant, W. In den hof der wijsbegeerte Boucher   8,75 28624
Durant, W. Van Socrates tot Bergson Salamander 120/121/122. 3 delen. deel 2 plastic coating rug wat los 6,00 39836
Durant, W. Van Socrates tot Bergson Boucher 4e dr. geb. 11,25 34546
Emmet, E.R. Filosofie voor het dagelijks denken Prisma 1348 2,50 135
Engels, F. Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie     4,00 32306
Esser, P.H. Levensaspecten. Essays, bergson, Pascal, Kierkegaard, Dostojewski Ruys 1946. Kaft slecht, aangevreten 3,50 28849
Faber W. Wijsgeren in Nederland Callenbach   7,50 37636
Fetscher, I. Modellen voor wereldvrede Aula 525 2,40 33233
Fortmann, H. Heel de mens Ambo   1,00 14272
Fortmann, H. Oosterse renaissance, kritische reflecties op de cultuur van nu Ambo   3,00 CE-357
Freire, P. Culturele actie voor vrijheid Anthos   1,50 2884
Furch, G. Gabriel Marcel ein christlicher Existentialist Haus und Schule   2,00 2992
Garaudy, R. Het hart op de tong Have   3,60 35214
Gusdorf, G. Mythe et metaphysique Flammarion   14,00 26538
Hermsen, J.J. Stil de tijd AP   10,00 40091
Hohlenberg, J. Soren Kierkegaard Bijleveld rug op randen gesleten 6,80 33674
Hoogenboom, P. Heilsverwachting, evolutie en vooruitgang Wolters   4,00 39353
Houwens Post, H. Montesquieu en de Westerse geest Leopold   8,75 9896
Huizinga, J. Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving Tjeenk 1939 8,00 36168
Illich, I. Naar een nieuwe levensstijl Wereldvenster 5e druk 4,00 39729
Junck, R. De toekomst is reeds begonnen Lannoo   4,00 39570
Kant Kritik der reinen Vernunft Kroner   14,00 8180
Kant Laienbrevier Bruckmann 1920. Rug gevlekt 14,00 16486
Kant, I. Auswahl Fischer   3,15 12462
Keller, D.A. Op den dermpel der diepere werkelijkheid Ploegsma   7,00 9770
Kierkegaard Keur uit de werken van Soren Kierkegaard Bohn 1906, 2e druk. rug slecht 10,50 28848
Kierkegaard, S. Nieuwe keur uit de werken van Soren Kierkegaard Bohn 2e dr. 1920 15,00 37671
Klaus / Buhr Marxistisch-leninistisches Worterbuch der Philosophie RoRoRo   3,50 5735
Kruk, M. Parijs denkt. een republiek tegen de wereld Boom   10,00 40070
Kwant, R.C. Filosofie van de arbeid Nederlandsche Boekhandel paar onderstr. 5,60 29561
Kwant, R.C. / Ijsseling, S. Filosoferen Samsom   1,75 7658
Landheer, B. Beeld van de toekomst Lemniscaat   2,80 28115
Lavelle, L. De eenzelvige mens. hedendaagse wijsgerige bespiegeling Aula 203. 2,00 37191
Leendertz, W. / Jong, F.J. de Beknopte inleiding tot de ethiek Loghum enkele opm. markering 2,80 29562
Leeuw, G. van der Wegen en grenzen Paris een studie over de verhouding van religie en kunst 11,55 20067
Lever, J. Waar blijven we? Kok een bioloog over de wording van deze aardse werkelijkheid 3,60 32971
Liedtke, Max Pestalozzi Wereldvenster   4,20 2853
Lin Yutang Levenswijsheid met een glimlach ZHU   6,00 2353
Loenen, D. Vrijheid en gelijkheid in Athene Seyffardt's Boek- en Muziekhandel een onderzoek naar de geschiedenis, den inhoud en de functie van de begrippen vrijheid en gelijkheid in Athene tijdens de 5e en 4e eeuw voor Christus. potlood onderstrepingen 20,00 39707
Luijpen, W. Fenomenologie en atheisme Aula 330 2,00 6016
Luypen, W. Existentiele fenomenologie Aula 68. Kaft geplakt, schutbl. Gescheurd 1,50 20534
Madaule, J. Teilhard de Chardin Helmond eerste kennismaking met zijn leven en denken 5,00 38040
Marcel, G. Position et approches concretes du mystere ontologique Nauwelaerts / Vrin 1949. wat potlood onderstr. rug mist deel 15,75 21543
Marchie, Nicole du Paul du Marchie, markant hedendaags filosoof van de paradox Meta Vision   12,00 37639
Mauriac, F. Steen des aanstoots Lannoo   5,25 14303
Mennicke, C.A. De tegenwoordige stand van het wijsgerig denken Bijleveld   8,75 15306
Mijolla-Mellor, S. de Penser la psychose Dunod Une lecture de l'oevre de Piera Aulagnier 12,25 20069
MinkowskiE Vers une cosmologie Aubier   2,10 20548
Monk, R. Ludwig Wittgenstein, het heilige moeten Prometheus   20,00 40089
Nicolas, A. Herbert Marcuse Aula 472. voorkaft kreuk 2,00 23686
Noordenbos, O. / Leeuwen, T. van verz. Brieven van Erasmus Prisma 583 2,80 33579
North, A. Whitehead, modes of thought Free Press   4,50 3680
Oglesby, C. / Shaull, R. Keerpunt, pleidooi voor revolutie Ambo   5,20 32878
Oosterink, H. De nieuwe weg Dishoeck   1,75 23142
Oppenheimer Getuige vd tijd Boekencentrum   2,10 8785
Oyen, H. van Philosophia dl 1, Indie - renaissance Haan   4,55 2444
Peperzak, A. Vrijheid Ambo onderstr. 0,50 34002
Peperzak, A. Weefsels Ambo een tweede inleiding in het filosoferen 6,00 36454
Peters, J. Metaphysica Spectrum een systematisch overzicht 16,00 31782
Peursen, C.A. van Cultuur in stroomversnelling, strategie van de cultuur Elsevier   8,00 39448
Peursen, C.A. van Feiten, waarden, gebeurtenissen Kok een deiktische ontologie. Onderstr. 1,00 30715
Peursen, C.A. van Filosofische orientatie Kampen   12,00 37663
Peursen, C.A. van Korte inleiding in de existentie philosophie Paris   4,00 38663
Peursen, C.A. van Korte inleiding in de existentiephilosophie Paris kaft matig 2,10 28863
Peursen, C.A. van Lichaam - ziel - geest Bijleveld de mens als orientatie vanuit zijn wereld. Enkele potloodstr. 6,30 20357
Peursen, C.A. van Lichaam, ziel, geest Bijleveld inleiding tot een wijsgerige antropologie 7,20 3766
Platoon De staat (Politeia) Wereld Bibliotheek   8,40 28809
Platoon Ion of over het wezen van het kunstenaarschap Paris 1937 8,40 28815
PopperK.R. De groei van kennis Boom   10,00 40033
Praag, H. van Levende filosofie Teleac   3,00 33018
Raju, P.T. oosterse en Westerse wijsbegeerte Aula 264 5,00 38751
Rathenau, W. Zur Kritik der Zeit Fischer 1912 21,00 19288
Rendtorff, T. / Todt, H.E. Theologie der revolutie Wereldvenster   4,80 32929
Revel, J.F. De totalitaire verleiding Synopsis   12,50 32329
Riehl, A. Inleiding tot de hedendaagsche wijsbegeerte Thieme Acht voordrachten van Dr. Alois Riehl. rug los (in boek) 5,95 28159
Rijckenborgh, J. van Die elementare Philosophie des modernen Rosenkreuzes Roozekruispers   11,55 4860
Rijckenborgh, J. van Elementaire wijsbegeerte van het moderne rozenkruis Hoeksteen Bibl.   10,50 CE-524
Rijk, L.M. de Middeleuwse wijsbegeerte Gorcum   8,40 7656
Romein, J. Nieuw Nederland Vrij Nederland algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden 6,00 36404
Rothuizen, G. De Speers blijven Kok politieke meditaties 5,25 20052
Russel, H.W. De ware eenzaamheid Veen Lux et humanitas IV 2,10 23216
Russell, B. Geschiedenis der westerse filosofie in samenhang met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden Servire 7e druk, 1984. omslag klein ophaaltje 18,00 40067
Russell, B. Wisdom of the West Macdonald   19,25 29037
Sassen, F. Thomas van Aquino Kruseman   10,15 5704
Schegget, G.H. ter Het beroep op de stad der toekomst Bohn 1971. ethiek der revolutie 10,00 32892
Schleich, C.L. De klokken luiden Kosmos erg goed, geen omslag 14,00 5997
Schmiele, Walter Miller Wereldvenster   4,20 2854
Schubart, W. De komende Europeesche mensch Librije kaft slecht 2,00 22462
Schubart, W. Dostojewski und Nietsche Symbolik ihres Lebens Vita Nova 1939. paar aant. gaatje van speld in voorkaft en eerste pgs 8,75 28808
Schubart, W. geestelijke omwenteling Librije   2,00 25255
Sevenster, J.N. Bijbel en bewapening Boekencentrum   2,10 28155
Skinner, B.F. Jenseits von Freiheit und Wurde Rowohlt geb. 3,50 11263
Snethlage, J.L. Kant Kruseman   10,15 5703
Solle, D. Aufrustung totet auch ohne Krieg Kreuz   2,10 21557
Spinoza, Benedictus de Ethica in meetkundige trant uiteen gezet Wereld Bibliotheek ca 1915. vertaald en ingeleid door N. van Suchtelen 14,00 32881
Straaten, M. van Prothuron, gids bij het eerste wijsgerig denken met als achtergrond de Griekse philosophie Brill   8,00 38356
Strasser, S. Fenomenologie en emoisrische menskunde Loghum 1965 8,40 19813
Teilhard de Chardin, P. Het verschijnsel mens Aula 35 2,10 31286
Teilhard de Chardin, P. Het verschijnsel mens Spectrum gebonden. 1958, scheefgelezen. Kaft wat los van achterschutblad 10,00 23320
Thieme, J.G. De ideologische aap Thieme   5,00 35928
Thoenes, P. Van wetenschap tot utopie, opstellen voor overmorgen Boom   5,00 2236
Tillich, P. Liefde, macht en recht Gaade   4,00 38031
Toxopeus, h.J. Erasmus Ipenburg Pop. Wetensch. nederland nr 3 5,95 14880
Tyerman Williams, J. Poeh en de filosofen Sirius   10,00 21912
Verhoeven, C. Twaalf confidenties, filosofische bespioegelingen Int. School voor Wijsbegeerte   4,00 35975
Viallet, F.A. Voor en tegen Teilhard Brand   5,60 13666
Vivian, F. Filosofisch denken Ambo wat onderstr 2,00 30981
Vloemans, A. De Voorsokratici Kruseman "helden van de geest" 5,00 39668
Vos, H. de Inleiding tot de ethiek callenbach ex bibl. 2,50 13662
Vos, H. de Inleiding tot de wijsbegeerte Callenbach wat onderstr. 2,00 14269
Vos, H. de Inleiding tot de wijsbegeerte Callenbach enkele potlood markering 4,55 27353
Vos, H. de Inleiding tot de wijsbegeerte Callenbach onderstr. 5,00 38187
Vos, H. de Inleiding tot de wijsbegeerte Callenbach 1951. wat lichte potlood onderstr. 6,40 32883
Vries, G.J. de Inleiding tot het denken van Plato Born Hoofdfiguren van het menselijk denken nr 9 4,80 32936
Vries, T. de Spinoza Rowohlt   2,80 25950
Waddington, C.H. Het leven, een biologisch-filosofische benadering Aula 289 2,00 12463
Walgrave, J.H. De wijsbegeerte van Ortega y Gasset Aula   2,40 33664
Wanting, H.C.S. In het voorbijgaan Oceanus   4,55 23617
Wanting, H.C.S. In het voorbijgaan II Oceanus   4,90 23618
Weinberg, J.R. Short history of medieval philosophy Princeton University Press   12,00 38759
Wells, H.G. De wereld in wording Bruna   9,60 32100
Willemz, H. Waar het om gaat Driehoek   2,00 23239
Wilson, C. Religion and the rebel Golancz   19,25 20270
Windelband Praludien   2 Bande, 1921 14,00 20792
Wittgenstein, L. Tractatus logico-philosophicus Athenaeum vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans. 1975. goed maar gebruikt 14,50 40066
Zeylmans van Emmichoven, F.W. de werkelijkheid waarin wij leven Haan een inl. tot Rudolf Steiner's anthroposofie waarin wordt beschreven de centrale plaats van het mysterie van Golgotha in het ontwikkelingsproces der mensheid 7,00 4153
  Cultural hermeneutics Reidel Vol. 2, no 4 1,75 16482
  Ethiek als waagstuk Callenbach 1969 4,80 32885
  Filosofen van de 20e eeuw Gorcum ex bibl. 4,00 CE-763
  Prof. Mr. Dr. Leo Polak, een erflater van onze beschaving Breughel 1946. herdacht door vrienden en collegae gevolgd door de voordracht "De zin van de dood" 8,00 32911
  Uitzicht van onze wereld DDB   1,75 3126
  VU-visies op mens en maatschappij VU   2,10 13640

Terug naar de categorie-index