economie

bedrijven

management


maar ook:
solliciteren, presenteren etc.
zie voor bedrijven ook onder gelegenheidsuitgaven voor boeken i.v.m. jubilea etc.

Ga voor informatie en bestellingen naar Contact.

of,voor de startpagina (andere rubrieken): Klik hier
Versie 10 februari 2012      
           
Auteur titel uitgever opmerkingen: druk, illustraties,kwaliteit prijs ( ) nr
Aa, M.J. van der De afkoelingsperiode in faillissement   Groningen 2007 15,00 4908
Achterhuis, H. Arbeid een eigenaardig medicijn Ambo ex bibl. 2,00 28123
Adair, J. Doeltreffend leiding geven Intermediair   1,50 11093
Adams, J.L. Conceptual blockbusting Penguin   6,25 33123
Admiraal, P.H. e.a. Bij het scheiden van de markt Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 22 2,00 23179
Albeda, W. Arbeidsverhoudingen in Nederland Samson 2e druk 1,25 29006
Albeda, W. e.a. Doel en middel, beschouwingen over economische politiek Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 1,50 21593
Albeda, W. e.a. Naar medezeggenschap op Europees niveau? Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23214
Alexander, L.G. Essay and letter writing Longman   1,00 5025
Allen, L.A. Fundamenteel management Samson 1975 1,50 29505
Allen, L.A. Het beroep van manager Marka-Pockets M 57 2,00 8416
Amelsvoort, P. van / Metsemakers, M. red. De praktijk van organisatie-vernieuwing ST-groep   1,00 24299
American Management ass. Doeltreffende communicatie Marka-Pockets M 77 2,00 9830
Andriessen / Miedema / Oort De sociaal-economische besturing van Nederland Noordhoff 2e dr. Wat aant./onderstr. 1,00 14488
Andriessen / Miedema / oort / Ridder De sociaal-economische besturing van Nederland Tjeenk 7e druk 8,00 39846
Andriessen / Miedema Oort / Ridder De sociaal-economische besturing van Nederland Wolters 10e dr. 1,50 4392
Andriessen, M.F. Kat in een vreemd pakhuis van der Kruijs gebruiksaanwijzing voor je eerste week als manager in een gemeente 3,00 21791
Anshen, M. e.a. Management en onderneming in 1985 Marka-Pockets M 75 2,00 9748
Appley, L.A. Praktisch bedrijfsbeleid Marka-Pockets M 11 2,00 6701
Argyris, C. Intermenselijke verhoudingen en organisatorisch rendement Marka-Pockets M 85 2,00 10191
Argyris, C. Management en organisatieontwikkeling Samsom   1,00 4117
Arkel, J. van e.a. In de kaart gekeken Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 15860
Baarda, D.B. / Goede, M.P.M. de Basisboek methoden en technieken Stenfert Kroese handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. 3e herz. druk 15,00 33901
Baarda, D.B. / Goede, M.P.M. de / Dijkum, C.J. van Basisboek statistiek met SPSS Stenfert Kroese 2e geheel herz. druk. ongebruikt 10,00 30009
Baarle, W.H. van Reclamekunde en reclameleer Stenfert 1956. Rug mist 5,00 21628
Baarle, W.H. van / Hollander, F.E. Reclamekunde Stenfert   20,00 14865
Baarle, W.H. van / Zeylstra, C.W. Reclame principes & praktijk dln 1 + 2 Stenfert   11,25 4204
Baarveld, M.C. e.a Employability Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 99-2 1,50 17085
Baas, W. de Sociaal beleid en personeelswerk samson Een beschouwing over hun aard en samenhang. 3e druk, ondersr. 2,00 22799
Back, S. de / Tinbergen, J. Eén familie mens of splijtend uit elkaar Gorcum 1968. Tweegesprek Sam de Back . Jan Tinbergen 2,00 25032
Baily, P.J.H. Inkooppolitiek en voorraadbeheer Marka-Pockets M 92 2,00 11530
Bakker, B. / Bosch van Rosenthal, J. Onschatbare waarde Business Contact Over het kopen en verkopen van kunst en antiek 6,00 39400
Bakker, P. / Scholten, O. Communicatiekaart van Nederland Kluwer 4e geheel herz. dr. 25,00 33898
Bantje, H.F.W. / Wolk, E. van der Personeelsbeleid heden en morgen Samson 6e druk. 6,00 29590
Barker, A. Brainstormen in 30 minuten     1,00 11304
Barron, R Creativity 10. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 26023
Barron, R Creativity 11. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 27449
Barron, R Creativity 12. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 27499
Barron, R Creativity 15. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 27425
Barron, R Creativity 16. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 26368
Barron, R Creativity 17. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 27250
Barron, R Creativity 18. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 27443
Barron, R Creativity 19. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 26453
Barron, R Creativity 20. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 27126
Barron, R Creativity 21. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 27466
Barron, R Creativity 8. a photographic review Art Direction Book Company   40,00 27433
Barron, R Creativity XX2. a photographic review Art Direction Book Company 22e editie 40,00 26378
Barthes, R. Mythologies Paladin   2,50 29160
Battersby, A. Netwerk, moderne planningsmethoden Marka-Pockets M 56 2,00 8411
Battersby, A. Verkoopprognose Marka-Pockets M 115 2,00 12337
Battersby, A. Voorraadbeheer Marka-Pockets M 27 2,00 7450
Battersby, A. Voorraadbeheer Marka 27 2,00 22545
Battersby, A. Wiskunde in de bedrijfsvoering Marka-Pockets M 107 2,00 11912
Bauduin, P. Zoeklicht op reclame Succes   1,50 3313
Bautier, R.H. The economic development of medieval Europe Thames and Hudson   6,00 38869
Baynes, P. red. Ondernemingsplanning in de praktijk Samsom   1,00 22787
Baynes, P. red. Ondernemingsplanning in de praktijk Samson   5,00 35273
Beckum, P. van Ploeger op het spoor NS boekje bij afscheid Ploeger van NS 1,50 12183
Beek, B. van / Jacobi, H. / Scharloo, M. Geld door de eeuwen heen Pampus geschiedenis van het geld in de Lage Landen. een beetje vochtschade 6,00 27819
Beek, W.J. Omgaan met verandering Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22459
Beek, W.J. / Wit, A.P. de De grenzen van de illusie-economie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 15861
Beek, W.J. e.a. Schone lucht Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23457
Beek, W.J. red. Het nationaal technologiedebat Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22508
Beers, W.J.P.A. / Wolff, C.J. de e.a. Professionaliseriing van personeelsbeleid Kluwer   3,00 29596
Benn, E.J.P. Bekentenissen van een kapitalist Meulenhoff   10,00 31674
Berg, L. van den red. Stedelijke vernieuwing Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23456
Berg, M.J. van den e.a. Wederopbpouw en vredesopbouw Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 96-4 1,50 16444
Berg, P. van den Ondernemen is een straatfeest. perspectief op de 21ste eeuw Forum   4,00 36006
Bergenhenegouwen, G.J. e.a. Strategisch opleiden in organisaties Kluwer   5,50 12704
Berkel / Smink Scholingsgids ondernemingsraadsleden Samson   2,00 12558
berkel, P. van Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid Marka-Pockets M 87 2,00 10338
Besems, A. Het sollicitatiegesprek Bosch & Keuning   1,50 1878
Bhagwati, Jagdish Toegepaste ontwikkelingseconomie Haan niet mooi 1,50 14973
Bierkens, P.B. Woord en communicatie Dekker & 1977 1,00 5921
Bierkens, P.B. Woord en communicatie Dekker gespreksvoering in theorie en praktijk. 6e druk 2,50 29575
Bilitza Geld verdienen op de beurs Elmar   2,00 30967
Bingham, W. e.a. Gesprekstechnieken Marka-Pockets M 58 2,00 8433
Bittel, L.R. De uitzonderingsregel in het bedrijfsbeleid Marka-Pockets M 110 2,00 12072
Biven, W.C. An introduction to economics Merrill 1970 2,00 26475
Blaas, J.P.M. Examenbundel, havo economie Onderwijspers 2005 / 2006 2,00 23481
Blake / Mouton Leiderschapspatronen Marka-Pockets M 89 2,00 10575
Blake, D.H. / Walters, R.S. The politics of global economic relations Prentice Hall onderstrepingen 2,00 14807
Bland, M. Public relations, doe het succesvol zelf Omega Boek   10,00 25778
Blasing, J.F.E. Op het spoor van de Korver Nijhoff Ontstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix'Fabrieken 1979/1930, bedrijfsgeschiedkundig bekeken 20,00 38643
Blink, H. Duitsland en Frankrijk als economisch-geografisch gebied Wereld Bibliotheek 1927 2,50 20891
Blom, J.G. / Dellen, T. van / Peters, J.J. red. Contractactiviteiten Bohn   10,00 20244
Bobawetzky, H.F. Kosten en opbrengst in de reclame Marka-Pockets M 88 2,00 10539
Boddeker, G. Schaalvergroting inhet bedrijfsleven Marka-Pockets M 90 2,00 10670
Boeke, J.H. The structure of Netherlands Indian economy Institute of Pacific relations   28,50 15456
Boekema, F. e.a. Lokaal werk maken Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 15791
Boekholt, W.H. Mediawegwijs Educaboek   1,50 15560
Boer, H. de e.a. Schriftelijk rapporteren Aula 54 1,00 23689
Boer, J. de Oog voor de doelgroep Loghum 1988. een enkele markering 1,50 29146
Boomsma, B. Bedrijfseconomisch denken samson 1975 6,25 25356
Boomsma, B. Budgettering zonder franje Samson   1,50 29609
Boon, J.W. In de ban van het overleg Nelissen enkele markering 1,50 29605
Bos, H.C. e.a. Oosteuropese economie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 20 2,00 23158
Bosch, J. Solliciteren Educaboek 44 pgs, geniet 0,50 31745
Bosch, J. Solliciteren Educaboek een serie nederlands voor het hbo 1,00 24118
Bossche, J. van den / Grieken, N. van / Hund, P. De economie kan barsten. Ombuigen in Nederland Elsevier   1,50 22818
Botter, C. Industrie en organisatie Philips technische Bibliotheek   1,50 27028
Boudhan, B. / Vonk, I. / nelissen, F. Maatschappelijk ondernemen Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 96-5 1,50 16438
Bouma, H. Leve het oude ambacht Luitingh   2,75 8613
Bouma, J.L. Leerboek der bedrijfseconomie Delwel deel 1. Inleiding tot de bedrijfseconomie. 1982 3,00 25309
Bouman, P.J. Anton Philips, de mens de ondernemer Prisma 1186 3,00 39544
Bout, J.K. e.a. A Dutch approach for creating growth and employment Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 99-3 1,50 16934
Bouwhof, A.A.D. / Lagerwerf, J.C. / Krediet, J.H.A. / Hoogeid, J.C. Boekhouden 1 Wolters 28e druk 2,00 27053
Bouwhof, A.A.D. / Lagerwerf, J.C. / Krediet, J.H.A. / Hoogeid, J.C. Boekhouden voor H.B.S. A. deel 1 Wolters 14e druk 1,50 27054
Boxer, C.R. Het profijt van de macht Agon   13,50 4090
Braam, G.P.A. Invloed van bedrijven op de overheid Boom   4,00 39726
Brandt, W. Het Brandt rapport Staatsuitgeverij een overlevingsprogramma 2,50 33343
Braun-Feldweg, W. Industriele vormgeving Marka-Pockets M 101 2,00 11714
Breedveld, W. Wat burgers beweegt Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 93-3 1,50 22804
Broek, L.C. van den Type organisatie en type sociaal beleid Kluwer   2,00 29600
Bross, I.O.J. Besluitvorming en statistiek Marka-Pockets M 18 2,00 6972
Brouwer, S. Beurs en effectenhandel Bussy 3e druk 5,00 4080
Brouwers, P. / Tabak, L. 44 '69 werken in vrijheid Philips herdenking bevrijding Eindhoven. Philips geschiedenis 3,00 15177
Brown, A.J. Inleiding tot de algemene economie Aula 120 1,50 21679
Brown, J.A.C. Bedrijfspsychologie Marka-Pockets M 6 2,00 6564
Brown, W. Nieuwe wegen in het bedrijfsbeleid Marka-Pockets M 59 2,00 8492
Brugmans, I.J. Paardenkracht en mensenmacht Nijhoff sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795 - 1940 9,25 21742
Brummans, M.M. e.a Cherchez la femme Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23276
Buijs, W.J. Moderne inleiding tot de economie 1 Wolters 4e druk 2,00 39584
Buiter, A. De kadans van de getouwen Elsevier   11,25 4373
Buningh, C.A. Organisatrie en personeelsbeleid in ontwikkeling samson 1979 1,50 22791
Bunt, A.W.J.E. van de / Halbertsma, K.T.A. / Mulder, M. Macht in en rond organisaties samson   1,25 22797
Buntinx, H. Geengageerde bedrijfsstructuren NIVE   1,00 26992
Burson-Masteller Zakendoen met Blair Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 96-6 1,50 16298
Buschman, M. e.a. Vakbeweging & historisch onderzoek   verslag themadag 1984 1,00 15706
Bussy, J.H. de Nieuwe wegen voor leiding en organisatie Bussy   3,25 22785
Cairo, E. De kollektieve schuld Derde Spreker Serie   3,00 15328
Carr, W.H.A. The du Ponts of Delaware Muller   11,25 15100
Carrere, C. Handel in de Middeleeuwen Fibula   9,00 38597
Carter, D.E. ed. Letterheads / 3.The third International Annual of letterhead design Art Direction Book Company   55,00 26693
Casewit, C. Freelance writing Collier Books advice from the Pros 2,00 31118
Cipolla, C.M. Before the Industrial Revolution. European Society and Economy, 1000 - 1700 Methuen 2 nd ed. 7,25 18270
Claessens, F. Solliciteren kun je leren Rabobank   1,00 33744
Clark, P.A. Actie-onderzoek en organisatieverandering Samson 1976 1,50 29508
Clarke, W.M. / Pulay, G. Het geld in de wereld Keesing   1,50 25091
Clarkson, K.W. / LeRoy Miller, R. Industrial organisation McGraw enkele aant. 5,00 18418
Clerx, J.M.M.J. e.a. De macht van ministers van Financien Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 93-5 1,50 22748
Clyne, P. Hoe ontduik ik mijn schulden In den Toren   2,00 14292
Collange, C. Mevrouw als manager Brand een efficiente vrouw telt voor twee 3,00 29791
Colley, R.H. Vaststelling van reclamedoelen voor de peiling van reclameresultaten ANA een enkele markering 3,00 4245
Colley, R.H. Vaststelling van reclamedoelen voor de peiling van reclameresultaten Samson   3,00 25714
Correljé, A. Hollands welvaren. De geschiedenis van een nederlandse bodemschat Teleac/NOT   14,50 39591
Corsini, J. e.a Vorming en instructie in het bedrijf Marka-Pockets M 34 2,00 7568
Courtois, J. Strategies psychologiques d'entreprises Dunod   17,50 16451
Cramer, J. Op weg naar duurzaam ondernemen Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 99-4 1,50 16787
Cribb, J. Geld Standaard Uitgeverij "Ooggetuigen" 7,50 37026
Crosby, P.B. Let's talk quality McGraw   3,50 33348
Cuppen, A.J. Twintig jaar maatschappij en onderneming beleefd door Frank Sweens Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 1,50 21638
Dahrendorf, R. Sociologie van industrie en bedrijf Marka-Pockets M 22 2,00 7297
Daiute, R.J. Wetenschappelijke bedrijfsvoering en human relations Marka-Pockets M 62 2,00 8695
Dale, E. / Urwick, L.F. De staf en de organisatie Marka-Pockets M 7 1,00 6585
Dale, E. / Urwick, L.F. Grote ondernemingen en hun leiders Marka-Pockets M 25 2,00 7416
Dam, C, van / Beek, T.A van Bedrijfskundige uitdagingen & de manager van nu Kluwer   7,50 28941
Dearden, J. Kostprijs en budgettering Marka-Pockets M 40 2,00 7698
Dee, G.M. van e.a. Management en sociaal beleid Stenfert   1,00 22800
Dekker, H.C. e.a. Sociale rekenschap Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 19 2,00 23151
Dekkers, J.M. / Nooteboom, B. Het gedeeltelijk basisinkomen Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23404
Dekkr, H.C. e.a. Sociale rekenschap SMO Boek 19 1,25 31616
delcour, J. e.a. Sturen in de "chip"race Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 15 2,00 22975
Delden, J. van Inleiding tot de zakelijke briefwisseling Walraven   1,50 14943
Delfgaauw, J.G.M. / Massizzo, A.I.V. Naar een nieuwe Gouden Eeuw prisma 169 1,50 39580
deppe, F. Das Bewusstsein der Arbeiter Pahl-Rugenstein   1,50 22793
Derijcke, L. e.a. red. Praktisch personeelsbeleid. Capita selecta   losbladig systeem, 4 mappen. 16 delen, beginjaren '80 7,50 29618
Derkinderen, F. Hoofdlijnen van de bedrijfsstrategie Kosmos   4,25 29536
Dickson, D. Alternative technology and the politics of technical change Fontana   1,25 33308
Diebold, J. Automatie Kluwer   1,05 4112
Diekstra, J. Schriftelijk rapporteren Educaboek een serie nederlands voor het hbo 1,00 24129
Dietz, J.B. / Eerden, L.A. van Turbulentie op financiele markten Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 95-6 1,50 15974
Dijk, G. van / Moret, A.L.A. / Timmer, J.D. Kiezen en delen 1 Wolters enkele onderstr. 1,25 35070
Dijk, g. van / Moret, A.L.A. / Timmer, J.D. Kiezen en delen 1 wolters   2,00 34013
Dijk, M. van Zeggen en schrijven Prisma 1756 1,25 29553
Dijk, P. van / Kamp, J. / rensen, R. De stijl van de leider Bakker   2,00 15071
Dijkstra, A. e.a. Maatwerk Aula   1,50 29519
Dirken, H. Productergonomie DUP Blue Print ontwerpen voor gebruikers. 4e druk. Gebonden. Ongebruikt 10,00 30001
Dirks, H. Het probleem van de opvolging Marka-Pockets M 106 2,00 11894
Doel, H. van Het biefstuk-socialisme en de economie Spectrum   6,00 36210
Doel, H. van den Het biefstuk-socialisme en de economie Spectrum   2,00 30118
Donk-Spruyt, D.W. van e.a. De kwestie congestie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 96-3 1,50 16495
Dool, K.J. van den e.a. Om de gunst van de eter Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 91-2 1,50 22374
Doorman, S.J. e.a. Techniek en maatschappelijke controversen Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 90-3 1,50 21864
Doorn, J.A.A. van Sociale ongelijkheid en sociaal beleid Bijleveld geplast. 1,50 29570
Doorn, J.A.A. van / Albeda, W. Het primaat van het arbeidsbestel Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 91-6 1,50 22073
Dorscheidt, R. / Tombe, K. de Jaarboek beleggen 2002 Consumentenbond   2,00 26854
Draaisma, D. / Smulders, P/G/W. Ziekteverzuim en het bedrijf Stenfert Kroese   1,50 27401
Drossaart van Dusseldorp, C. Inleiding tot de economie handelswetenschappelijke Bibliotheek enkele aant 2,00 25097
Drucker, P.F. Management in de praktijk Ruys 1962 1,50 29512
Drucker, P.F. Management in de praktijk Bussy 5e druk 2,00 29572
Drucker, P.F. Management in de praktijk Bussy 8e druk 2,50 29573
Duckworth, W.E. Wat is operationele research? Marka-Pockets M 12 2,00 6743
Duesenberry, J.S. geld en krediet Prisma Compendia 39 3,00 4323
Edens, B. Spreken in het openbaar Prisma hoe boeit u uw toehoorders 2,00 782
Egan, G. Organiseren in de non-profit sector Dekker   2,50 19263
Eijgenstein, Y. Happy worker Podium   3,50 15099
Eijk, N.A.N.M. van e.a. Een eeuw televisiebestel Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 90-6 1,50 21868
Esch, F.L.J. de / Bertram, T.M.J. Leidinggeven in een winkelorganisatie EIW Management voor leertraject B van de opleiding "detailhandel" 2,00 5847
Eucken, W. Grundsatze der Wirtschaftspolitik Rowohlt   2,00 12556
Eupen, T.A.G. e.a. Kerken spreken over arbeid Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 1,50 21437
Faber, P. De praktijk van de welsprekendheid Prisma 1185 2,00 25608
Falk, R. Modern bedrijfsbeleid Marka 1. wat markeringen 1,50 3414
Falk, R. Modern bedrijfsbeleid Marka-Pockets M 1 2,00 6464
Fayweather, J. Internationale marketting Marka-Pockets M 68 2,00 8902
Feenstra, D.W. Oordeelsvorming rond de externe berichtgeving Wolters 1985 2,00 25313
Feltmann, E. Een oog over OO Kluwer   1,50 29597
Ferrée, H. 1000 ideeenboek voor verkoop en reklame     15,00 25893
Ferrée, H. Groot inspiratieboek voor creatieve reclame Kluwer   20,00 26648
Ferree, H. red. Hoe geven wij onze boodschap een gewenst effect? Kluwer   2,50 11604
Flesch, R. Helder schrijven, spreken, denken Loghum   5,00 31027
Forbes, R.J. Vijftig eeuwen olie Phoenix Pockets 86 6,00 36909
Fortuyn, P. De puinhopen van acht jaar paars Karakter   7,50 5123
Fortuyn, W.S.P. e.a. Competitie en bescherming Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 2,00 23246
Franke, H.W. Manipuleren met mensen Marka 76. wat onderstr. 2,00 1970
Franke, H.W. Manipuleren met mensen, de werking van reclamepsychologie Marka-Pockets M 76 2,00 9790
Fredriksson, M. en A. De elf samenzweerders Sirene Pockets   3,00 CE-263
Fry, R. Zo slaagt u voor testen en examens Deltas Snel en efficient studeren 2,00 5785
Galan, C. de e.a. Arbeid en niet-arbeid Kluwer   1,50 29601
Galbraith, J.K. Anatomie van de macht Hollandia   2,50 27673
Galbraith, J.K. Annals of an abiding liberal meridian   1,50 28133
Galbraith, J.K. Politieke economie Aula 159 1,00 22465
Galle, R.C.J. De cooperatieve ondernemingsvorm Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 94-2 1,50 15290
Garrett, A. Gesprekstechniek Tjeenk   1,00 27503
Garrett, A. Gesprekstechniek Wolters   1,00 30562
Garver, F.B. / Hansen, A.H. Principles of economics Ginn Rev. Ed. 5,00 24995
Geers, A. Veilig en wel Samson OR-Praktijk 1,50 29592
Gelder, W. van e.a. red. Voorbereiding op de pensionering Samson   1,25 27111
Gellerman, S.W. Arbeidsproductiviteit Marka-Pockets M 53 2,00 8403
Gellerman, S.W. Het bedrijf, mensen en winst Marka-Pockets M 65 2,00 8751
George, P. Panorama van de actuele wereld Prisma 1333. onderstrepingen 1,00 14597
Gerritsen, G.A. e.a. De beeldvorming van scholieren en studenten Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 1,50 21420
Gill, R.T. Economische ontwikkeling Prisma Compendium 34, paar markeringen 2,00 1973
Go, F.M. / Govers, R. Ondernemen in toerisme Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 97-6 1,50 17235
Goldman, M.I. USSR in crisis Norton   1,50 11151
Golzen, G. / Plumbley, P. / Spaan, E. Succesvol solliciteren Omega   1,00 30749
Gore Besluitvorming Marka-Pockets M 94 2,00 11575
Gouldner, A.W. Patterns of industrial bureaucracy Free Press   11,75 29165
Gourou, P. The tropical world Longman It's social and economic conditions and its future status 13,50 39434
Graaf, A. de e.a. Zorgen voor de zorg Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 95-2 1,50 21322
Graaf, E.A. v.d. Psychologische aspekten van het bedrijfsleven Marka-Pockets M 83 2,00 10067
Graaf, M.H.K. van der Psychologische aspekten van de organisatie Samson   2,00 7714
Granick, D. De onderneming in Europa Marka-Pockets M 26 2,00 7434
Gregorius, P. Sociologie van de niet-Westerse volken Prisma-Compendia   1,50 30112
Grijpink, J.H.A.M. Interne criminaliteit Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 95-1 1,50 21346
Grillo, E. Efficient beheer van het kantoor Marka-Pockets M 91 2,00 10746
Grip, A. de Scholing en werk Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23401
Groeneveld, J.G. Succesvol voor jezelf beginnen Omega praktische wegwijzer voor iedere ondernemer 2,00 28984
Groeneveld, R. Vaarwel gulden ImageBooks Van duit tot duizend 2,00 26380
Groosman, L. e.a. Managementaspekten van de automatisering Marka-Pockets M 19 2,00 7002
Groot, J. de Schrijven - en gelezen worden Wolters   3,00 39558
Groot, T.L.C.M. / Poel, J.H.R van de Financieel management van non-profit organisaties Wolters   1,00 25314
Groot, W.G. de e.a. Basisboek marketing Wolters studiehandleiding. 2e druk 1,50 30567
Grumbkow, J. von Beloningen in organisaties Kluwer   1,50 29598
Gudde, T. Verbetermanagement Kluwer Het goede is de vijand van het betere 5,00 25305
Guire, J.W. Ondernemen en beslissen Marka-Pockets M 105 2,00 11869
Haack, W.G.C.M. red. Europese economische integratie, problemen en perspectieven Aula   7,50 39433
Haaren, P.W.M. van e.a. Beslissen in de nv Nederland Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23458
Hacon, H.J. Kadertraining Marka-Pockets M 63 2,00 8708
Hagen, H. Inleiding in de gezondheidseconomie Tijdstroom   2,00 25350
Haire, M. Management en menselijke verhoudingen Marka-Pockets M 51 2,00 8364
Ham, C.J. van e.a. Planning en bestudering in de praktijk Marka-Pockets M 98 2,00 11673
Hardy, L. Marketing Marka 32 1,00 2729
Harren, J. Bos, M. van den De RSV show. De onthullingen van dag tot dag Grote beren   3,00 28938
Hartog, F. De economie de macht en de mensen Coutinho   1,25 2986
Hartog, F. Zicht op ons sociaal-economisch bestuur Wolters wat lichte potloodonderstr. 1,50 31405
Hartog, F. den De derde generatie Elsevier   2,00 11995
Hasper, W.J.J. Marketting en organisatie-ontwikkeling Samson 1982 3,75 35272
Hattwick, M.S. Psychologie van de verkoop Marka-Pockets M 42 2,00 7783
Hazewinkel, A. E.a. Omgaan met stress in de organisatie Kluwer   1,00 27192
Heeks, A. Het natuurlijke voordeel Forum Groen management in de praktijk 4,00 27453
Heertje, A. De kern van de economie deel 2 Stenfert Kroese   2,00 39336
Heertje, A. Elementaire commerciele economie Stenfert   1,50 14926
Heertje, A. Elementaire economie Stenfert Kroese   1,75 15315
Heertje, A. Terugblikken en vooruitzien Teleboek economisch-politieke en maatschapplijke beschouwingen 5,00 484
Heertje, A. / Cohen, H. Het officieuze circuit Spectrum een witboek over zwart en grijs geld 1,00 24295
Heertje, A. e.a. De verwording van de economie voor de arbeider, ondernemer en kruidenier verklaard Synopsis Waarin opgenomen De dood van een coureur 3,50 33324
Heeswijk, G.W.M. e.a. BV in balans Nijgh 1996 2,50 22482
Heilbroner, R.L. De wording van de economische samenleving Aula 255 3,00 25240
Helvoort, J.R. van / Kamerling, R.N.J. Hoe fraudeurs te werk gaan Gouda Quint ex bibl. 1,25 28098
Hermens, H.J.A. De bedrijfseconomische betekenis van de reclame Stenfert bedrijfseconomische monographieen 15. 1949 2,50 21598
Heuvel, F.G. van den / Sinninghe Damsté, W.A. Concurrentie in de sociale zekerheid Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 93-4 1,50 22789
Heuvel, F.G. van den e.a. Aan de slag Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 90-1 1,50 21716
Heyel, C. Prestatiebeoordeling, methoden en technieken Marka-Pockets M 81 2,00 10008
Hillen, M.P. De toekomst van mobiliteit in Noordwest-Europa Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 98-10 1,50 16552
Hoesel, A.F.G. van Zindelijk oordelen Nelissen   2,50 29528
Hoogendoorn, J. Inleiding personeelplanning Samson Nive 1979 4,00 29568
Hoorn, T.P. van / Dekker, H.C. Sociale verslaggeving op een tweesprong? Kluwer   1,50 27133
Hoorn, T.P. van e.a. Diagnose van/voor sociaal beleid Kluwer   1,50 29599
Hopstaken, B.A.A. / Kranendonk, A. Informatieplanning; puzzelen met beleid en plan Stenfert Kroese 1988 15,00 29552
Horringa, D. Ondernemingsbestuur in de moderne samenleving Marka-Pockets M 43 2,00 7795
Hueting, E. / Jong, F. de / neij, R. Naar groter eenheid gennep De geschiedenis van het nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906 - 1981 14,00 36367
Huisman, D. / Ridder, W.J. de Nationaal economie-debat Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 91-4 1,50 22102
Huisman, D. / Ridder, W.J. de Vernieuwend ondernemen Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 1,50 21546
Humble, J.W. Management bij Objectives in de praktijk Samson Nive   2,50 29535
Hunsaker, P.L. / Allessandra, A.J. De kunst van het leidinggeven Intermediair   3,25 29532
Ivens, M. Praktische communicatie Samson 1966 4,25 29564
Jacobs, D. e.a. De economische kracht van de bouw Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22480
Jacobs, D. e.a. De economische kracht van nederland Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 1,50 21630
Jacobson, E. Geen overspannen managers Marka-Pockets M 49 2,00 8104
Jaeggi, U. Kapital und Arbeit in der Bundesrepublik Fischer   1,25 25231
Jager, J.L. de Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen Tirion/Ahold de geschiedenis van Albert heyn en Koninklijke Ahold 15,00 3004
Jalée, P. Wat is kapitalisme? gennep enkele onderstr 2,00 35600
James, B.G. Business wargames Penguin   2,00 28893
Jameson, E. Milionen aus dem Nichts Hallwag Die Geschichte grosser Karrieren 7,50 15077
Jansen, L. / Jurgens, E. e.a. red. Barsten in de groei Wereldvenster   2,00 25299
Janssen, D. red. Zakelijke communicatie deel 2 Wolters 4e druk, met CD-Rom 30,00 33900
Jaques, E. veranderend bedrijfsklimaat Marka-Pockets M 73 2,00 9298
Jay, A. Management and Machiavelli Pelican   6,00 37032
Jerome, W.T. Leiding is toezicht Marka-Pockets M 46 2,00 7844
Johnson, R.A. e.a Systeemmanagement Marka-Pockets M 70 2,00 9176
Jong, Sicco de Het glazen huis Lindonk   4,00 1230
Jonkergouw, T. De greep op het leven Nelissen vier beschouwingen over manupilatie 1,25 29565
Jonkman-te Winkel, M.E. Illegalen aan het werk Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 94-6 1,50 15212
Jonkman-te Winkel, M.E. Minderheden naar de markt Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 95-4 1,50 16153
Jungk, R. / Mundt, H.J. red. De wereld op zoek naar welvaart Pantoskoop   2,50 18959
Kaashoek, P.M. Over brieven Leergang brieven schrijven   2,00 31195
Kam, F. de / Nypels, F. Harde lessen Contact verval en opbloei van de Nederlandse economie 3,00 30116
Kamminga, W. Vandaag goed, morgen beter Thema   2,00 14922
Kanning, W. Ontdek economie Keesing   1,00 4140
Kapteyn, B. Probleemoplossing in organisaties 1 Loghum Sociale bibliotheek 2,50 11155
Kaser, M. Soviet economics W.U.L.   1,25 8253
Katona, G. De invloed van de consument Marka 13. paar onderstr. 2,00 1553
Katona, G. De invloed van de consument Marka-Pockets M 13 2,00 6750
Kattenberg, P.A.P.E. Een flexibele werkweek Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 1,50 21671
Kaufman, A. / Faure, R. Operationele research Marka-Pockets M 17 2,00 6888
Kellerer, H. Sociale en economische statistiek Marka-Pockets M 3 2,00 6503
Kenneth, J. / Braith, G. Politieke economie Aula 159 1,50 2612
Kerkhoven, C.L.M. De praktijk van tijd- en bewegingsstudie voor fabriek en kantoor Argus 2e druk 5,00 22816
Kerr, C. e.a. Industrialisatie of de mens Marka-Pockets M 38 2,00 7681
Ketteringham, J.M. / Ranganath Nayak, P. Breakthroughs: commerciele successen Bruna   2,50 30115
Keuning, D. Grondslagen van het management Stenfert Kroese 3e druk, "scheefgelezen" 5,00 33893
Keuning, D. Organiseren & leiding geven Stenfert Kroese werkboek, 4e hrrz. Druk. Niet gebruikt 3,00 680
Keus, E. Digitale steden aan de elektronische snelweg Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 95-3 1,50 21285
Kingdon, D.R. Matrixorganisatie Samson 1977 1,50 29506
Kleinman, P. The Saatchi & Saatchi story Pan Books   2,00 32574
Kluytmans, F. red. Leerboek personeelsmanagement Wolters 4e druk 20,00 33896
Knickerbocker, H.R. De roode handel lokt Campen   1,50 6143
Koning, L. de / Lijke, H. van der / Weidema, J. Ambachten van de Lage Landen Holkema   10,00 31180
Koopman-Iwema, A.M. Macht motivatie medenzeggenschap Gorcum 1980 5,00 29521
Krogt, T.W.P.M. van der / Vroom, C.W. Organisatie is beweging Lemma   2,00 30748
Kroon, B. TV-reclame maken Bussy handwijzer voor televisie-reclame in Nederland. paar aant. 12,50 28578
Kroon, Bert TV reclame maken Bussy   3,75 4081
Kruidenier, H.J. e.a. Ziekteverzuim en kwaliteit van de arbeid Kluwer onderstr. 1,00 27149
Kruijssen, A. Zelf brieven schrijven BoekWerk Knelpunten in onze taal 2,00 24017
Kucas, D.B. / Britt, S.H. Het effect van reclame Marka-Pockets M 44 2,00 7819
Kuesel, H.N. Afsluittechnieken in d verkoop Marka-Pockets M 86 2,00 10251
Kulischer, J. Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit Oldenbourg 1928 20,00 38766
Kuypers, S.W.M. Artikel- en assortimentspolitiek Agon Bibliotheek   3,00 4264
Laan, S. v.d. De militaire organisatie Marka-Pockets M 74 2,00 9697
Laan, S. van der De militaire organisatie Marka   2,50 15964
Labohm, H.H.J. e.a Europa in het post-Delors-tijdperk Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 97-7 1,50 16720
Labohm, H.H.J. e.a Latijns-Amerika na het "verloren decennium" Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 98-9 1,50 16602
Lafargue, P. Das Recht auf Faulheit Edition Sonne & Faulheit juli 1978 Widerlegung des "recht auf Arbeit"von 1848 1,50 17140
Lakeman, P. Frisse zaken Balans   3,00 28689
Lakeman, P. Het gaat uitstekend Haan zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven. kaft geplast. 0,75 23993
Lakeman, P. / ven, P. van de Failliet op krediet Haan   0,75 28590
Lambers, H.W. red. Ondernemer en omgeving   Opstellen geschreven voor H. Stout bij zijn afscheid als voorzitter van Internatio-Muller NV. 1975 6,25 19336
Lammers, C.J. e.a. Medezeggenschap en overleg in het bedrijf Marka-Pockets M 16 2,00 6867
Lange, H.M. de Rijke en arme landen Novib   1,50 28696
Lange, W.A.M. de / Lent, C.M.E.P. Vernieuwingen in het arbeidsbestel Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 15206
LaRouche, J. / Ryan, R. Vrouwen aan het werk Rainbow   2,00 9704
Latour, P.L. Elektronische rekenmachines Marka-Pockets M 15 2,00 6798
Leavitt, N.J. Psychologie in de bedrijfsleiding Marka-Pockets M 39 2,00 7691
Leeuw, M. & E. Lees beter lees sneller Aula 425. Kaft licht besch. 1,50 23218
Lemstra, W. red. Handboek overheidsmanagement Samson ex bibl. 1,50 29557
Lennep, E. van e.a. De toekomst onder ogen Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 16 2,00 22984
Lent, J.H. van / Stroomberg, J.M. Omgaan met informatiebeleid Addison - Wesley een handreiking aan beslissers 4,00 10872
Leurdijk, D. een wereld een toekomst Agon Elsevier   1,00 5910
Levering, R. A great place to work Random House   3,50 28899
Levinson, J.C. Guerrilla marketing Management Pocketboek   1,50 30164
Levitan, S.A. / Belous, R.S. Minder werk, meer werk Kluwer   1,50 29595
Lieshout, J. van Het kan wel op al is het lekker Romen   15,00 21626
Lievegoed, B.C.J. Organisaties in ontwikkeling lemniscaat   3,00 CE-869
Lifton, W.M. Werken in groepsverband Marka-Pockets M 29 2,00 7484
Lifton, W.M. Werken in groepsverband Marka 29 2,00 22607
Lindeijer, A.G.F. Fiscaal ondernemersbeleid Marka-Pockets M 28 2,00 7452
Lindeijer, A.G.F. Vennootschapsbelasting, de nieuwe wetgeving Marka-Pockets M 109 2,00 12059
Linden, C. van der Handelsrekenen en financiele rekenkunde Prisma-Compendia 52 2,50 34873
Linden, L.A. van der Marketing & marktonderzoek Gorcum 1969. Wat onderstr. 1,50 21603
Lingen, N. van Auteursrecht in hoofdlijnen Nijhoff 5e druk 35,00 33899
Litterer, J.A. An introduction to management Wiley   4,50 35270
Lockyer, K.G. Werken met netwerkplanning samson   2,00 22786
Lombaers, H.J.M / Meinardi, J.J. / Ravesrijn, D. red. Operationele research in Nederland Marka-Pockets M 104 2,00 11832
Lookeren Campagne, N. van Global change Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22396
Loomeier, F.R. Bedrijvig Groningen Knoop   6,50 5839
Lucas, A.M. Organisatie van de onderneming Waltman 2e druk 7,50 30404
Lucas, D.B. / Britt, S.H. Het effect van de reclame Marka 44, een enkele markering 2,50 3367
Luijk, F. vergadertechniek en vergadertactiek Samson 2e druk 1,25 11420
Luijk, H. Waar blijft de tijd van de directeur? samson   2,00 22817
Luijk, H. / Bruyn Prince, K.R.J. de Lees vaardig Kluwer   2,00 23126
Lupton, T. Op het werk Marka-Pockets M 66 2,00 8817
Maassen van den Brink, H. / Groot, w. Lusten en lasten Prometheus over economie en emotie 6,00 39814
Madsen, K.B. Motivatie welzijn werk KooykerReeks   2,00 22815
Magee, J.F. Produktieplanning en voorraadbeheer Marka-Pockets M 72 2,00 9250
Mahoney, T.A. Vorming van een leidinggevend team Marka-Pockets M 48 2,00 7930
Maier, N.R.F. Het gesprek als stimulans Marka-Pockets M 45 2,00 7824
Maier, N.R.F. / Hayes, J.J. VCreatief bedrijfsbeleid Marka-Pockets M 8 2,00 6596
Man, G. de / Franssen-Honings, A.M. Elementair balanslezen Stenfert   2,00 30193
Marx, A.J. Het kantoor in de loop der eeuwen Kluwer   3,00 2916
Marx, Karl Loon, prijs en winst Scholingsraad van de Socialistische Partij voordracht gehouden in het jaar 1865 in de generale raad van de eerste internationale 1,50 33489
Mason, J.G. De inventieve zakenman Marka-Pockets M 60 2,00 8531
Mastenbroek, W. Vaardiger onderhandelen Holland Business   4,00 30178
Mastenbroek, W.F.G. Onderhandelen Aula 737 1,50 29517
Matinau, P. Psychologie in de reclame Marka-Pockets M 23 2,00 7310
Maul, C. / Bonisch, W. personeelsplanning voor de middelgrote onderneming Kluwer   1,00 29514
Maul, C. / Bonisch, W. personeelsplanning voor de middelgrote onderneming Kluwer   1,25 29513
Mayne, R. De gemeenschappelijke markt Marka-Pockets M 5 2,00 6557
Mayntz, R. Organisatiesociologie Marka-Pockets M 24 2,00 7318
Mc Anally, P. Economie van de distributerende handel Marka-Pockets M 123 2,00 12424
McIver, C. Marketing Business Publications some underlinings 2,00 21605
Meerman Linck, M. / Ridder, W.J. de Aandeelhouderschap en risicodragend vermogen in Nederland Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 1,50 21561
Meiden, A. v.d. e.a. Consument hoort u mij? SMD vormen en oorzaken van miscommunicatie. T.g.v. 25-jarig bestaan Stichting voor Reclame- en Marketingonderwijs 1,50 29055
Meiden, A. van der / Fauconnier, G. Profiel & professie Stenfert Kroese   2,25 4378
Meijer, P.C. red. Fluitend aan het werk kok onderstr. 0,50 27101
Meijers, R. / Kops, H. Gouden boorden Kluwer   1,50 14912
Mens, H. Als een mens iets wil Daffodil   5,00 34316
Menting, C.L. / Weggemans, J.H. Coordinatie van overheidspersoneelsbeleid als bestuurlijk en organisatorisch probleem Kluwer   1,50 29594
Mentink, B.J. Organisatiecultuur en informatiesystemen Stenfert Kroese 1989 13,50 29551
Meppelink, H.P. / Neeteson, J.G. Personeelsbeleid in deze tijd Argus 2e druk, onderstr. 1,00 29610
Merkelbach, P.M.P.J. Nederland kennisland Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22694
Metze, M. De geur van geld Pandora   1,25 10142
Metze, M. Kortsluiting Sun   1,00 24298
Metze, M. Let's talk dutch now, Harmonie in de polder: uitvinding of erfenis? AP   5,00 12846
Meulen, T. van der Anders nog iets? Veen De teloorgang van de middenstand 3,00 4348
Meulenberg, M.T.G. Inleiding tot de marktkunde Marka-Pockets M 112 2,00 12333
Meyer, G. Rekenmachines Marka-Pockets M 35 2,00 7574
Meyers, A.L. Grondslagen van de moderne economie Stenfert Kroese 1948 1,75 4924
Mierlo.J.G.A. van Pressiegroepen in de Nderlandse politiek Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 2,00 23161
Miles, L.D. Waarde-analyse Marka-Pockets M 50 2,00 8277
Mintz, M. / Cohen, J.S. America Inc. Dell Who owns and operates the United States 2,50 35883
Mishan, E.J. De welvaart wordt duur betaald Aula 461 1,50 12040
Modley, R. Handbook of pictorial symbols Dover 3250 examples from international sources 10,00 27019
Moroney, M.J. Feiten uit cijfers Marka-Pockets M 71 2,00 9179
Morris, J.O. Doeltreffend communiceren Intermediair   5,00 29576
Moust, J.H.C. / Bouhuijs, P.A.J. / Schmidt, H.G. / Grave, W.S. de Probleemgestuurd leren, een wegwijzer voor studenten Wolters Hoger Onderwijs Reeks. 4e geheel herz. dr. 7,50 33895
Mouzelis Organisation and burocracy Routledge   2,25 4110
Mulder, H. De 49 beste bedrijven om voor te werken 1997/1998 Wolters   2,00 22803
Murphy, D. Communicatie in het moderne bedrijf Marka-Pockets M 21 2,00 7168
Myer, J.M. Het financiele verslag Marka-Pockets M 67 2,00 8834
Nandel, E. Inleiding in de marxistische ekonomie Sunschrift 20 1,25 2021
Nederhoed, P. Helder rapporteren Loghum gesign. 3,00 30021
Nederhoed, P. Wie wil er even notuleren Loghum gesign. Opdracht 3,00 30022
Nelis, W. beknopte inleiding tot de praktijk van de arbeidsstudie Samson   1,50 29571
Nijman / Wolk, vd Commerciele strategie Samsom   1,25 8247
Nitsche, R. Oeroude wegen eeuwige reis Parelsnoer De handel ontdekt de wereld 12,50 38678
Noelle, E. Opinie-onderzoek Marka-Pockets M 47 2,00 7866
Nove, A. Political economy and Soviet Socialism Allen   2,00 8102
Nove, A. The Soviet economic system Allen & Unwin   2,00 8021
Oever, H.E. van 't Marktdocumentatie voor de verkoop Samson   5,00 4121
Oorschot, J. van Kijk, automatisering Samson over mensen, computers en de vooruitgang 2,00 29593
Oosterbroek - Dutschun, A. Het schrijven van een leesbare scriptie NRC   1,50 2970
Oovereem, M. van Organisatie en techniek van de handel. Eerste deel Honig 12e druk. bew. Door A.M. Lucas. Sign (stempel?) bewerker 7,50 30403
Ottenhoff, P. Flexiwerken Bosch & Keuning Praktijkwijzer 2,00 27036
Oudenhoven, J.P. van Sociale vaardigheden voor leidinggevenden Coutinho 2005 12,00 30010
Paassen, P.A.M. van Excelleren in Medische technologie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 94-4 1,50 15266
Packard, V. De verborgen verleiders Paris 6e druk. wat besch. 1,00 30002
Packard, V. De verborgen verleiders Paris 7e druk 6,50 14571
Parreren, C.F. van / Peeck, J. / Velema, E. Effectief styuderen Aula 244 2,00 39524
Peereboom, E. Werken met mans Veen   2,00 CE-527
Peereboom, E. Werken op Donderdag Veen   3,00 12555
Pelkmans, J. Vrijhandel of protectionisme Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23308
Pen, J. Het aardige van de economie Aula 80 1,25 21674
Pen, J. Kijk, economie Spectrum   0,75 11431
Pen, J. Macroeconomie Aula 612, wat aant/markeringen 2,00 33323
Pen, J. Moderne economie Aula 14. 5e druk 0,75 26338
Pen, J. Wie heeft er gelijk? Academic Service ill. P. van Straaten 2,50 30114
Pen, J. / Tinbergen, J. Naar een rechtvaardiger verdeling Elsevier   1,50 9943
Peperzeel, H.A. van / Engel, G.L. red. e.a. Geen tijd om ziek te zijn Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22395
Peter, L.J. / Hull, R. Peter's panacee, hoe te zorgen dat het goed gaat Kluwer   1,25 22819
Peter, L.J. / Hull, R. The Peter Principle Pan Books pocket 1,00 22792
Peters, A.A.G. e.a Japanse lessen Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 17 2,00 23132
Peters, T.J. / Waterman, R.H. Excellente ondernemingen Veen   3,00 15961
Petersen, J.W. van / Zondervan, W. Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en Ijssel Walburg   17,50 1586
Pfiffner, J. e.a Moderne organisatieleer Marka-Pockets M 55 2,00 8408
Pigou, A.C. income Macmillan   1,00 6566
Plattel, R. Succesvolle offertes Praktijkgidsen voor manager en ondernemer   1,75 22479
Poll, J.E. De veranderende organisatie Vermande 1994 3,50 27761
Pomp, J.M. Kopen in ontwikkelingslanden Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22417
Pompe, J.H. De kleine middenstand in Nederland Loghum Slaterus   2,50 2982
Posthumus, N.W. Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de zgn. droogscheerderssynode) Muller (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht) 1917 20,00 27156
Presthus, R. op weg nar een maatschappij van organisaties Aula 247 2,00 2579
Prins, M. Het boek voor den koopman Nobels & Jansen 1926 11,25 22603
Puchinger, G. samenst. Dr. Jelle Zijlstra Strengholt gesprekken en geschriften 4,75 28039
Pugh, D.S. / Hickson, D.J. / Hinings, C.R. Writers on organizations Penguin   2,00 25246
Raaijmakers, M. / Ridder, W. de Corporate Governance in nederland Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 96-2 1,50 15614
Rabbinge, R. e.a. Risico's in de Sovjetunie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 91-3 1,50 22228
rameau, C. Beslissen Samson ex bibl 2,00 30980
Ramondt, J.J. Verantwoordelijkheid in het werk Samson   1,50 27391
Ramondt, J.J. red. Personeelbeleid in opspraak door inspraak samson enkele onderstr. 2,00 22802
Reckman, P. De Multinationale Sjaloom   2,25 35321
Reenen, G.J. van / Waisfisz, B. Organisatiecultuur als beleidsinstrument Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 95-5 1,50 16130
Reijen, H.J. van Vliegt u ook te duur? Mets   1,50 13270
Reinoud, H. e.a. Automatisering en overheid Marka-Pockets M 52 2,00 8402
Reinoud, H. e.a. Een halve eeuw Postcheque- en Girodienst Marka-Pockets M 80 2,00 9999
reynaerts, W. Sociale economie Westers onderstr. 2,00 30117
Rhennan, E. bedrijfsdemocratisering en bedrijfsvoering Samson 1974 1,50 29523
Rhijn, A.A. van Geleide economie Daamen   1,25 27787
Ridder, W.J. de Ondernemen in een intelligente economie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 1,50 21599
Ridder, W.J. de Ondernemen in een intelligente economie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23292
Ridder, W.J. de Ondernemen in een intelligente economie SMO   2,00 30202
Ridder, W.J. de / Ridder, W.P. de Ondernemende politiek Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 17540
Rijkeboer, M. / verhallen, H. red. Valkuilen in de organisatie-ontwikkeling Tjeenk   1,50 29569
Rijntjes, G.J.P. / Oren, G. Tijd, geen tijd voor de 24-uurseconomie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 97-3 1,50 17509
Rijnvos, C.J. e.a. Waarheen met onze arbeid Ambo   1,50 29531
Rijnvos, C.J. red. De verbeelding van het platteland Kluwer/heidemij enkel;e markeringen 17,50 6140
Rikze, M.B. Vrijmarkten in het beroepsonderwijs Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 92-2 1,50 21936
Rila, M. Groot beleggers handboek Elmar inclusief Stadiummethode 10,00 32062
Roberts, W. Leiderschaps princioes van Attila de Hun Marka 1500 jaar oude geheimen van goed leiding geven 1,50 25642
Robertson, T.S. Consumentengedrag Marka 119 2,00 30940
Rogier, L.J. e.a. Leven en werken in nederland 1813 - 1963 Bakker Zwarte Ooievaar 1. Een enkele markering 2,00 29068
Roland Holst, H. Kapitaal en arbeid in Nederland SUN Reprint 2 delen. 9,00 25351
Rombouts, H. Onder de hamer H&W Gids voor veilingbezoekers 8,00 39399
Rooij, M. samenst. Ondernemend Nederland 1899 - 1959 Stenfert   9,50 15078
Roos, W.A.A.M. de / Douben, N.H. / Wemelsfelder, J. Maatschappij economie samson markeringen 2,00 31417
Ropke, W. Die Lehre von der Wirtschaft Rentsch 1951 1,50 28060
Rose, T.G. e.a. Bestuursinformatie voor topmanagement Marka-Pockets M 78 2,00 9846
Rossem, M. van In Amerika Nieuw Amsterdam   12,50 40079
Rossem, M. van Kapitalisme zonder remmen Nieuw Amsterdam   12,50 40077
Rossem, M. van Waarom is de burger boos? Nieuw Amsterdam   12,50 40078
Ruiter, D. Management voor non-profit-organisaties Samson 2e druk. met bijlage "cases" 7,50 33380
Runderkamp, L. / Salverda, F. De elite zwijgt Wereldvenster   1,50 28695
Ruysch van Dugteren, J.H. De mens en zijn vorming inhet bedrijf Voorhoeve   1,50 29612
Sampson, A. ITT macht zonder grenzen Elsevier   1,50 14560
Sampson, A. the sovereign state Hodder The secret history of ITT. Hard cover 6,75 24302
Samuelson, P.A. Handboek economie 1 Aula   1,50 21898
Samuelson, P.A. Handboek van de economie 2 Aula 351 1,50 30111
Sándor, A. Van plan naar markt in Oost-Europa Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23219
sanford, J.A. Omgaan met elkaar lemniscaat ontmoeting als uitdaging 1,50 29518
Sas, P. / Clerq, C. de Als je veel moet praten Acco   1,50 4381
Saunders, N.F.T. Het produktiebedrijf Marka-Pockets M 31 2,00 7528
Sayers, R.S. Het moderne bankwezen Aula 124 1,50 25274
Sayles, L.R. De taak van de leider in de onderneming Marka-Pockets M 64 2,00 8717
Sayles, L.R. Individualisme en grootbedrijf Marka-Pockets M 37 2,00 7649
Scanlan, B. / Key, J.B. Management and organisational behavior Wiley   4,50 35271
Schafer, Bodo Financiele tips Kosmos   2,00 29694
Schafrat, W.H.A. mens en werk Loghum enkele markering 1,00 29602
Schafrat, W.H.A. Mens en werk Loghum 1979 2,75 CE-378
Scheepmaker, B. Organisatie en automatisering Marka-Pockets M 14 2,00 6773
Scheffer, C.F. / Smeets, M.J.H. Geld en overheid Aula 33 1,50 2453
Schein, E.H. Organisatiepsychologie Marka 69, wat onderstr 2,00 1831
Schein, E.H. Organisatiepsychologie Marka-Pockets M 69 2,00 8918
Schilfgarde, P. van van de naamloze en de besloten vennootschap Goude Quint   1,50 4433
Schleh, E.C. Taakverdeling Marka-Pockets M 20 2,00 7060
Scholten, G. Passen en meten met functiewaardering Samson OR-Praktijk 1,50 29591
Schondorff, R. / Cohen, N. / Pleus, J. Economie voor jou Synopsis   6,00 6866
Schortinghuis-Sprangers, R.H. Waar laten we ons geld? Tjeenk   1,00 37050
Schouten, C.W. Het bedrijfsleven en de drugsproblematiek Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 96-7 1,50 18024
Schouten, C.W. Signalen uit de samenleving Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 97-10 1,50 17534
Schouten, C.W. red. e.a. De resultaten van de Club van Rome-discussie in Nederland Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 2,00 23474
Schouten, G.H.L. Education permanente Tjeenk vormingswerk, theorie & praktijk 1,50 27301
Schumacher, E.F. Hou het klein Ambo niet mooi 1,00 15775
Schutz, W.C. Grondbeginselen van encounter Samson   1,00 27839
Schwartz, D.J. Die Wunderwirkung grosszugigen Denkens Ariston   4,75 33263
Scott, A.F. From paragraph to essay. Part 2 Cambridge University Press   2,00 28990
Sellers, G. e.a. De mid career crisis Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23389
Sellien, R. Bedrijfseconomie in het kort Samsom   2,00 4077
Semjonow De rijkdommen der aarde Veen LRP264 6,25 13511
Seret, A. Public relations, plaats en taak Marka-Pockets M 79 2,00 9859
Sevenster, S. Kijk op werk-economie Arcanum   1,25 CE-689
Shouksmith, G. Mensen wegen? Woorden wegen! Universitaire Pers Rotterdam 1971. Het beoordelings-interview 2,00 22805
Silverman, D. The theory of organisations Basic Books   3,00 35265
Simon, H.A. e.a. Beslissen in het ongewisse Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 18 2,00 23136
Simonse, L. / Scholtes, G. / Amelsvoort, P. van Loont het? ST-groep beoordelen en belonen van zelfsturende teams 2,00 24303
Sintschenko, W.P. / Munipow, M.W. / Smoljan, G.L. Ergonomische Grundlagen der Arbeitsorganisation Deutscher Verlag der Wissenschaft   3,25 28347
Sitter, L. de e.a. medezeggenschap in de onderneming Callenbach   1,50 29524
Sitter, L.U de technologie en organisatie Samson 1974 1,50 29511
Slee Smith, P.I. Industriele reclame en marketing Marka markeringen, kaft niet mooi 0,50 3945
Sleesmith, P. Industriele reclame en marketing Marka-Pockets M 82 2,00 10022
Slot, R. Elementaire bedrijfseconomie Stenfert Kroese   1,25 2328
Slot, R. Elementaire bedrijfseconomie Stenfert 9e dr. 1,25 4725
Slot, R. / Minnaar, G.H. Werkboek bij elementaire bedrijfseconomie Stenfert 1e druk 2,00 30569
Smit, B. Heineken. Een leven in de brouwerij Sun   3,75 24567
Snellen, I.T.M. Benaderingen in strategieformulering samson 2e druk. Paar onderstr. 3,50 29558
Snijder, A. / bekman, A.A.M. Experimenteren met vernieuwingen Gorcum   1,50 25188
Soetekouw, A.A. e.a. Lastenverschuiving en werkgelegenheid Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23296
Soeterboek, L.P.A. Taken en taktiek van de industriele vertegenwoordiger Kluwer   5,00 25878
Solberg, C. Oil power Mentor Book the rise and imminent fall of an American empire 2,00 828
Spann, O. Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre Quelle 1933. Enkele aant. 3,75 25355
Stanmeyre, S.G. Een nieuwe opzet Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 90-2 1,50 21823
Staton, T.F. Instruktiemethoden Marka-Pockets M 93 2,00 11550
Steele, F.I. De werkomgeving Samson   3,00 29567
Steenhuis, P.H. Het stadsinfarct Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 99-1 1,50 17136
Steensel, K.M. van e.a. Dualiteit in asiel en arbeid Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 99-6 1,50 15355
Steensel, K.M. van e.a. Strategisch denken in arme wijken Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 98-5 1,50 16709
Stewart, M. Keynes en de moderne economie Aula 438 2,00 26511
Stielstra, T. Een internetter leest niet Scripta Media synergie tussen blad en website 2,50 7809
Stockman, D.A. De prijs van de politiek Spectrum   2,00 5311
Stoffer, J. Het ontstaan van de NMB Kluwer De geschiedenis van haar voorgangers in de jaren 1900 tot 1927 7,50 29200
Storm, P.M. Geen gezag zonder gezicht Gorcum wat aant./onderstr. 2,00 29616
Strauss, E. De bureaucratie Marka-Pockets M 30 2,00 7500
Stridiron, J.G. Bedrijfs-economische encyclopedie. 5 delen Haan 2e druk 65,00 792
Strien, P.J. van, red. Personeelsselectie in discussie Boom   1,50 29615
Strong, E.P. De effieciente administratie Marka-Pockets M 10 2,00 6661
Stuurwold, B. Kiezen we echt voor de armen?     2,00 34667
Tack, A. Marketing en verkoop Marka-Pockets M 111 2,00 12148
Tanzer, M. / Arkel, J. van Energie. Strijd om macht en rijkdom / Nederland: aardgas en kernenergie Ekologische Uitgeverij / Strohalm   5,00 39607
Taussig, F.W. / Litt, D. Principles of economics Macmillan 2 vol. 1936 15,00 18957
Tellegen, J.W. e.a red. Logistieke lobby's in Den Haag en Brussel Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 97-9 1,50 16782
Tempelaar, F.M. / Schipperijn, J.A. Vraagstukken over de teorie van de financiering van ondernemingen / Antwoorden en uitwerkingen Delwel 2e geheel herz. Druk. aansluitend bij Bouma - Leerboek der bedrijfseconomie deel 2 2,00 5841
Teulings, A.W.M. / Marx, E.C.H. red. Samenspel van managers en specialisten Marka-Pockets M 102 2,00 11727
Theil, H. e.a. Voorspellen en beslissen Marka-Pockets M 9 2,00 6647
Thierry, H. Arbeidsinstelling en prestatiebeloning Marka-Pockets M 103 2,00 11761
Thierry, H. e.a. Toekomst voor prestatiebeloning? Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 22923
Tieleman, H.J. Tussen legitimatie en utopie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22653
Tieleman, H.J. red. e.a. Conflicten tussen actiegroepen en ondernemingen Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 96-8 1,50 17601
Tijhaar, W.A. Bedrijfseconomische vraagstukken voor het hoger beroepsonderwijs Wolters 4e druk 2,00 30570
Tilanus, C.B. Een scriptie/rapport/artikel schrijven Aula 650 1,50 2473
Tinbergen, J. Een leefbare Aarde Agon Elsevier wat onderstr. 3,00 1390
Tinbergen, Jan Naar een rechtvaardiger internationale orde Elsevier   1,50 2019
Tuin, P. van der De financiele pagina Teleboek   1,50 28936
Turner, E.S. Boeren, burgers en buitenlui Marka-Pockets M 95 2,00 11589
Tuynman, D.S. e.a. Auto weg of autoweg? Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 11 2,00 22877
Underwood Thompson, H. Produktstrategie Marka-Pockets M 33 2,00 7562
Uniken venema, C.A. Enqueterecht en ondernemerschap Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 15711
Utton, M.A. Industriele concentratie Marka-Pockets M 121 2,00 12366
Valentine, R.F. Prestatienormen voor leidinggevenden Marka-Pockets M 96 2,00 11621
Veblen, T. The theory of the leisure class mentor Book   2,00 29319
Vegt, R. van der Opleiden en evalueren Boom   3,00 29604
Veld, J. van 't / Staay, K. van der Interne bedrijfsorganisatie Kluwer 4e dr. 1,75 4115
Ven, P. van de Beleggen en speculeren op de beurs Management Pocketboek   2,00 25506
Verberne jr., J.M. Etalage en etaleur Misset niet mooi 10,00 27521
Verburg, P. Organiseren en organisatieonderzoek Stenfert Kroese   4,25 29537
verdam, A.F. Corporate opportunities Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 97-2 1,50 17530
Verhallen, H.J.G. red. Automatisering, de sociale dimensie Samson   1,25 27123
Verhulst, J. Rationeel emotief management Swets   4,00 CE-870
Verkuyl, H.J. e.a Wetenschap en maatschappij Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 15646
Verstegen, M.C.G. Sponsoring en fondsenwerving in de non-profitsector Elosevier/Tijdstroom   1,00 33796
Verstegen, P. Kosten en baten met beleid Lemma   1,50 31039
Vervuurt, E.L. oordeel zelf over effecten Prisma 1029 2,50 34779
Verzijl, J.J. Plannen en informeren Kluwer   2,00 22814
vet, J.W. Economisch calculeren Agon Bibliotheek markeringen, kaft niet mooi 2,00 37194
Vet, J.W. Marketing in theorie en praktijk Elsevier   1,50 11402
Veurtjes, H.H. een nieuwe start . Zelf boekhouden Prins een wegwijzer voor ondernemende mensen 1,50 27248
Vijge, G.W.A. Winstbepalingsstelsels c.a. Wolters 3e druk 5,00 25311
Vliet, L.C. van Verkooptechniek Delta Press   4,00 25795
Vogel, A. Rhetorica Brusse Basis der welsprekendheid 11,25 7432
Vogt, W. Spanne en spanningen Meulenhoff 40 jr geschiedenis Philips telecommunicatie Industrie 8,25 15189
Vollmar, H. De organisatie-aspecten van automatisering Stenfert Kroese 2e herz. Druk 15,00 29550
Vosch, J.J. de Het zal je manager maar wezen Elsevier   1,25 27400
Vreede, M. de De permanente ramp Spectrum   1,50 33302
Vreeman, R. Chauffeurs, havenwerkers en industriearbeiders de Balie over vakbeweging en arbeid 2,75 15654
Vrooland, V.C. red. Werk en gezondheid Samson   2,50 29533
Vuure, R. van Het geheim van leuk speechen Spectrum   1,25 23217
Wallerstein, I. The modern world-system Academic Press Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century 16,00 29240
Wanhoff, E. Warenkunde fur den Fachverkaufer     2,25 2920
Ward, D. Technieken voor de reclameillustrator Gaade   17,50 26662
Warschauer, K.A. e.a. red. verkeer en vervoer Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22448
Watson, T.J. e.a. Visie, vitaliteit en menselijke factor Bussy   1,00 27759
Weiss, E.B. Moderne verkoopmethoden Marka-Pockets M 97 2,00 11636
Weller, M. / Stuiveling, G. Moderne welsprekendheid Elsevier Handboek voor mondelinge taalbeheersing 3,00 39148
Wely, P. van / Willems, P. Ergonomie Marka-Pockets M 41 2,00 7729
Wennekes, W. De aartsvaders Atlas   20,00 7813
Westrate en Grosheide Verenigingen en naamloze vennootschappen Samsom   2,00 4116
Weststrate, C. Beschrijvende economie Stenfert   1,50 11735
Wever, E. Ondernemen in techniek Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 92-5 1,50 22845
Wiertzema, K. / Jansen, P. Doelmatig communiceren: spreken in het openbaar Coutinho   5,00 20249
Wijmen, F.C.B. van De ondernemingsraad Aula 655 2,00 29589
Wijnen, G. / Renes, W. / Storm, P. Projectmatig werken Marka paperback 185. Kaft wat besch. 1,50 25321
Wilczinsky, J. Socialistische economie Aula 483 2,00 26514
Wilde, F.H.P. de Stoeien met organisaties Samson een inleiding organisatiekunde. Deel 1, basisboek + supplement 3,00 11342
Williams, J.D. Speltheorie Marka-Pockets M 36 2,00 7593
Wilson, C. Geschiedenis van Unilever I Nijhoff deel 1 7,50 4053
Windmuller, J.P. / Galan, C. de Arbeidsverhoudingen in Nederland 2 Aula 606 2,00 39856
Winsemius, P. Je gaat het pas zien als je het doorhebt Balans over Cruijff en leiderschap 6,00 33251
Winsemius, P. Speel nooit een uitwedstrijd Sijthoff Topprestaties in sport en management 5,00 33702
Wirtz, F.D. / Knip,H. De professional als feniks Scriptum Management Loopbaansturing in professionele dienstverlenende organisaties 2,25 4896
Woensel, J. van der Omgaan met adviseurs S&C   2,00 15567
Woltgens, T. De Nee-zeggers Prpmetheus onderstr. 2,00 30734
Wood, I. / Pile, L. Pass Cambridge BEC Higher. Student's book Summertown   5,00 33894
Woorst, G.J. ter De cooperatieve onderneming Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 23 2,00 23207
Ydo, M.G. Taylor. over het karakter van chefs en ondergeschikten Samson   10,00 29578
Zaan, J.C. van der Multi-culturele arbeid Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 92-4 1,50 22856
Zegveld, W. / Rothwell, R. Herindustrialisatie en technologie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 21369
Zelko, H.P. Moderne discussie en vergadertechniek Marka 4 2,00 2680
Zelko, H.P. Moderne diskussie- en vergadertechniek Marka-Pockets M 4 2,00 6532
Zelko, H.P. Moderne vergadertechnieken Marka   1,25 11385
Zelko, H.P. e.a. Mondelinge communicatie in bedrijf en beroep Marka-Pockets M 84 2,00 10076
Ziegler, J. Wie kommt der Hunger in die Welt? Bertelsmann enkele onderstr. 2,50 20061
Ziegler, J. Zwitserland wast witter Balans   1,50 28694
Zischka, A. Wetenschap vernietigt monopolies Ned. Boekhuis   2,00 5823
Zorgdrager, J. Dan de beuk erin.. Strijd om het behoud van Wilton Industriebond FNV   7,25 15690
Zuthem, H.J. van Arbeid en arbeidsbeleid in de onderneming Gorcum onderstr. 0,75 22801
Zuthem, H.J. van Arbeid en arbeidsbeleid in de onderneming Gorcum   1,25 CE-752
Zuthem, H.J. van Macht en moraal Gorcum 1978 1,25 29611
Zuthem, H.J. van Spanningsvelden rondom bedrijfsdemocratie oekumene   1,50 29522
  Actievoeren voor techniek Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 93-1 1,50 22843
  Afvalmanagement en afvalpolitiek Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 93-2 1,50 22806
  Aramco handbook Arabian American Oil Company   26,50 39125
  Art directors club Nederland Reclamejaarboek 1979 ADCN   20,00 25988
  Bedrijfsleven, politie en (politiek) geweld Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 22940
  Carriere jaarboek 2009   De top van advocatenkantoren en andere juridische werkgevers / Economische & juridische editie voor heao'ers, economen, bedrijfskundigen en juristen 2,00 36443
  Communicatie Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 94-5 1,50 15263
  Cursus cafebedrijf + Cursus handelskennis SVH uitgave 1982/83 2,50 6052
  De komende vijfentwintig jaar Wetenschappeljke Raad voor het regeringsbeleid 1977. Een toekomstverkenning voor Nederland 1,50 29036
  De laatste gulden Final   3,75 29278
  De ondernemer en zijn (flexibel) personeel Small Business Publishers De zaak helpt 1,50 24154
  De ondernemer en zijn auto Small Business Publishers De zaak helpt 1,50 24164
  De toekomst van de elektronische snelweg Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 97-5 1,50 17508
  De vakbeweging jubileert Vakbondhistorische Vereniging feestbundel 2,00 15689
  De verdeling en de waardering van arbeid Wetenschappeljke Raad voor het regeringsbeleid een studie over ongelijkehid in het arbeidsbestel. 1976. Markeringen 1,50 29035
  Deeltijdarbeid Staatsuitgeverui   1,00 28130
  Een eigen huis kiezen en kopen Consumentenbond 1997 2,00 31377
  Een goed pensioen, uw inkomen van morgen Teleac   1,25 27760
  Een open boek Roelofs Den Ham   6,00 24831
  Een wereld of geen wereld   Internationale samenwerking in de praktijk 1,00 14909
  Effektief vragen stellen Wolters   1,50 16441
  Eigen huis kiezen en kopen Cinsumentenbond 1997 1,00 24518
  Energie uit de diepte NAM Olie en gas in Nederland 2,00 39659
  Energie uit zee NAM   2,00 39661
  ESSO Bron ESSO tgv 100 jaar 2,50 13823
  Gaade's gids voor de grafische werktekenaar. Gaade Lay-out, Paste-up, cameraklaa model 15,00 27522
  Geld Kerndeeltjes   1,00 1422
  Geld Geillustreerde Pers kerndeeltjes 1 2,00 15429
  Gids voor erven en nalaten p[lus schenken Consumentenbond   2,00 16415
  Gouden brieven 1991 PTT jaarboek 10,00 26268
  Gouden brieven 1992 PTT   12,50 27524
  Groene consumentengids Consumentenbond   1,50 8275
  Handboek voor managers Kluwer 3 delen. 1980 + wat aanvullingen (tot 1983) 7,50 29538
  Het beheer van menselijk kapitaal Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 22965
  Het goud van de postgiro Prisma 1551 1,50 25267
  Integrale kwaliteitszorg Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 94-3 1,50 15277
  Lokcale initiatieven in Europa Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 97-10 1,50 16761
  Management en arbeid nieuwe stijl Stichting MANS   2,50 CE-678
  Meer profijt van uw geld Consumentenbond   2,00 4094
  Middenstandsopleiding MKB 3 delen N.O.I.   2,25 4109
  Milieu en ontwikkelingssamenwerking Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde evaluatierapport 1992 10,00 14957
  Nieuw-Holland Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22670
  Personele aspecten van herinneringen VNG Blauwe reeks nr. 60 1,00 27862
  Polyeconomisch zakboekje PBNA 2e editie, 3e geheel herz. druk 2,25 22023
  Polysociaal zakboekje PBNA 2e dr. 1,50 22032
  Praktisch personeelsbeleid Kluwer losbladig systeem, 2 mappen (rood), 1978 t/m 1985 (suppl) 5,00 29539
  Praktisch personeelsbeleid. Personeelsbeleid in ontwikkeling. Kluwer losbladig systeem, 3 mappen (donker groen), 1975 t/m 1982 (suppl) + 1 map (donker groen) 1968 - 1977 7,50 29619
  Praktische informatie over sociale zekerheid Kluwer 1992, 9e druk 1,75 16121
  Restauranttechniek deel I SVH   3,75 6051
  Samenwerken en concurreren Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 91-1 1,50 22375
  Sharing in development Int. Labour Office geneva A programme of employment equity and growth for the Philippines 15,00 14796
  SMO boek Stichting Maarschappij en Onderneming diverse nummers ( met en zonder losse verkorte weergave), prijs per stuk: 1,50 26319
  Statistisch jaarboek 1992 CBS blz vochtig geweest, plakken niet 0,50 5242
  Statistisch zakboek 69 CBS   1,50 11568
  Strategie in Nederland Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23247
  Technomarathon Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-informatief 94-1 1,50 15327
  Telematica als strategisch wapen Stichting Maatschappij en Onderneming SMO-boek 2,00 22511
  The sum that is Philips Philips   8,75 15179
  The surprising Dutch Knoop   5,00 24368
  The Top of Holland Roorda Int. Publ. House 1995 2,25 27626
  The top of Holland Roorda 1997 6,00 4466
  The top of Holland 2 (export) Roorda 1995 5,00 15815
  Van in-actief naar produktief Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23294
  Verplaatsing en opslag binnen het bedrijf COP   2,00 12557
  Visie en daad (afscheid Peters) Aegon   1,25 4516
  Wat wil jij worden Sprong bekende Nederlanders vertellen over hun carriere 3,75 28957
  Wereld van groei   Staatsmijnen 2,00 11960
  Wereldgids voor consumenten Novib wenken voor bewust winkelen 1,00 14551
  Werk of geen werk Staatsuitgeverui   1,00 28182
  Werken in de schemering Stichting Maatschappij en Onderneming SMO Boek 1,50 23209
  Wikken en wegen. De verstandige opbouw van een financiele reserve Amrobank ill. Peter van Straaten. een paar markeringen 1,00 1714
  Zakenbrieven in vijf talen Dale   2,00 6542

Terug naar de categorie-index
of, voor de startpagina: Klik hier